PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 (151) | 179--185
Tytuł artykułu

The Impact of the Thermal Treatment of Grass Pea on the Content of the Selected Chemical Components

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ przetwarzania cieplnego nasion lędźwianu siewnego na zawartość wybranych składników chemicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy była ocena wpływu ogrzewania promieniami podczerwonymi nasion lędźwianu siewnego na rozpuszczalność białka w KOH, zawartość frakcji włókna: NDF (włókno detergentowe neutralne), ADF (włókno detergentowe kwaśne) i ADL (lignina detergentowo-kwaśna) oraz zawartość karotenoidów. Materiał badawczy stanowiły nasiona lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), odmiany Derek. Badane nasiona poddawano ogrzewaniu promieniami podczerwonymi w temperaturze 180ºC, w czasie: 30, 60, 90, 120 lub 180 s. Stwierdzono, że zastosowana obróbka cieplna nie miała istotnego wpływu na rozpuszczalność białka w KOH. Po 180 s ogrzewania parametr ten wynosił powyżej 95%. Ogrzewanie promieniami podczerwonymi spowodowało zmiany w zawartości frakcji włókna w nasionach lędźwianu. Na skutek procesu zmniejszeniu uległa zawartość frakcji NDF, a nastąpił wzrost zawartości ADF i ADL. Ogrzewanie nasion lędźwianu siewnego promieniowaniem podczerwonym nie spowodowało obniżenia zawartości karotenoidów. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to estimate the impact of infrared rays heating of grass pea seeds on the protein solubility in KOH, content of fibre fraction: NDF (neutral detergent fibre), ADF (acid detergent fibre) and ADL (acid detergent lignin) and the content of carotenoids. Grass pea seeds (Lathyrus sativus L.), of Derek variety constituted the research material. The investigated seeds were heated by infrared rays in the temperature of 180ºC in the time: 30, 60, 90, 120 or 180 s. It was found out that the used thermal treatment did not have a significant impact on the protein solubility in KOH. After 180 s of heating this parameter was above 95%. Heating with infrared rays caused changes in the content of the fibre fraction in grass pea seeds. As a result of the process, the content of the NDF fraction was reduced and the growth of ADF and ADL was reported. Heating grass pea seeds with infrared rays did not cause the decrease of the carotenoids content. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Andrejko D.; Goździewska M.; Oszczak Z. (2007). Laboratoryjne urządzenie do obróbki ziarnistych surowców roślinnych promieniami podczerwonymi. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 6(2), 9-14.
 • Andrejko, D.; Grochowicz, J.; Goździewska, M.; Kobus, Z. (2011). Influence of infrared treatment on mechanical strength and structure of wheat grains. Food Bioprocess Technology, 4(8),1367-1375.
 • Andrejko, D.; Rydzak, L.; Ślaska-Grzywna, B.; Goździewska, M.; Kobus, Z. (2008). Influence of preliminary thermal processing applying infra-red radiation on pea seed cooking process. International Agrophysics, 22, 17-20.
 • Araba, M.; Dale, N.M. (1990). Evaluation of protein solubility as an indicator of overprocessing of soybean meal . Poultry Science, 69, 76-83.
 • Caprita, R.; Caprita, A.; Cretescu, I. (2010). Protein solubility as quality index for processed soybean. Animal Science and Biotechnologies, 43(1), 375-378.
 • Grela, E.R.; Jensen, S.; Jakobsen, K. (1999). Fatty acid composition and content of tocopherols and carotenoids in raw and extruded grass pea (Lathyrus sativus L). Journal of the Science of Food and Agriculture, 79, 2075-2078.
 • Grela, E.R.; Studziński, T.; Matras, J. (2001). Antinuritional factors in seed of Lathyrus sativus cultivated in Poland. Lathyrus Lathyrism Newsletter, 2,101-104.
 • Grela, E.R.; Rybiński, W.; Sobolewska, S. (2011). Wartość odżywcza i dietetyczna nasion lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i czerwonego (Lathyrus cicera L.). Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(4), 866-868.
 • Kasprzak, M.; Rzedzicki, Z. (2008). Application of everlasting pea wholemeal in extrusion-cooking technology. Inernational. Agrophysics, 22, 339-347.
 • Korus, A.; Lisiewska Z.; Kmiecik W. (2002). Effect of freezing and canning on the content of selected vitamins and pigments in seeds of two grass pea (Lathyrus sativus L.) cultivars at the not fully mature stage. Nahrung/Food, 46(4), 233-237.
 • Krasucki, W.; Tys, J.; Szafran, K.; Rybacki, R.; Orlicki, Ł. (2002). Wpływ różnych temperatur suszenia nasion rzepaku na ich skład chemiczny. Rośliny Oleiste, XXIII, 427-438.
 • Manz, U.; Buhler-Steinbrunn, I.I. (1988). Determination of Natural Carotene in Complete Feeds and Raw Materials by Open-Column Chromatography on Aluminium Oxide. W: Keller, H.E. (red). Analytical Methods for Vitamins and Carotenoids in Feed. Department of Vitamin Research and Development ROCHE Basle, 75-76.
 • Robertson, J.B.; Van Soest, P.J. (1981). The detergent system of analysis and its application to human foods. W: James, W.P.T.; Theander, O. (red.). The analysis of dietary fibre in food. Marcel Dekker, New York, 123-158.
 • Rydzak, L.; Andrejko, D.; Sagan, A.; Nakonieczny, P. (2012). Wpływ impregnacji próżniowej i obróbki promieniowaniem podczerwonym na energochłonność przemiału żyta. Inżynieria Rolnicza, 3(138), 217-226.
 • Rząca, M.; Witrowa-Rajchert, D. (2009). Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli w suszu jabłkowym uzyskanym przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(62), 99-108.
 • Sikorski, Z.E. (red.) (2007). Chemia żywności. Warszawa, WNT, 142-170.
 • Smulikowska, S.; Rybiński, W.; Czerwiński, J.; Taciak, M.; Mieczkowska, A. (2008). Evaluation of selected mutants of grasspea (Lathyrus sativus L.) var. Krab as an ingredient in broiler chicken diet. Journal of Animal and Feed Sciences, 17, 75-87.
 • Szmigielski, M.; Szczepanik, M. (2008). Gotowanie nasion lędźwianu siewnego i koncepcja zastosowania nowego sposobu do oceny skutków obróbki cieplnej. Acta Scientarum Polonorum, Technica Agraria, 7(1-2), 27-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.