PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 3 | 89--112
Tytuł artykułu

Teoretyczne i metodyczne przestanki stymulowania kreatywności menedżerów

Warianty tytułu
Theoretical & Methodology Benchmark of Managerial Creativity Stimulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka twórczości zyskuje coraz większą uwagę zarówno ze strony naukowców, którzy starają się opracować teoretyczne modele twórczości, jak i praktyków, zainteresowanych aplikacyjnym charakterem wniosków, wypracowanych na podstawie badań empirycznych. Wielość dziedzin, w obszarze których analizowane jest to zagadnienie ukazuje, iż twórczość stanowi atrakcyjne pole eksploracyjne; daje także szansę wieloaspektowego opisu zjawiska z perspektywy: psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii, czy też nauk o zarządzaniu. W ramach tych ostatnich coraz częściej podejmuje się problemy związane z twórczością, zaś egzemplifikacją tych zainteresowań są sformułowania typu: "kreatywny menedżer", "twórcza przedsiębiorczość", "zarządzanie twórcze", "twórcze rozwiązywanie problemów", "przedsiębiorczość kreatywna", "innowacyjność", które ukazują związek działalności gospodarczej z twórczością. (fragment tekstu)
EN
The article presents issues of creativity in the context of managers' works. The article includes the problems concern circumstances to stimulate managers' creativity, which is meaning as personality disposal. It displays in different aspects of functioning of professional manager. The authors indicated the role of enterprise and innovations to be major in development of company. The issue of internal conditions (personal) and external ones (organisational and environmental) influencing creative operation of managers is also mooted. The article also discusses the foundation of creativity training as methods of psychological interaction supporting creative attitude being an important element of competence of an individual in managerial post within an organization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Amabile T., The Social Psychology of Creativity, Springer, New York 1983.
 • Andrews K.R., The Effectiveness of University Management Programs, Graduate School of Administration, Harvard University, Boston 1966.
 • Andrzejewska B., Twórczość jako cel i metoda kształcenia, w: Trening twórczości w szkole wyższej, red. K.J. Szmidt, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2005.
 • Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1990.
 • Antoszkiewicz J., Rozwiązywanie problemów w firmie, Poltext, Warszawa 1998.
 • Antoszkiewicz J.D., Antoszkiewicz E.A., Piech K, Kształcenie kreatywności w praktyce gospodarczej, w: Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, red. K. Szmidt, K. Piotrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
 • Basadur M.S., Hausdorf P.A., Measuring Divergent Thinking Attitudes Related to Creative Problem Solving and Innovation, "Creative Research Journal" 9/1996.
 • Bransford J.D., Stein B.S., The Ideal Problem Solver, W.H. Freeman, New York 1993.
 • Brocławik K., Model efektywnej grupy inwentycznej, w: Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, red. A. Tokarz, UJ, Kraków 1993.
 • Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywności, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1995.
 • Dobrołowicz W., W stronę treningu inteligencji intuicyjnej, w: W stronę kreatywności, red. W. Dobrołowicz, M. Karwowski, AP im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2002.
 • Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Drucker P, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa 2004.
 • Dubas E., Warsztaty przyszłości w naukach o wychowaniu, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1997.
 • Feder B., Postawy twórcze i odtwórcze menedżerów i pedagogów. Niepublikowana praca doktorska, APS, Warszawa 2002.
 • Fontenot N.A., Effects of Training in Creativity and Creative Problem Finding Upon Business People, "The Journal of Social Psychology" Vol. 133, 1993.
 • Góralski A., Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1990.
 • Harding C., Training for Middle Management in Education and Industry, "School Organisation" Vol. 11, No. 1, 1991.
 • Hogan R., Curphy G.J., Hogan J., What we Know About Leadership: Effectiveness and Personality, "American Psychologist" 49/1994.
 • Isaken S.G., Lauer K., Ekvall G., Britz A., Perceptions of the Best and Worst Climates for Creativity: Preliminary Validation Evidence for the Situational Outlook Questionnaire, "Creativity Research Journal" Vol. 13, 2001/2.
 • Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Karwowski M., Makowski M., Rozwiązywanie problemów dywergencyjnych przez dzieci i młodzież, w: W stronę kreatywności, red. W. Dobrołowicz, M. Karwowski, AP im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2002.
