PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 (151) | 227--235
Tytuł artykułu

Updating Databases of the Internet Decision Support System for Cereals Protection

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aktualizacja baz danych internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedstawiono proces aktualizacji danych w bazach danych internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż. System wykorzystuje trzy rodzaje danych: o odmianach pszenicy jarej i ozimej, o środkach ochrony roślin (fungicydy i insektycydy przeciw chorobom i szkodnikom pszenicy) i o dawkach środków. Stwierdzono, że wszystkie niezbędne dane do aktualizacji można pozyskać z dostępnych zasobów internetowych. Źródłem danych o odmianach są materiały COBORU oraz strony internetowe hodowców roślin rolniczych. Istotnym źródłem danych o środkach ochrony roślin i ich dawkach jest wyszukiwarka środków ochrony roślin udostępniana na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inne źródła tych danych to strony internetowe producentów środków ochrony roślin oraz sklepy internetowe. W procesie aktualizacji danych wyróżniono następujące etapy: inwentaryzacja posiadanych zasobów, wybór kryteriów jakości danych, ustalenie wiarygodnych źródeł, pozyskanie danych z zastosowaniem kryteriów, dostosowanie danych do potrzeb systemu, wprowadzanie, weryfikacja danych. Każdy z wymienionych etapów ma wpływ na ostateczną jakość danych po aktualizacji. Stwierdzono dużą pracochłonność etapów: ustalenia wiarygodnych źródeł, pozyskiwania danych i dostosowania danych do potrzeb systemu. Około trzykrotne zmniejszenie pracochłonności aktualizacji uzyskano na skutek ulepszenia procesu technologicznego pozyskiwania danych, zdobycie doświadczenia w obsłudze edytorów baz danych i kumulatywny efekt wzrostu zasobów określonych danych w systemie. Opisano przyjęte procedury weryfikacji poprawności wprowadzenia danych. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of data updating in the databases of the Internet decision support system for cereals protection is presented. The system uses three kinds of data: on spring and winter wheat varieties, on plant protection products (fungicides and insecticides against wheat diseases and pests) and on product doses. It was found that it is possible to obtain all the necessary data for the updating from available web resources. Data sources for variety information are the COBORU materials and websites of agricultural plant breeders. The search engine of plant protection products available on the website of the Ministry of Agriculture and Rural Development is an essential source of the data on protection products and their doses. Other sources of these data are websites of plant protection product producers and online shops. In the data updating process the following stages were distinguished: owned-resources stocktaking, data quality criteria selection, credible data sources determination, data acquisition by the application of the criteria, data adaptation to the system requirements, data entry, data verification. Each one of the itemized stages contributes to the ultimate data quality after the updating. The stages of credible data sources determination, data acquisition and data adaptation to the system requirements were found to be labour intensive. About a triple reduction of labour input into the updating was achieved through the improvement of the data acquisition process, gaining proficiency in the database editors operation and the cumulative effect of build-up of specific data resources in the system. The adopted verification procedures for update correctness are described. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
227--235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Department of Agrometeorology and Applied Informatics; Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy
 • Department of Agrometeorology and Applied Informatics; Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy
Bibliografia
 • English, L.P. (1999). Improving Data Warehouse and Business Information Quality: Methods for Reducing Costs and Increasing Profits. New York, John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-471-25383-9.
 • English, L.P. (2009). Information Quality Applied: Best Practices for Improving Business Information, Processes, and Systems. New York, John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-13447-4.
 • Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce. Słupia Wielka, COBORU, 2013. Obtained from: http://www.coboru.pl.
 • Nieróbca, A. (2009). Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin jako element integrowanej produkcji. Studia i Raporty IUNG-PIB, 16, 31-44.
 • Nieróbca, A., Zaliwski, A.S., Horoszkiewicz-Janka, J. (2010). Rozwój internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 167-173.
 • Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji: podstawy. Warszawa, PWE. ISBN 83-208-1311-5.
 • Pesticide Properties DataBase. Hatfield, Hertfordshire, UK, Agriculture & Environment Research Unit, University of Hertfordshire, (2013). Obtained from: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/pl/index.htm.
 • PDOiR. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rolnicze. Słupia Wielka, COBORU, (2014). Obtained from: http://www.coboru.pl/DR/index.aspx.
 • Redman, T.C., Godfrey, A.B. (1997). Data Quality for the Information Age. Artech House Publishers. ISBN: 978-0890068830.
 • Skale BBCH. Wikipedia, 2014. Obtained from: http://pl.wikipedia.org/wiki/Skale_BBCH.
 • Wyszukiwarka środków ochrony roślin. Warszawa, MRiRW, 2014. Obtained from: www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin.
 • Zaliwski, A.S. (2009a). Ogólna koncepcja krajowego systemu wspomagania decyzji w zakresie produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 323-329.
 • Zaliwski, A.S. (2009b). Organizacja modułu pogodowego krajowego systemu doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. Studia i raporty IUNG-PIB, 16, 107-117.
 • Zaliwski, A.S. (2014). Oprogramowanie narzędziowe portalu IPO. Studia i raporty IUNG-PIB, 38(12), 89-114.
 • Zaliwski, A.S., Nieróbca, A. (2013). Migracja portalu IPM do Windows Server 2008. Studia i raporty IUNG-PIB, 33(7), 79-95.
 • Zaliwski, A.S., Nieróbca, A. (2014). Aktualizacja danych systemu IPM DSS. Studia i raporty IUNGPIB, 38(12), 67-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.