PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 (151) | 203--212
Tytuł artykułu

Relational Database Supporting Experiments Connected with Plant Protection

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relacyjna baza danych wspomagająca prowadzenie doświadczeń związanych z ochroną roślin
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Prowadzenie badań związanych ze stosowaniem środków ochrony w chemicznych metodach ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami wymaga wykorzystania baz danych w celu gromadzenia uzyskanych wyników. Bazy danych, a ściślej informacje w nich przechowywane, można wykorzystać nie tylko w trakcie prowadzenia dalszych doświadczeń w tym obszarze badawczym, ale także mogą być pomocne dla użytkowników tych baz, choćby w ich pracy naukowej. W niniejszym artykule została zaprezentowana aplikacja bazodanowa "Archiwum dokumentów" oparta na relacyjnej bazie danych zaprojektowanej i zaimplementowanej przy wykorzystaniu SZBD Microsoft Access 2010. Program ten umożliwia zapisywanie wyników badań i doświadczeń prowadzonych nad skutecznością środków ochrony roślin w Oddziale Sadownictwa, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz efektywne wykorzystanie wcześniej uzyskanych wyników w toku procesu badawczego w tej jednostce naukowej. Nieskomplikowany, przyjazny użytkownikowi i w pełni zautomatyzowany interfejs prezentowanej aplikacji bazodanowej został zaimplementowany w oparciu o rozmaite formularze, przy wykorzystaniu makr i procedur języka VBA. Natomiast możliwość współpracy z różnorakim oprogramowaniem znacznie zwiększa możliwości, jakie oferuje aplikacja bazodanowa "Archiwum dokumentów" w kwestii wyszukiwania i przetwarzania przechowywanych informacji, czyniąc z niej użyteczne narzędzie (informatyczne) wykorzystywane w prowadzeniu badań i doświadczeń naukowych związanych z ochroną roślin. W ten sposób, w oparciu o przechowywane w bazie danych wyniki badań i doświadczeń, aplikacja bazodanowa umożliwia szybką ocenę stosowanych środków ochrony roślin oraz wybór najbardziej optymalnego wariantu, jeśli chodzi o ich wykorzystanie dla konkretnej uprawy lub agrofaga. (abstrakt oryginalny)
EN
Carrying out studies connected with application of plants protection products for chemical methods of plants protection against pests and diseases requires to use databases in order to collect the obtained results. Databases, and more precisely information stored in them, may be used not only in the process of conducting further trials, but they may also be helpful for users of the bases, for example with their scientific work. This article presents a database application, "Documents archive", based on the relational database designed and implemented by using SZBD Microsoft Access 2010. The software allows recording results of research and experiments related to efficacy of plant protection products at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice, and effective usage of results obtained earlier in the research process of this unit. Uncomplicated, user-friendly and fully automated interface of the presented database application was implemented based on diverse forms, with the usage of macro and VBA language procedures. Possibility of cooperation with diverse software significantly increases the possibilities that are offered by database application "Documents archive" in finding and processing the stored data, which makes it a very useful tool (IT tool) for research connected with plant protection. In this way, based on the research and experiments results stored in the base, the database application allows a quick evaluation of the applied plants protection products, as well as selection of the most effective scenario of their usage for a specific crop or pest. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
203--212
Opis fizyczny
Twórcy
 • Research Institute of Horticulture in Skierniewice
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bzowska-Bakalarz, M.; Gil, K. (2008). Analiza funkcjonowania bazy danych do monitorowania systemu produkcji buraków cukrowych. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 15-21.
 • Petersem, J. (2003). Wprowadzenie do baz danych. Wydawnictwo Helion, Gliwice, ISBN 83-7361-716-7.
 • Prague, C.N.; Irwin, M.R.; Reardon, J. (2004). Access 2003 PL Biblia. Wydawnictwo Helion, Gliwice, ISBN 83-7361-381-1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (We) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/1. http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EFSA/rozporz%C4%85dzenie%201107_2009.pdf
 • Sarec, O.; Sarec, P; Dobek, T.K. (2007). Baza danych jako naukowe narzędzie wykorzystywane w technologiach produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 271-277.
 • Sieczko, L. (2012). Aplikacja bazodanowa wspomagająca prowadzenie dokumentacji w gospodarstwach ekologicznych starających się o dopłaty rolnośrodowiskowe. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, 733(30), 211-219.
 • Stobiecki, S. (2006). Systemy gromadzenia danych o sprzedaży i zużyciu środków ochrony roślin w Polsce na tle wymogów Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy. Postępy w Ochronie Roślin, 46(1), 463-469.
 • Tartanus, M. (2006). Archiwum Dokumentów w zakładzie Ochrony Roślin jako przykład relacyjnej bazy danych programu Microsoft Access. Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem dr T. Antczaka, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tartanus, M. (2009). Programowanie aplikacji bazodanowych programu Microsoft Access współpracujących z innym oprogramowaniem. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr T. Antczaka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Treder, W.; Klamkowski, K.; Tryngiel-Gać, A.; Sas, D.; Pych, T. (2013). Serwis nawodnieniowy - internetowa platforma wspomagania decyzji związanych z nawadnianiem roślin sadowniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2(I), 19-30.
 • Urbańska, M.; Gierszal, H. (2003). System bazodanowy do badań malakofauny. Inżynieria Rolnicza, 12(54).
 • Urbańska, M.; Gierszal, H.; Nowacki, M. (2010). System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 223-228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.