 • Karwowski M., Twórcze przewodzenie, Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • Kocowski T., Aktywność twórcza człowieka. Filogeneza. Funkcja. Uwarunkowania, w: Szkice z teorii twórczości i motywacji, red. H. Sęk, A. Tokarz, SAWW, Poznań 1991.
 • Kosiarek T., Odyseja umysłu - twórcze rozwiązywanie problemów w grupie, w: W stronę kreatywności, red. W. Dobrołowicz, M. Karwowski, Akademia Pedagogiki im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2002.
 • Kujawiński J., Stymulowanie twórczego myślenia. Propozycje ćwiczeń, w: W stronę kreatywności, red. W. Dobrołowicz, M. Karwowski, AP im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2002.
 • Maciaszek J., Filozoficzne podstawy ćwiczeń z przedmiotu "Myślenie i działanie twórcze", w: Odkrywanie podmiotowości. Podręcznik dla trenerów, red. L. Frydzińska- Świątczak, M. Stasiak, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2002.
 • Nęcka E., Umysł zbiorowy, czyli grupowe myślenie twórcze, "Przegląd Psychologiczny" 2/1985.
 • Nęcka E., Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.
 • Nęcka E. i inni, Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2005.
 • Noe R.A., Employée Training and Development, McGrow-Hill, International Edition, 2005.
 • Piirto J., Understanding Creativity, Great Potential Press, Inc, Scottsdale 2004.
 • Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 • Proctor T., Zarządzanie twórcze, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk 2003.
 • Scratchley L.S., Hakstian A.R., The Measurement and Prédiction of Managerial Creativity, "Creativity Research Journal" Vol. 13, 3&4/2001.
 • Stasiakiewicz M., Zachowania twórcze w organizacji, w: Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, red. M. Stryjowska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
 • Strzałecki A., Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, PWN, Warszawa 1969.
 • Strzałecki A., Kot D., Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości, "Przegląd Psychologiczny" 43/3/2000.
 • Strzałecki A., Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych. Ujęcie prakseologiczne, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1989.
 • Strzałecki A., Model Stylu twórczego zachowania jako wyznacznik funkcjonowania kadry menedżerskiej w warunkach zmian systemowych, "Czasopismo Psychologiczne", 2/2001.
 • Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. Działania grupowe, Centrum Animacji i Kultury, Warszawa 1998.
 • Szmidt K. J., Elementarz twórczego życia, Wydawnictwo W. A. B., Warszawa 1997.
 • Szmidt K.J., Szkice do pedagogiki twórczości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001.
 • Szmidt K. J., Współczesne koncepcje wychowania dla twórczości i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich, w: Dydaktyka twórczości: koncepcje, problemy, rozwiązania, red. K. J. Szmidt, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
 • Szopiński J., Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.
 • Tokarz A., Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej, Ossolineum, Wrocław- Warszawa-Kraków 1985.
 • Tomaszewska M., Trening kreatywności w rozwijaniu zdolności myślenia twórczego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Treffinger D.J., Isaksen S.G., Dorval K.B., Kreatywne rozwiązywanie problemów, Wydawnictwo OKiDK ITE, Radom 1997.
 • Urbańska U., Kreatywność w marketingu jako czynnik uzyskania przewagi konkurencyjnej, w: Twórczość w praktyce, Materiały z konferencji naukowej Zakopane 1998, Wydawnictwo WSHE, Łódź 1999.
 • West M., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
 • Withfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1976.
 • Witkowski S., Treningowe metody podnoszenia umiejętności kadry kierowniczej, w: Trening psychologiczny jako metoda optymalizacji zdolności do działania, red. M. Cenin, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.
 • Wojtczuk-Turek A., Czynniki kształtowania postawy twórczej a efektywność przedsiębiorstwa, w: Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, red. K. Makowski, WSP, Warszawa 2005.
 • Wojtczuk A., Turek D., Zastosowanie warsztatów i treningów psychologicznych w edukacji ekonomistów, w: "Edukacja ekonomistów i menedżerów, 2005/1.
 • Wojtczuk A., Turek D., Wspieranie samorozwoju studentów kierunków ekonomicznych w kontekście stymulowania kreatywności i autokreacji, "Pedagogika Szkoły Wyższej", 2005/26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.