PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 51--69
Tytuł artykułu

Jakość prognoz płatności w ramach NPR/NSRO a wyniki analizy kontrfaktualnej

Warianty tytułu
The Quality of the Prognoses Concerning NDP and NSFR Payments and the Results of a Counterfactual Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielkość i struktura transferów są jedną z głównych determinant skali oddziaływania polityki spójności (NPR i NSRO) na rozwój społeczno-gospodarczy badanych regionów obok siły keynesowskiego mechanizmu mnożnikowego, parametrów determinujących skalę efektów podażowych oraz początkowych zasobów infrastrukturalnych, kapitału ludzkiego i technicznego uzbrojenia pracy. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu, jaki na wyniki kontrfaktualnej analizy oddziaływania NPR i NSRO na gospodarki polskich województw mają zmiany prognoz publicznych środków finansowych. Przy zastosowaniu 16 makroekonomicznych modeli HERMIN gospodarek polskich województw przeprowadzono symulacje dla okresu 2004-2020, wykorzystując dane finansowe Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) udostępniane w latach 2008-2013. Rezultaty badania wskazały, że roczne błędy prognozy transferów unijnych na poziomie regionalnym sięgają nawet 229%, natomiast błędy prognoz alokacji osiągają poziom nawet 32%. Brak trafności prognoz transferów unijnych oraz ich zmienność powodują zniekształcenie wyników badań makroekonomicznych oddziaływania polityki spójności na procesy rozwojowe nawet o 88% w przypadku wyników rocznych i do 40% w przypadku wyników skumulowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The scale and structure of EU funds are one of the key determinants of Cohesion Policy impacts on socio-economic regional development, along with the magnitude of the Keynesian multiplier mechanism, spill-over elasticities, initial stocks of infrastructure, or human and physical capital. The aim of the paper is to analyze how changes in forecasts of Cohesion Policy public financial resources (available in NDPs & NSRFs) affect a counterfactual analysis of the Cohesion Policy impacts on the Polish NUTS-2 regional economies. On the basis of the financial data from the Polish Ministry of Infrastructure and Development which were made available in the years 2008-2013, simulations were carried out for the period 2004-2020 using 16 macroeconomic HERMIN models for the Polish regions. The results show that yearly forecast errors of the EU funds at the regional level account for up to 229%, and the forecast errors of allocations of the EU funds amount even to 32%. The inaccuracy of the forecasts of the EU payments and their volatility considerably distort the results of macroeconomic research of the Cohesion Policy impacts on development processes - even by 88% in the case of the yearly results, and by 49% in the case of cumulative results. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
Bibliografia
 • Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of Danuta Hubner, Commissioner for Regional Policy.
 • Box G., Jenkins G., 1983, Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bradley J., Untiedt G., 2010, The COHESION system of HERMIN country and regional models: Description and operating manual, Version 3, Muenster: GEFRA, EMDS.
 • Bradley J., Untiedt G., Zaleski J., 2009, The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States. Directorate General for Internal Policies Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, Brussels: The European Parliament's Committee on Regional Development.
 • Bradley J., Zaleski J., 2003, "Modelling EU accession and structural fund impacts using the new Polish HERMIN model", w: W. Welfe (red.), Modelling Economies in Transition, Proceedings of the 7th Conference of the International Association, Łódź: AMFET.
 • Huber P.J., 1996, Robust statistical procedures, Proc. CBMS - NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics, Philadelphia: SIAM.
 • Investing in Europe 's future, Fifth report on economic, social and territorial cohesion, 2010, Brussel: European Commission.
 • Mogiła Z., Tomaszewski P., Zaleski J., 2010, "Effects of EU Cohesion Policy on social and economic disparities between Poland and Slovakia - comparative analysis based on the macroeconomic HERMIN models", Regional Disparities in Central and Eastern Europe. Theoretical Models and Empirical Analyses, Bratislava: The Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences, Proceedings of the Conference, Smolenice.
 • Mogiła Z., Zaleski J., 2010, "Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju", Zarządzanie Publiczne, nr 2, s. 31 -46, Kraków: MSzAP.
 • The New Programming Period 2000-2006: Methodological working papers. Working paper 2. The ex ante evaluation of the Structural Funds interventions, 2006, European Commission, Directorate-General XVI Regional Policy and Cohesion.
 • The New Programming Period 2007-2013. Indicative guidelines on evaluation methods: ex ante evaluation. Working document no. 1, 2006, European Commission, Directorate-General Regional Policy.
 • Treyz F., Treyz G., 2003, "Evaluating the regional economic effects of Structural Funds programs using the REMI Policy Insight Model", referat na V Europejską Konferencję o Ewaluacji Funduszy Strukturalnych pt. Challenges for evaluation in an enlarged Europe, Budapest, 26-27.06.
 • Varga J., in't Veld J., 2008, "Macro-Economic Impact Assessment of EU Cohesion policy with the QUEST Model", BICEPS conference (Stockholm School of Economics), Riga, 29.05.
 • Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020, 2012, Warszawa: Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
 • Zaleski J., Korf T., Kudełko J., Mogiła Z., Poproch A., Zaleska M., 2013, Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modeli makroekonomicznych HERMIN. Raport 1, Wrocław: WARR.
 • Zaleski J., Kudełko J., Mogiła Z., Poproch A., Tomaszewski P., Zaleska M., 2012, Prognoza trendów rozwojowych województwa warmińsko-mazurskiego. Raport 2, Wrocław: WARR.
 • Zaleski J., Wojtasiak-Terech A., Tomaszewski P., Zembaty M., 2008, Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu krajowego i modeli regionalnych HERMIN, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
 • Dane z roku 2008: przekazane przez MRR drogą elektroniczną w dniu 2.04.2008 r., wykorzystane w badaniu (Zaleski et al. 2008).
 • Dane z roku 2009: przekazane przez MRR drogą elektroniczną w dniu 20.01.2010 r.
 • Dane z roku 2010: przekazane przez MRR drogą pocztową w dniu 2.06.2010 r.
 • Dane z roku 2011: przekazane przez MRR drogą pocztową w dniu 8.04.2011 r.
 • Dane z roku 2012: przekazane przez MRR drogą elektroniczną w dniu 25.09.2012 r.
 • Dane z roku 2013: przekazane przez MRR drogą elektroniczną w dniu 13.03.2013 r., wykorzystane w badaniu (Zaleski et al. 2013).
 • http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2014_4_zaleski_mogiła_zalaczniki.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.