PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 80 | nr 136 | 153--172
Tytuł artykułu

Ujęcie i prezentacja kosztów działalności deweloperskiej - kluczowe problemy

Warianty tytułu
Recognition and Presentation of Real Estate Projects Costs - Key Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja kluczowych problemów ewidencji, rozliczania i prezentacji kosztów w działalności deweloperskiej. Zostały objaśnione następujące zagadnienia: ● początek przedsięwzięcia deweloperskiego ● ujęcie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w działalności deweloperskiej ● reklasyfikacja ujęcia i prezentacji przedsięwzięcia deweloperskiego po jego zakończeniu. Dla zrealizowania celów artykułu przeprowadzono krytyczną analizę literatury oraz wybranych regulacji rachunkowości, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Ponadto wykorzystano analizę przypadków w celu lepszego zobrazowania objaśnianych problemów. Przedstawione w artykule przykłady i ich objaśnienia należy potraktować jako wskazówkę do interpretacji poszczególnych przepisów regulacji rachunkowości, w tym w szczególności są one rozszerzeniem treści Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 Działalność deweloperska. Rolą rachunkowości jest odwzorowanie rzeczywistości ekonomicznej w taki sposób, aby informacje te były użyteczne dla szerokiego kręgu odbiorców, zatem poruszone w artykule problemy mają na celu przybliżanie nas do tego idealnego stanu, który zapewni informacje wiarygodne, rzetelne, użyteczne i dostarczane na czas.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the main problems of recording, settlement and presentation of costs in real estate projects. The following issues are explained: ● beginning of a real estate project ● recognition of land or the right of perpetual usufruct of land in real estate projects ● reclassification of recognition and presentation of a real estate project after its completion. In order to accomplish the purpose of the article, a critical analysis of available literature and selected accounting regulations, both Polish and international, was carried out. In addition, case studies were used to better illustrate the problems. The presented examples and their explanations should be taken as guidelines to the interpretation of various provisions of accounting regulations. In particular, they are an extension of the content of Domestic Accounting Standard no. 8 Real estate projects. Since the role of accounting is to depict the economic reality in such a way as to make information useful to a wide audience, the problems raised in this article are intended to approximate us to this ideal goal, which is provision of credible, reliable, useful and timely information.(original abstract)
Rocznik
Tom
80
Numer
Strony
153--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Gierusz J. (2009), Nieruchomości inwestycyjne - analiza porównawcza polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jaruga A. (2002), Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jaruga A., Walińska E. (1997), Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w świetle ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Kalinowski J. (2012), Kontrakty długoterminowe w praktyce, SKwP, Warszawa.
 • Kalinowski J. (2011), Porównywalność sprawozdań finansowych firm deweloperskich na tle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 60 (116), SKwP, Warszawa.
 • Kalinowski J. (2010), Pomiar przychodów i kosztów działalności deweloperskiej - propozycja nowych rozwiązań w polskich regulacjach rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Pacioli L. (2007), Tractatus XI de Computis et Scrioturis. Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, SKwP, Zarząd Główny, Warszawa.
 • Sobańska I. (2004), Wpływ globalizacji na integrację systemu rachunkowości, [w:] J. Turyna (red.), Finan-sowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Walińska E. (2012), "Kroki milowe" w rozwoju polskiej regulacji rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • International Accounting Standards Board (IASB) (2008), IFRIC Interpretation 15 Agreements for the Construction of Real Estate.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 Działalność deweloperska, Dz. Urz. Ministra Finansów 2014, nr 1, poz. 5.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 Niezakończone usługi budowlane, Dz. Urz. Ministra Finansów 2006, nr 13, poz. 93.
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów (2007), Dz. Urz. Ministra Finansów 2007, nr 2, poz. 11.
 • Statement of Financial Accounting Standards no. 152 Accounting for Real Estate Time-Sharing Transactions an amendment of FASB Statements no. 66 and 67 (2008), Financial Accounting Standards Board.
 • Statement of Financial Accounting Standards no. 66 Accounting for Sales of Real Estate (2008), Financial Accounting Standards Board.
 • Statement of Financial Accounting Standards no. 67 Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects (2008), Financial Accounting Standards Board.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 (z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.