PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 (151) | 187--201
Tytuł artykułu

Flax Seed Separation with Vibrating Screens

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czyszczalnia do nasion lnu z drgającymi sitami
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań było porównanie efektywności pracy czyszczalni z sitami mocowanymi w koszu sitowym na stałe z mocowanymi sprężyście, ustalenie wpływu podstawowych parametrów kinematycznych na wydajność procesu czyszczenia. Analizowano przypadki stosowania mocowania sit na sprężynach cylindrycznych i płaskich. Badano proces przemieszczania się materiału czyszczonego po powierzchni sit z włączaniem etapów ruchu do góry, do dołu, podrzucania. Wielkościami charakteryzującymi proces czyszczenia były wydajność (przepustowość) sit i stopień oddzielania domieszek. Analizowanymi parametrami kinematycznymi były: amplituda drgań kosza sitowego, amplituda drgań własnych sit, kąt pochylenia sit, kąt kierunkowy drgań sit, częstotliwość drgań własnych, wskaźnik reżimu kinematycznego. W rezultacie otrzymano matematyczne modele procesu separacji dla jednostkowej wydajności i stopnia oddzielania domieszek. Z równań tych obliczono najlepsze wartości parametrów: Ap=1,2, A=8 mm, K=2,3, dla których qF=0,72 kg∙s-1∙m-2, E=0,87. Parametry sprężyn, zapewniające wymagany współczynnik sprężystości, można określić za pomocą monogramu lub formuły matematycznej (20). Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że przepustowość sit qF zależy liniowo od sztywności sprężyn Ap, amplitudy drgań kosza sitowego A i rośnie wraz z wartościami qF i Ap. Mniej wyraźnie wzrasta również ze wzrostem wartości ω i ε. Natomiast nieliniowo i znacznie wzrasta ze wzrostem parametrów α i K. Stopień oddzielania domieszek E początkowo wzrasta a następnie maleje ze wzrostem sztywności sprężyn Ap, oraz ze wzrostem amplitudy drgań kosza sitowego. Mniej wyraźnie wzrasta ze wzrostem częstotliwości ω i kąta ε. Oddzielanie domieszek wyraźnie maleje ze wzrostem wartości parametrów α i K. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research consisted in comparing the operation efficiency of a separator provided with fixed screens mounted to the shoe and the one fitted with spring-mounted screens, determination of the impact of the basic kinematics parameters on the separation efficiency. Analysis was also carried out regarding the use of cylindrical spring-mounted screens and flat spring-mounted screens. The process of mass movement on the screen surface was examined also including the movement upward, downward and throwing up. The values characteristic for the separation process were output (capacity) of screens and the impurity separation degree. The analyzed kinematic parameters included: screen shoe vibration amplitude, screen vibration amplitude, screen inclination angle, screen vibration operation angle, own vibration frequency, kinematics limits coefficient. As a result, the mathematical models of separation were determined regarding the unit efficiency and the impurity separation degree. Next calculation based on these equations determined the value of the following parameters: Ap=1, 2, A=8 mm, K=2, 3, for which qF=0.72 kg∙s-1∙m-2, E=0.87. The parameters of springs ensuring proper modulus may be determined with the monogram or formula (20). According to the conducted experiments qF screen capacity depended on the straight-line basis on Ap spring stiffness, A screen shoe vibration amplitude and it increased as qF and Ap values increased. The increase was less evident in case of ω and ε value increase. Whereas the non straight-line basis and significant increase followed as the values of α and K parameter increased. Impurity separation degree E increased initially and next decreased as increase followed of spring stiffness Ap, and along with screen hopper vibration amplitude increase. This increase was less evident in case of ω frequency and ε angle increase. Separation of impurities significantly decreased in case of α and K parameter increase. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
187--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • The Mogilev State University of Food Technologies, Belarus
 • The Belarusan State Agricultural Academy in Gorki, Belarus
 • The Mazovian Research Center in Kłudzienko, Poland
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewska, A. (2006). Poradnik plantatora lnu włóknistego. Poznań. Instytut Włókien Naturalnych. ISBN 83-90973-960.
 • Grabowska, L.; Heller, K. (2009). Uprawa lnu i konopi w ekologicznych gospodarstwach agroturystycznych (on-line). Materiały szkoleniowe Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Pozyskano z: http://www.lenikonopie.zielonewrota.pl/pliki/Materialy_sz_lenkon.pdf
 • Janowska-Biernat, J. (2012). Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce - prognozy a stan faktyczny. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 57(3), 179-181.
 • Heller, K. (2012). Metodyka integrowanej ochrony roślin dla uprawy lnu włóknistego. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Poznań, 87.
 • Kamiński, E.; Sarsunov, V.A.; Kruglenja, V.E. (2014a). Fizyczno-mechaniczne i technologiczne właściwości lnianej masy omłotowej i jej części składowych. (Physico-mechanical and technological characteristics of flax threshed mass and its components). Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 63-75.
 • Kamiński, E.; Sarsunov, V.A.; Kruglenja, V.E. (2014b). Wstępna obróbka masy omłotowej lnu włóknistego w celu pozyskiwania nasion. (Pretreatment of flax threshed mass grown for seed). Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 77-86.
 • Казакевич, П.П.; Чеботарев, В.П.; Князев, А.А. (2004). Состояние и направления развития средств механизации предварительной очистки зерновороха в Республике Беларусь. В: Ресурсосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве: сборник статей Международной научно-практической конференции. Т. 1. Минск. БГАТУ с. 196-199.
 • Коцуба, В.И.; Кругленя, В.Е. (2004). Обоснование конструкции комбинированной молотилки- сепаратора льновороха МСЛВ-2.5. В: Ресурсосбережение и экология в сельском хозяйстве: материалы VI международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Горки. БГСХА с. 151-153.
 • Кругленя, В.Е. (ред.) (2006). Разработка технологических требований проектирования комплекса машин и оборудования для переработки сырого льняного вороха: отчет о НИР. Рукопис No ГР 20065016. Горки. БГСХА, с. 35.
 • Кругленя, В.Е.; Коцуба, В.И.; Алексеенко, А.С. (2011). Результаты исследований процесса сепарации льновороха инерционными качающимися решетами. Вестник Белорусской Государственной Сельскохозяйственной Академии. № 3 с. 147-151.
 • Letoszniew, M.N. (1963). Maszyny Rolnicze. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Максимов, К.В. (2004). Повышение эффективности комбайновой уборки льна-долгунца путем разработки устройства для предварительной сепарации льновороха (on-line). Кандидацка диссертация. Санкт Петербург. с. 207. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. Pozyskano z: http://www.dissercat.com/content/povyshenie-effektivnosti-kombainovoi-uborki-lna-dolguntsaputem-razrabotki-ustroistva-dlya-p
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.