PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 270 | 151
Tytuł artykułu

Kooperacja przemysłowa w gospodarce kapitalistycznej : aspekty teoretyczne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niektóre kierunki myśli społeczno-ekonomicznej uznaję kooperację za samoistny rodzaj mechanizmu regulującego funkcjonowanie systemu gospodarczego. Zgodnie z takim podejściem współdziałanie podmiotów gospodarczych (uzgodnienia ex ante) zastępuje stosunki konkurencyjne i mechanizm rynkowy. Naczelnymi wartościami są: dobro wspólne, samorządność i wzajemne poszanowanie partnerów. Uzyskana, dzięki zgodnej współpracy, zorganizowana równowaga interesów grup społecznych likwiduje straty wynikające z walki konkurencyjnej i zapewnia pomnażanie materialnych, oraz duchowych zasobów społeczeństwa. System ekonomiczny oparty na takich zasadach jest nie do pogodzenia z pryncypiami gospodarki kapitalistycznej, takiej jaką analizowała ekonomia neoklasyczna, która bazuje na indywidualnej hierarchii wartości i motywacji rywalizacyjnej. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ackermann G.,Gemeinschaftsunternehmen und Wettbewerb, Berlin 1978.
 • Alsmöller, Wettbewerbspolltische Ziele und kooperationstheoretische Hypothesen Im Wandel der Zeit, Tübingen 1982.
 • Andreae A., Mittelstandspolitik und Kartellgesetz, Köln 1962.
 • Arndt H., Schöpferischer Wettbewerb und klassenlose Gesellschaft, Berlin 1952.
 • Atklnson W.J,. An Introduction to Motivation, New York 1964.
 • Balcerowicz L., Cechy międzynarodowego przepływu wiedzy technicznej, "Sprawy Międzynarodowe" 1981, nr 10.
 • Baranson J., Technology' Transfer Trough the International Firm, "American Economic Review" 1971, nr 40.
 • Bain J.S., Barriers to New Competition, Cambridge, Mass., 1956.
 • M.Belka, Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, Warszawa 1986.
 • Bericht über die Tätigkeit des Büros für Unternehmenskooperation, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel- Luxemburg, roczniki 1-15.
 • Bericht über die Weltbewerbspolitik Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel-Luxemburg, różne roczniki.
 • BMWI - Kooperationsfibel, Bonn 1976.
 • Boettcher, Kooperation und Demokratie in der Wirtschaft, Tübingen 1974.
 • Börner S., Internationale Wettbewerbsfähigkeit. Fragmente zu einer Theorie internationaler Unternehmensfähigkeit, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1983, nr 3.
 • Borner S., Internationalisierung der Industrie, "Kyklos" 1981, nr 1.
 • Bracht M., Förderung und Hemmung des Wettbewerbs durch Kooperation, Frankfurt 1979.
 • Brandt K., Preistheorie, Ludwigshafen 1960.
 • Brader J., Intra-Industry Trade in Identical Commodietes, "Journal of International Economics" 1981, nr 1.
 • Buckley J., Casson M., A Theory of Co-operation In International Business, "University of Reading Diecussion Papers" 1987, nr 102.
 • Całus A., Aspekty prawne kooperacji przemysłowej z państwami kapitalistycznymi, "Handel Zagraniczny" 1974, nr 10.
 • Cassel D., Wirtschaftepolitik in Systemvergleich, München 1984.
 • Chamberlin H., The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Mass., 1956.
 • CEPES/RKW, Grenzüberschreitende Unternehmenskooperation in der EWG, Stuttgart 1968.
 • Ciamaga L., Podział pracy w przemyśle krajów EWG, Warszawa 1969.
 • Clark J.M., Competition ae a Dynamic Process, Washington O.C. 1961.
 • Clark J.M., Toward a Concept of Workable Competition, "American Economic Review" 1940, nr 30.
 • Coase R., The Nature of the Firm, "Economica" 1937, nr 4.
 • Cory F., Dunnlg D.H., The Eclectic Theory of International Pro-duction and MNE Involvement in Eastern Europe and Latin America, Indiana University 1981.
 • Cox H., Kartelle, w: Handbuch des Wettbewerbs, München 1981.
