PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 4 | 83--95
Tytuł artykułu

Kultura pracy a wyzwania wspólnej Europy. Co można i należy zmienić w polskiej szkole?

Warianty tytułu
Labour Culture and the Challenges of European Integration. What Can and Ought to be Changed in the Polish School
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmieniająca się sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna, procesy demograficzne oraz rozwój nowych technologii przyczyniają się do powstawania nowych problemów i trendów społecznych. Z tego powodu przed systemami edukacyjnymi stawia się wciąż nowe wyzwania. Wśród najważniejszych wymienia się: starzenie się społeczeństw w krajach rozwiniętych i wzrost ludności w krajach biednych, borykających się z poważnymi problemami społecznymi, różnicowanie kulturowe homogenicznych do tej pory zbiorowości, zwiększenie roli kapitału ludzkiego i wykształcenia, szybki przyrost wiedzy i pojawiający się szum informacyjny, a również wzrost znaczenia technologii powodujący coraz większą różnicę między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest przestawienie się z uczenia o przeszłości na przygotowywanie do przyszłości. Kraje Unii Europejskiej przyjmują cztery priorytety w polityce oświatowej. Są to: równość szans edukacyjnych, poprawa jakości kształcenia, nowy model nauczyciela i europejski ideał wychowania. Trudno ocenić poziom gotowości polskiego systemu oświatowego do wyzwań stojących przed Polską w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej i dotyczących wszystkich obserwowanych trendów współczesności. Pojawiają się jednak niepokojące sygnały dotyczące wyników nauczania, postaw, organizacji procesu nauczania czy polityki edukacyjnej państwa. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowań nauczycieli związanych z równością szans edukacyjnych, poprawą jakości kształcenia i nowym modelem nauczyciela. (abstrakt oryginalny)
EN
Changing social, economical and political reality, demographic processes and new technologies create new problems and social trends. This changing reality creates new challenges for the educational systems. Among the most important ones arc: aging of societies in developed countries and growing population of poor countries that face serious social problems, differentiation of homogenous communities, growing importance of human capital and education, fast growth of knowledge and increasing number of news (information mass), and growing importance of technology that results in growing difference between developed and developing countries. One of the most important tasks of schools is changing the main focus from teaching about the past to preparation for the future. The European Union countries set four priorities in the educational policy. These are: equality of chances in education, improvement of the quality of teaching, new model of a teacher and European ideal of citizenship. It is hard to evaluate the level of readiness of Polish educational system for challenges connected with Polish accession to the European Union, which concern all observed trend of our times. There are also disturbing signs appearing connected with the results of teaching, attitudes, organization of teaching process or educational policy of the state. The results of research concerning the behavior of teachers connected with the equality of opportunities in education, improvement of the quality of education and a new model of a teacher. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Dekada reform w kształceniu obowiązkowym w Unii Europejskiej (1984-94), Europejska Sieć Informacji o Edukacji 1997.
  • Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej. Biała Księga Komisji Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Luksemburg: Biuro Publikacji Wspólnot Europejskich 2002.
  • Lambert L., Leadership Capacity for Lasting School Improvement, ACSD 2003.
  • Marx G., Ten Trends: Educating Children for a Profoundly Different Future, Center for Public Outreach 2003.
  • Mazurkiewicz G., Odcienie szarości. Nauczyciele - doświadczenia i postawy wobec zawodu. Raport z badań, Zabrze 2003.
  • Review of national policies for education. Poland, Organization for Economic Co-Operation and Development 1996.
  • Senge P., School That Learn, Doubleday 2000.
  • Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejska Sieć Informacji o Edukacji 2002.
  • Vademecum menedżera oświaty, Plewka Cz. i Bednarczyk H. (red.), Radom 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.