PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 (151) | 85--91
Tytuł artykułu

Energy Efficiency of Hybrid Rye Cultivation in Relation to the Manner of Soil Cultivation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efektywność energetyczna uprawy żyta hybrydowego w zależności od sposobu uprawy gleby
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym, prowadzonym w latach 2011-2012 w Demo Farmie w Drzęczewie koło Gostynia w województwie wielkopolskim porównywano wielkość i strukturę nakładów energetycznych poniesionych na uprawę żyta hybrydowego oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej. Wielkość nakładu energii skumulowanej nie była zróżnicowana przez porównywane systemy uprawy roli, zależała ona bowiem w głównej mierze od nakładów energii skumulowanej wniesionej w formie materiałów (około 85%). Zastosowanie uprawy bezorkowej zmniejszyło nakład energii wniesionej w formie paliwa o 2,4%, a w formie agregatów o 34,5% (w porównaniu do uprawy orkowej). Porównywane systemy uprawy roli różnicowały wielkość plonu ziarna żyta hybrydowego o 4,7%, wartość wskaźnika efektywności energetycznej o 3,9%, a wielkość skumulowanych nakładów energetycznych o 0,9%. (abstrakt oryginalny)
EN
In a one-factor field experiment, carried out in 2011-2012 in Demo Farma in Drzęczewo near Gostyń in Wielkpolskie Voivodeship, the size and structure of energy inputs incurred for cultivation of hybrid rye and index of energy efficiency were compared. The size of energy accumulated was not varied by the compared systems of field cultivation, because it depended mainly on inputs of energy accumulated brought in the form of materials (approx. 85%). The use of no-tillage cultivation reduced energy inputs brought in the form of fuel by 2.4% and in the form of aggregates (by 34.5% in comparison to tillage cultivation). The compared systems of field cultivation diversified the size of hybrid rye seed crop by 4.7%, value of the energy efficiency index by 3.9% and the size of the accumulated energy inputs by 0.9%. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Koszalin University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Anuszewski, R.; Pawlak, J.; Wójcicki, Z. (1979). Energochłonność produkcji rolniczej. Metodyka badań energochłonności produkcji surowców żywnościowych. IBMER Warszawa.
 • Czarnocki, S. (2013). Ocena energetyczna alternatywnych technologii przygotowania roli do siewu jęczmienia ozimego. Inżynieria Rolnicza, 3(146), T.2, 69-75.
 • Derpsch, R. (2007). The no-tillage revolution in South America. Proc. Farm Tech., Edmonton, Alberta 24-26 January 2007, 54-68.
 • Dopierała, P.; Bujak, H.; Kaczmarek, J.; Dopierała, A. (2003). Ocena wartości hodowlanej linii mieszańców żyta ozimego. Biuletyn IHAR, 230, 235-242.
 • Dzienia, S.; Zimny, L.; Weber, R. (2006). Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Fragm. Agron., 23(2), 227-241.
 • Entrup, N.L.; Schneider, M. (2003). Nachhaltigkeit und Umweltvertraglichkeit Landwirtschaftlicher Systeme der Bodennutzung durch Fruchtfolgegestaltung und konservierende Bodenbearbeitung/Direksaat. Braunschweig, 27-28 Oktober, 7-35.
 • Fiszer, A.; Dworecki, Z.; Kaźmierczak, P.; Morkowski, A. (2006). Analiza porównawcza tradycyjnej i bezorkowej uprawy pszenicy ozimej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51(3), 23-25.
 • Haliniarz, M.; Gawęda, D.; Bujak, K.; Frant, M.; Kwiatkowski, C. (2013). Yield of winter wheat depending on the tillage system and level of mineral fertilization. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 12(4), 59-72.
 • Holland, J.M. (2004). The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agriculture Ecosysem & Environment, 103, 1-25.
 • Jug, I.; Jug, D.; Sabo, M.; Stipesevic, D.; Stosic, M. (2011). Winter wheat yield and yield components as affected by soil tillage systems. Turkisch Journal Agriculture Forestry, 35, 1-7.
 • Jaskulski, D.; Jaskulska, I.; Kotwica, K.; Gałęzewski, L.; Wasilewski, P. (2013). Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin. Inżynieria Rolnicza, 3(145) T.1, 109-116.
 • Klikocka, H; Głowacka, A.; Juszczak, G.; Cybulska, M.; Michałkiewicz, G.; Pawliszak, R. (2012). Energochłonność produkcji jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanej uprawy roli i nawożenia mineralnego. Fragm. Agron., 29(3), 71-80.
 • Kordas, L. (1999). Energochłonność i efektywność różnych systemów uprawy roli w zmianowaniu. Materiały konferencyjne Agronomia w Zrównoważonym Rozwoju Współczesnego Rolnictwa. IV konferencja PTA, SGGW Warszawa 05-07.09.2011, 41-42.
 • Kordas, L. (2011). Agrotechniczne i ekonomiczne aspekty uproszczeń uprawy roli. Fol. Univ. Agric. Stetin. Agricultura, 74, 47-52.
 • Nasalski, Z.; Sadowski, T.; Stępień, A. (2004). Produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna efektywność produkcji jęczmienia ozimego przy różnych poziomach nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 3(1), 83-90.
 • Orzech, K.; Marks, M.; Nowicki, J. (2004). Energetyczna ocena trzech sposobów uprawy roli na glebie średniej. Ann. UMCS, sec. E 59(3), 1275-1281.
 • Piskier, T. (2010). Analiza energetyczna bezorkowej uprawy jęczmienia ozimego. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3, 8-9.
 • Piskier, T. (2011). Efektywność energetyczna produkcji biomasy w teorii i praktyce. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3, 5-7.
 • Piskier, T.; Majchrzak, L. (2013). Wielkość i struktura nakładów energetycznych bezorkowej i orkowej uprawy żyta hybrydowego. Inżynieria Rolnicza, 3(146), T.2, 295-300.
 • Piskier, T.; Sławiński, K. (2012). Reakcja żyta hybrydowego na uprawę bezorkową. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 57(4), 65-67.
 • Starczewski, J.; Dopka, D.; Korsak-Adamowicz, M. (2008). Ocena energetycznej efektywności wybranych technologii uprawy żyta jarego. Acta Agrophysica, 11(3), 733-739.
 • Weber, R.; Podolska, G. (2008). Wpływ sposobu uprawy roli, terminu i gęstości siewu na plonowanie odmian pszenicy ozimej. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 395-400.
 • Wójcicki, Z. (2002). Wyposażenie i nakłady materiałowo energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. IBMER Warszawa. ISBN 83-86264-62-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.