 • Cox H., Jens U., Markert K., Handbuch des Wettbewerbs, München 1981.
 • Cyrson E., Korporacje wielonarodowe, Warszawa 1981.
 • Domańska E., Kapitalizm menedżerski, Warszawa 1981.
 • Downie J., The Competitive Process, London 1958.
 • Dornberg E-A., Die Internationalisierung mlttelstandischer Unternehmungen, Gottingen 1982.
 • Draheim G., Die Genossenschaft als Unternehmenstyp, Gottingen 1955.
 • Dunnig J.H., Non-Equity Forme of Foreign Economic Involvement and the Theory of International Production, "University of Reading Discussion Paper" 1982, nr 1.
 • Dunnig J.H., The Determinants of International Production, "Oxford Economic Papers" 1973, nr 25.
 • Eickhof N., Kooperation, Konzentration und funktionsfähiger Wettbewerb, Tubingen 1975.
 • Ekonomia w przyszłości, pod red. K. Dopfera, Warszawa 1982.
 • Eschenburg R., Der ökonomische Ansatz zur einer Theorie der Verfassung, Tubingen 1977.
 • Fitter O.C., Wirtschaftssysteme und Wirtschaftsordnungen, Koln 1975.
 • Fleischmann G., Wettbewerb und Innovation, "Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik", Tubingen 1972, r. XVII,
 • Fortmann B.G., Theory of Competition Policy, Amsterdam 1966.
 • Friedman M., Capitalism and Freedom. Chicago 1962.
 • Galbraith O.K., Gegenwichtige Marktmacht, w: Wettbewerbstheorie, Koln 1975.
 • Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych Inwestycji bezpośrednich, Warszawa 1986.
 • Geister H.A., Zulässige Unternehmensvereinbarungen, w: Wettbewerbs- und Industriepolitik der EG, Berlin 1981.
 • Gerth E., Zwischenbetriebliche Kooperation, Stuttgart 1971.
 • Giersch H., Aufgaben der Strukturpolitik, "Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik" 1964, nr 9, r. IX.
 • Gołębiowski T., Decyzje dotyczące produktu w przedsiębiorstwie eksportującym, aspekty marketingowe, Warszawa 1984.
 • Grosskettler H., Ole volkswirtschaftliche Problematik von Vertriebskooperation,"Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft" 1978, nr 28.
 • Grubel H.G., Lloyd P.O., Intra-Industry Trade, Canberra 1985.
 • Gündel R., Ole Internationalisierung der Wirtschaft im staats-monopolistischen Kapitalismus und ihre Widerspruche, Berlin 1976.
 • Güth W., Kooperation in Marktwirtschaften, Tubingen 1974.
 • Habisreltlnger H.H., Konkurenz und Kooperation, Berlin 1959.
 • Haerry H., Die Intensität des Wettbewerbs, Winterthur 1954.
 • Hamm W., Wettbewerbspolitische Aspekte genosssnschaftlicher Aktivität, Tübingen 1972.
 • Hasse R., Theorie und Politik des Embargos, Köln 1973.
 • Hayek A., Freiburger Studien, Gesammelte Aufsatze, Tübingen 1969.
 • Hayek F.A., Wettbewerb als Endeckungsverfahren, Tübingen 1969.
 • Heidhues F., Zur Theorie der Internationalen Kapitalbewegungen, Tübingen 1969.
 • Heinen E., Das Zielsystem der Unternehmung, Wiesbaden 1965.
 • Herz Ch., Der Kooperationserfolg, Probleme einer Bestimmung und Ermittlung, Berlin 1972.
 • Heuss E., Allgemeine Markttheorie, Tübingen-Zürich 1965.
 • Hirsch S., Hypotheses Regarding Trade Between Developing and Industrial Countries, w: The International Division of Labour, Problems and Prospects. (ed. H.Giersch), Tübingen 1974.
 • Hoppmann E., Das Konzept der optimalen Wettbewerbsintensität, "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" 1966, t.179.
 • Hoppmann E., Fusionskontrolle, Tübingen 1972.
 • Hoppmann E., Wettbewerb als Norm der Wettbewerbspolitik, "ORDO" 1967, nr 18.
