PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 24--30
Tytuł artykułu

Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w świetle unijnego i polskiego prawa pracy - uwagi na temat zasady równości wynagrodzeń

Warianty tytułu
Gender Pay Discrimination in the Polish and EU Labour Law - the Reflection about the Principle of Equal Pay
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dyskryminacja jest jednym z czynników odpowiedzialnych za zróżnicowanie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Problem ten w mniejszym lub większym stopniu dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, stawiając kobiety w gorszej pozycji na rynku pracy, a w konsekwencji prowadząc do większego niż w przypadku mężczyzn ryzyka ubóstwa. Ze względu na istniejący ścisły związek między przeciwdziałaniem dyskryminacji płacowej a realizacją celów unijnej Strategii Europa 2020 problem ten nie traci na aktualności mimo niewątpliwej w ostatnich latach poprawy społecznej pozycji kobiet oraz istniejącego bogatego zaplecza legislacyjnego. Autorka opisuje i ocenia regulacje prawne odnoszące się do zasady równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn obowiązujące na gruncie polskiego i unijnego prawa pracy. Podjęte rozważania prowadzą do wniosku, że przyjęcie na poziomie krajowym instrumentów prawnych ułatwiających tworzenie neutralnych pod względem płci systemów oceny pracy i zaszeregowania pracowników w dużej mierze przyczyniłoby się do wzmocnienia obowiązywania w Polsce zasady równości wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Discrimination is one of the major factor of the pay gap between men and women. That issue, to a greater or lesser extent, applies to all Member States of the European Union, putting women in a worse position on the labor market and, consequently leading to more than for men, the risk of poverty. Because of the close relationship between the gender pay discrimination and the achievement of the aims of the EU 2020 Strategy, this issue has not lost none on its relevance, despite the undeniable in recent years, improvement in the social position of women and the existing legislation. The article is going to assess the legal regulation relating to the principle of equal pay for men and women, that in force under the Polish and EU labor law. Taken considerations lead to the conclusion that the adoption of the national legal instruments to facilitate the creation of gender-neutral job evaluation schemes and job classification significantly contribute to the strengthening of the principle of equal pay in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Barnard, С. Deakin, S. (2002). "Negative" and "Positive" Harmonization of Labor Law in the European Union, Columbia Journal of European Law, 8,389.
 • Cornish, M. Farady, F. Verma, V. (2006). Securing gender justice: the challenges facing international labour law, W: J.D.R. Braig, S.M. Lynk (red.), Globalization and the Future of Labour Law. Cambridge University Press.
 • Domańska, M. (2012). W: K. Kowalik-Bańczyk (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II. WKP. Lex Omega.
 • Flanagan, R.J. (2006). Globalization and Labor Conditions. Working Conditions and Worker Rights in a Global Economy. New York: Oxford University Press.
 • Jackowiak U. (2004). Kodeks pracy z komentarzem. Fundacja Gospodarcza, Lex Omega.
 • International Labour Organization (2012). Giving globalization a human face. Geneva: Internatioal Labour Office.
 • Lewandowski, M. (2014). Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy. Palestra. 3-4,137.
 • Liszcz, T. (2002). Równość kobiet i mężczyzn w znowelizowanym kodeksie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2,3-4.
 • Parlament Europejski (2012). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. z zaleceniami Komisji w sprawie stosowania zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płaci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości. Parlament Europejski.
 • Perulli, A. (2014). Fundamental Social Rights, Market Regulation and EU External Action. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. 30, 34.
 • Słownik języka polskiego PWN: http://sjp.pwn.pl/slownik/2467684/jednakowy (dostęp: 9.08.2014 г.).
 • Świderska K. (2004). Zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu w prawie polskim w doniesieniu do standardów międzynarodowych, Monitor Prawa Pracy, 5,136.
 • Weiss. M. (2007). Convergence and/or Divergence in Labour Law Systems: A European Perspective. Comparative Labour Law & Policy Journal, 29, 469.
 • Wratny, J. (2013). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.