PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 29 | 13
Tytuł artykułu

Procedura tworzenia banku krajowego przez instytucję kredytową na bazie istniejącego oddziału w Polsce - jako rozwiązanie stabilizujące rynek finansowy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej regulacji prawnej polegającej na utworzeniu przez instytucję kredytową - na bazie istniejącego oddziału tej instytucji w Polsce (przez wniesienie wkładu niepieniężnego składników majątkowych tego oddziału na warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe) - banku krajowego, będącego spółką akcyjną. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Barcz J., Michoński A. (red.), Traktat akcesyjny. Traktaty stanowiące podstawę Unii. Prawo polskie. Wybór dokumentów, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 • [2] Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz. Urz. L 177 z 30.06.2006r.
 • [3] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • [4] Jacyszyn J., Rudowicz J., Oddział spółki, tworzenie i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2003.
 • [5] Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • [6] Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • [7] Szaraniec M., Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP [w:] Lisowski J. (red.), Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe 181, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • [8] Szaraniec M., Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 722, Kraków 2005.
 • [9] Szydło M., Charakter prawny oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, "Golosa" 2004, nr 12.
 • [10] Szydło M., Działalność oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, "Prawo Spółek" 2004, nr 7-8.
 • [11] Traktat z dnia 25 marca 1957 r. w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony, zmieniającym traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007.
 • [12] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2010, nr 220, poz. 1447 ze zm.
 • [13] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
 • [14] Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, nr 134, poz. 781 ze zm.
 • [15] Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t jedn. Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • [16] Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • [17] Ustawia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.
 • [18] Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, nr 134, poz. 781.
 • [19] Wach K., Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej [w:] Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • [20] Wyrok SN z 8.09.1998 r., sygn. III RN 34/98, OSP 1999, nr 7-8, poz. 132.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.