 • Hoppmann E., Preismeldestellen und Wettbewerb, "Wirtschaft und Wettbewerb" 1966, nr 16.
 • Hoppmann E., Workable Competition als wettbewerbspolitische Konzept, w: Theoretische und Institutioneile Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Berlin 1967.
 • Hoppmann E., Zum Schutzobjekt des GWB, w: Wettbewerb als Aufgabe, Bad Homburg 1968.
 • Hymer S.H., The International Operations of National Firms. A Study of Direct Investment, MTT doctoral dlssertation, Cambridge 1960.
 • Die Internationalisierung des Kapitale. Neue Theorien in der internationalen Diskussion, Frankfurt-New York 1975.
 • Iwanow J., Transnacjonalnyje korporacji w kapitalisticzeskom rozdieleni truda, "Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otnoszenija" 1980, nr 8.
 • Judanow J., Sowriemiennyje tiendencji i formy internacjonalizacji proizwodstwa i kapitała, "Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otnoszenija" 1982, nr 1.
 • Jungnickel R., Koopmann G., Matthies K., Sutter R., Die deuschen multinationalen Unternehmen. Der Internationalisierungsprozess der deutschen Industrie, Frankfurt/Men 1974.
 • Kamiński W., Poszukiwania mierników dobrobytu w zachodniej literaturze ekonomicznej, w: O teoriach współczesnego kapitalizmu. Warszawa 1978.
 • Kantzenbach E., Das Konzept der optimalen Wettbewerbsintensitat, "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" 1967 t.181.
 • Kantzenbach E., Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, Göttin gen 1966.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Liberalizacja handlu światowego a rozwój specjalizacji wewnątrzgałęziowej, "Ekonomista" 1982, nr 3-4.
 • Kindleberger Ch.P., American Business Abroad. Six Lectures on Direct Investment, New York-London 1969.
 • Kindleberger Ch.P., Lindert P.H., International Economics, Home wood-Georgetown 1978.
 • Klümper B., Leise N., Schenk K.-E., Schoppe S.G., Probleme der Ost-West Wirtschaftsbeziehungen, Stuttgart-New York 1977.
 • Krösselgerb H., Gospodarka rynkowa a optymalna wielkość przedsiębiorstwa, "Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław" 1981, z.180.
 • Knirsch W., Unternehmungsziele in organisationstheoretischer Sicht, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1969, nr 21.
 • Krüssmann W., Industrielle Kooperation als Mittel der Unternehmenspolitlk, Berlin 1967.
 • Kudliński R., Strategia wielkich korporacji. Warszawa 1972.
 • Lampe H.-E., Wettbewerb, Wettbewerbsbeziehungen, Wettbewerbsintensität, Baden-Baden 1979.
 • Lancaster K., Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition, "Journal of International Economics" 1980, nr 2.
 • Laudańska J., Rola międzynarodowej kooperacji przemysłowej w racjonalizacji gospodarowania, "Ekonomista" 1975, nr 6.
 • Laudańska J., Pojęcie i formy międzynarodowej kooperacji przemysłowej, "Ekonomista" 1975, nr 4.
 • Lerner A.P., The Concept of Monopoly and Measurement of Monopoly Power, "Review of Economic Studies" 1933, nr 1.
 • Levcik F., Stankovsky J., Industrielle Kooperation zwischen Ost und West, Wien-New York 1977.
 • Linder S.B., An Essay on Trade and Transformation, New York 1961.
 • Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do 1870, Warszawa 1968.
 • Lipsey R.G., Steiner P.O., Economics, New York 1975.
 • Luis D., Zu einer allgemeinen Theorie der ökonomischen Kooperation, Göttingen 1979.
 • LÜtzig W.P., Die vieldimensionale Kalkulation der Kooperation, Berlin 1982.
 • Ławniczak R., Bariery pozataryfowe, narzędzia polityki handlowej i neoprotekcjonizmu lat siedemdziesiątych, Poznań 1975.
 • Madej T., Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa 1965.
 • Majka B., Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982.
 • Mariti P., Smiley R.H., Co-operative Agreements and the Organization of Industry, "The Journal of Industrial Economics" 1983, nr 4.
 • Marks K., Engels F., Dzieła, t.23. Warszawa 1950.
