PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 (2) | 165--176
Tytuł artykułu

Controlling as an Information Source in Risk Management Process

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Controlling jako źródło informacji w procesie zarządzania ryzykiem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Coraz częściej zauważalnym narzędziem przy identyfikowaniu ryzyka jest controlling. Do jego zadań należy między innymi gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji, dlatego też na etapie identyfikacji procesu zarządzania ryzykiem controlling powinien być głównym narzędziem zasilającym kierownictwo w informacje o ryzyku, mającym oddziaływanie na poszczególne piony przedsiębiorstwa. Celem artykułu było wskazanie roli controllingu jako źródła informacji w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Cel został zrealizowany dzięki przeprowadzonym studiom literaturowym z przedmiotowego zakresu. W toku prowadzonych rozważań wskazano miejsce i określono rolę controllingu w procesie zarządzania ryzykiem. Ponadto wykazano rolę budżetowania jako głównego narzędzia controllingu w tym procesie. Wdrożenie w przedsiębiorstwie controllingu pozwala na dysponowanie pełną informacją, posługiwanie się nowoczesnymi technikami zarządzania oraz podejmowaniem trafnych decyzji niwelujących bądź zmniejszających ryzyko w działalności danej jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
An increasingly visible tool in identifying risk is controlling. Its tasks include collecting, processing, and analyzing information. Thus, in the stage of identifying the risk management process, controlling should supply management with information regarding the impacts of risks on particular departments of the company. The purpose of this article was to emphasize the role of controlling in the risk management process within an organization. This objective was achieved through a study of literature from research conducted in the field. Over the course of this study, the value of controlling and its role in the risk management process were revealed. Also, the role of budgeting was shown to be a key tool of controlling in the process of risk management. The implementation of controlling in a company permits full use of information and enables the use of modern management techniques, thereby facilitating making good decisions to rectify or mitigate risk for a specific organization or unit. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--176
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Buczkowska A. 2003. Rachunek wyników w systemie informacyjno-decyzyjnym jednostki gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Czubakowska K. 2000. Controlling jako instrument zarządzania. Zeszyty Metodyczne Rachunkowość (dodatek), 14 (38).
 • Goliszewski J. 1998. Controlling: geneza, istota i granice skuteczności w warunkach polskich. Praca doktorska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.
 • Horvath P. 1998. Controlling. 7 Auflage, München.
 • Humsmel T.R. 2000. Controlling. Grundlagen und Instrumente. Heidelberg [cyt. za] W. Brzezin. 1995. Instrumentarium controllingu. Prace Naukowe, 868, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jajuga K. 2007. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie. In: Zarządzanie ryzykiem. Ed.. K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek T. 2010. Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa.
 • Kapcia B. 2002. System controllingu w Elektrometal S.A. In: Controlling - doświadczenia krajowe i zagraniczne. Problemy, projekty, instrumenty, perspektywy. Ed. H. Błoch. VIII Międzynarodowy Kongres Controllerów. PROFIT, Katowice.
 • Kiziukiewicz T. 2007. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Difin, Warszawa.
 • Kruger W. 1979. Controlling: gegenstandsbereich. Wirkungsweise und Funktionen im Rahmen der Unternehmenspolitik. BfuP 31.
 • Nowak E. 2008. Rachunkowość kurs podstawowy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rachunkowość zarządcza 1997. Ed. G.K. Świderska. Poltext, Warszawa.
 • Schroeder E. 1989. Modernes Unternehmenscontrolling. Ludwigshafen.
 • Sekuła Z 1998. Controlling operatywny. Przegląd Organizacji, 10.
 • Steinrnann H., Schreyogg G. 1986. Zur organisatorischen Umsetzung der strategischen Kontrolle, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche. Forschung, 38.
 • Stejskal J. 1995. Rola controllingu w funkcjach gospodarowania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Seria: Nauki Społeczne, 39(211).
 • Moeller R. 2011. Nowoczesny audyt wewnętrzny. Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsewicz M. 2001. Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa.
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. 2014. 2 wydanie. Ed. P. Smoleń. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Weber J. 2001. Wprowadzenie do controllingu. Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
 • Wierzbicki K. 1994a. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3.
 • Wierzbicki K. 1994b. Zakres działania i formy organizacyjne controllingu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 5.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem administracji publicznej w Polsce. Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl (access: 13.02.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.