PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 80 | nr 136 | 107--129
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej

Warianty tytułu
Accounting Policy in the Context of Professor Alicja Jaruga's Scientific Views
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono i poddano analizie poglądy Profesor Alicji Jarugowej na istotę, cel i znaczenie polityki rachunkowości w systemie sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych, podkreślając w szczególności ich nowatorski charakter. W artykule wskazano uwarunkowania historyczne, w jakich rodziły się poglądy dotyczące polityki rachunkowości i w jakich powstała definicja polityki rachunkowości autorstwa Profesor Jarugowej. Wskazano przy tym ponadczasowy charakter oraz adekwatność tej definicji do nowych wyzwań stojących przed polityką rachunkowości, będących skutkiem zmian w otoczeniu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i stosowanych strategii działania i modeli biznesowych. W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych oraz metodę analizy i konstrukcji logicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents and analyzes Professor Alicja Jaruga's views on the nature, purpose and significance of accounting policy in the context of the financial reporting system. The authors examined in particular the innovative character of Professor Jaruga's definition of 'accounting policy'. They also indicated the historical conditions in which Professor Jaruga's views on 'accounting policy' and the definition were being worked out. The context mentioned above revealed the timeless character and adequacy of the definition to the new challenges that accounting policy is facing. These challenges stem from changes in the contemporary business environment as well as implemented strategies and business models. The paper uses the method of literature studies and the method of analysis and logical construction.(original abstract)
Rocznik
Tom
80
Numer
Strony
107--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Afuah A. (2004), Business Models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill, New York.
 • Brzezin W. (1995), Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 32, SKwP, Warszawa.
 • Chenhall R.H. (2003); Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future, "Accounting, Organizations and Society", vol. 28, no. 2-3, s. 127-168.
 • Fiegener M.K. (1994), Matching business-level strategic controls to strategy: impact on control system effectiveness, "Journal of Applied Business Research", vol. 10, no. 1, s. 25-34.
 • Galbraith J.R. (1977), Organization Design, Addison-Wesley Publishing.
 • Gerdin J., Greve J. (2004), Forms of contingency fit in management accounting research-a critical review, "Accounting, Organizations and Society", vol. 29, no. 3-4, s. 303-326.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Jansen W., Steenbakkers W., Jägers H. (2007), New Business Models for the Knowledge Economy, Ashgate Publishing Group, Abingdon.
 • Jaruga A. (2002a), Wprowadzenie - Istota zmian w ustawie o rachunkowości i ich skutki ekonomiczne, [w:] A. Jaruga, T. Martyniuk (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - Podatki, ODDK, Gdańsk, s. 19-40.
 • Jaruga A. (2002b), Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1997) Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w warunkach przepisów ustawy o rachunkowości i zmian wprowadzonych w 1996 roku, [w:] A. Jarugowa, E. Walińska, Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Langfield-Smith K. (2006), Understanding management control systems and strategy, [in:] A. Bhimani (ed.), Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press, Oxford.
 • Michalak J. (2012), Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 133-142.
 • Michalak M. (2014), Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
 • Michalak M. (2002), Globalizacja a kształt systemów rachunkowości, [w:] J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Maryniuk (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 353-364.
 • Page M. (2014), Business models as a basis for regulation of financial reporting, "Journal of Management & Governance", vol. 18 (3), s. 683-695.
 • Rutowicz D. (2013), Strategia, model biznesowy i rachunkowość zarządcza jako komplementarne narzędzia identyfikujące źródła wartości przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 291, s. 469-480.
 • Sawicki K. (1995), Polityka bilansowa a regulacje ustawowe w zakresie rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 32, SKwP, Warszawa.
 • Sawicki K. (red.) (2002), Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, wydanie drugie, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • The Role of the Business Model in Financial Reporting. Getting a Better Framework (2013a), Bulletin, EFRAG.
 • The Role of the Business Model in Financial Statements (2013b), Research Paper, EFRAG.
 • Timmers P. (1998), Business models for electronic markets, "Electronic Markets", vol. 8 (2), s. 3-8.
 • Walińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną finanse, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", seria "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 509-523.
 • Walińska E. (1994), Roczny raport spółki w Wielkiej Brytanii a potrzeby informacyjne inwestora, niepublikowana rozprawa doktorska napisana w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Alicji Jarugowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2011), IFRS Foundation, SKwP.
 • Zuchniewicz J. (2011), Perspektywy rozwoju modeli rachunkowości na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", rr 668, seria: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 (KSR 7) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, Dz. Urz. Ministra Finansów 2012, poz. 34.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 (MSR 1) Prezentacja sprawozdań finansowych (2011), IFRS Foundation, SKwP.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 (MSR 8) Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (2011), IFRS Foundation, SKwP.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz. U. z 5 lutego 1991 r.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591 (z późn. zm.).
 • Dane finansowe PKN Orlen, http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/ default.aspx (dostęp 25.11.2014).
 • Ethiraj S., Guler I., Singh H. (2000), The Impact of Internet and Electronic Technologies on Firms and Its Implications for Competitive Advantage, http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/papers/977.pdf (dostęp 25.11.2014).
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/polityka;2572025.html (dostęp 25.11.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.