 • Marks K., Kapitał, t. I, Warszawa 1970.
 • Meyer R., Der Einfluss des Steuerrechts auf Kooperation und Konzentration, Tübingen 1973.
 • Mieżdunarodnyje formy gosudarstwiennomonopolisticzeskowo kapitalizma, Moskwa 1971.
 • Monkiewicz J., Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej. Elementy teorii i polityki. Warszawa 1981.
 • Nehls K., Koncerny międzynarodowe, władza monopoli, walka klas, Warszawa 1979.
 • Nowicki J., Makroekonomia współczesnego kapitalizmu, Warszawa 1974.
 • Nowikow R.A., Międzynarodowa kooperacja firm prywatnych - nowa forma więzi między krajami kapitalistycznymi, "Sprawy Międzynarodowe" 1972, nr 2.
 • Nowikow R.A., Sziszkow O.W., Mieżdunarodnaja kooperacija kapita- listiczeskich firm, Moskwa 1972.
 • Olson H., jr.. Die Logik des kollektiven Handelns. Kollektivguter und die Theorie der Gruppen, Tübingen 1968.
 • H.Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1986.
 • Olszyński J., Industrielle Kooperation als Quelle zur Intensivierung der Handelsbeziehungen zwischen Polen und Bundesrepublik Deutschland, "Osteuropa Wirtschaft" 1978, nr 4.
 • Olszyński J., Kooperacja przemysłowa, w: Import myśli naukowo- technicznej z rozwiniętych krajów kapitalistycznych, (red. J. Nowicki), Warszawa 1978.
 • Olszyński J., Kooperacyjne formy umiędzynarodowienia produkcji przedsiębiorstw z krajów EWG, Warszawa 1987.
 • Piaszczyński W., Matematyczne modele handlu międzynarodowego, Warszawa 1974.
 • Pollak Ch., Neue Formen internationaler Unternehmenszusammenarbeit ohne Kapitalbeteiligung, München-Köln-London 1982.
 • Polish-US Industrial Cooperation in the 1980s, (ed. by P.Marer, E.Tabaczyński), Bloomington 1981.
 • Rapacki K., Wymiana licencyjna Wschód - Zachód. Przyczynek do teorii. Warszawa 1986.
 • Richardson G.B., The Organisation of Industry, "Economic Journal" 1972, nr 82.
 • Richardson G.B., The Theory of Restrictive Trade Practices, "Oxford Economic Papers" 1965, nr 17.
 • Ritschl H., Strukturen der Wirtschaft, Hamburg 1976.
 • Robinson J., The Economics of Imperfect Competition, London 1948.
 • Romig F., Theorie der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, Berlin 1966.
 • Röpke W., Konzentration und Macht als Problems der Wettbewerbstheorie, "ORDO" 1973, t.24.
 • Ropke W., Wettbewerb, w: Handwörterbuch des Sozialwissenschaften, t.12, München 1965.
 • Rüdiger R., Möglichkeiten und Grenzen vertikaler Kooperation, Karlsruhe 1976.
 • Rühle H. von Lilienstern, Konkurenzfahiger durch zwischenbetriebliche Kooperation, Stuttgart 1963.
 • Sammlung der Wettbewerbsvorschriften der EWG und EGKS, Kommission der EG, Brüssel-Luxemburg 1981.
 • Samulewicz W., Cykliczne wahania koniunktury gospodarczej na Zachodzie a kooperacja przemysłowa Wschód - Zachód, "Prace i materiały" IRG SGPiS 1980, nr 7.
 • Samulewicz W., Polityka handlowa Zachodu a kooperacja przemysłowa Wschód - Zachód, "Handel Zagraniczny" 1982, nr 1-2.
 • Schenk K.-E., Klümper B., Leise N., Wurster D., Industrielle lost- West Kooperation, Stuttgart-New York 1977.
 • Schenk K.-E., Wettbewerb und Wirtschsftskooperation der Systeme, w: Probleme der Ost-West Wirtschaftsbeziehungen (ed. K.-E.Schenk), Stuttgart-New York 1977.
 • Schenk K.-E., Wirkungen der industriellen Ost-West Kooperation auf Faktorallokation und Wettbewerb, "Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik", Tübingen r. XX.
 • Schlieder W.Ch., Schröter H., Europäische Wettbewerbspolitik, w: Handbuch des Wettbewerbs, München 1981.
 • Schmidbauer H., Allokation, technischer Fortschritt und Wettbe-werbspolitik, Tübingen 1974.
 • Schmitt M., Industrielle Ost-West Kooperation, Stuttgart 1974.
 • Schubert W., Unternehmenszusammenschlüsse, München 1981.
 • Schultz R., Arbeitsnehmer in der Marktwirtschaft, München 1976
 • Schumacher W., Nachfragemacht und Gegenwichtsprinzip, "Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht" 1976, nr 140.
 • Schumpeter J.A., Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München 1972.
 • Schüller A., Ordnungspolitische Probleme der Kooperation, "Wirtschaftspolitische Chronik",nr 2-3.
 • Schüller A., Wechselwirkung zwischen Ost-West Kooperation und Wettbewerb in westlichen Marktwirtschaften, Köln 1975.
 • Schwarz D., Die Kooperation aus der Sicht der EG, Düsseldorf 1983.
 • Sherer F.M., Industrial Market Structure and Economic Performance, Chicago 1980.
 • Sokołow D., Koniunktura gospodarcza, Warszawa 1970.
 • Sölter A., Grundzüge industrieller Kooperatlanspolitik, "Wirtschaft und Wettbewerb" 1966, nr 3.
 • Sölter A., Investitionswettbewerb und Investitionskontrolle, Köln 1973.
 • Sulmicki P., Międzynarodowa wymiana gospodarcza. Warszawa 1977.
 • Steck R., Formen und Auswirkungen betrieblicher Kooperation, Berlin (West) 1967.
 • Steinmann H., Warner K., Dar Internationalisierungsprozess von Mittelbetrieben, w: Internationales Management, Stuttgart 1980.
 • Stursberg E., Produktivitätssteigerung durch Sortenminderung, Spezialisierungen , Kooperation, Mainz 1970.
 • Szczypiorski S.. Nowoczesne formy i metody wymiany międzynarodowej, Warszawa 1980.
 • Szirjajew J., Mieżdunarodnyje proizwodstwiennyje sistemy, Moskwa 1981.
 • Tabaczyński E., Kooperacja przemysłowa z zagranicę. Warszawa 1976.
 • Tabaczyński E., Współpraca inwestycyjna Wschód - Zachód, Warszawa 1982.
 • Teece D.J., A Transaction Cost Theory of the Multinational En-terprise, "University of Reading Discussion Paper in International Investment and Business Studies" 1982, nr 66.
 • Thieme J., Gesamtwirtschaftliche Instabilitäten im Systemvergleich, Stuttgart-New York 1979.
 • Tinbergen J., International Economic Integration, Amsterdam 1965.
 • Tolksdorf H., Hoppmanns neoklassische Wettbewerbstheorie als Grundlage der Wettbewerbspolitik, "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" 1969, t.183.
 • Tomala M., Gospodarka RFN wczoraj, dziś, Jutro, Warszawa 1979.
 • Tomala M., Ekspansja RFN na rynki świata. Warszawa 1970.
 • Vademecum Handlu Zagranicznego. Warszawa 1976.
 • Voswinckel G., Unternehmung zur Beitrlttsentscheidung in horizontalen Unternehmenskooperation, Hamburg 1978.
 • Williamson E., Market and Hierarchies - Analysis and Antitrust Implications, New York 1975.
 • Williamson O.E., Transaction Cost Economics, the Governance of Contractual Relations, "Journal of Law and Economics" October.
 • Wieczorkiewicz A., Funkcje kooperacji przemysłowej w rozwoju stosunków gospodarczych Polski z Zachodem, Warszawa 1983.
 • Wieczorkiewicz A., Kooperacje przemysłowa Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi. Warszawa 1980.
 • Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quaterly Journal of Economy" 1966, nr 5.
 • Zachciał M., Die Bedeutung von Auslandsinvestltlonen für mittelständische Wirtschaft, Gottingen 1978.
 • Zawjałow P.S., Nauczno-techniczeskaja rewoluclja i mieźdunarodnaja specjalizacija proizwodstwa pri kapitalizmie, Moskwa 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.