PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 271 | 235
Tytuł artykułu

Regiony miejskie w Polsce w świetle migracji ludności

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiona analiza różnych form zasięgów oddziaływania miast winna ułatwić wydzielenie regionów miejskich w przestrzeni geograficznej. Takie regiony w świetle dojazdów do pracy wydzielił P. Korcelii z zespołem w cytowanych we wstępie opracowaniach. Regiony takie w niniejszym studium wydzielono także w świetle migracji stałych ludności. Ani jedne ani drugie nie pokrywają jednak całej przestrzeni kraju. W przypadku migracji stałych brak jest niekiedy ciągłości przestrzennej jednostek wchodzących w skład takich regionów. Chłonność migracyjna niektórych miast i zespołów jest tak duża, że najbliższe zaplecze nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb demograficznych. Toteż ich zasięg wpływów wkracza na tereny oddalone od miast rozwojowych. Stąd też w świetle napływu ludności można mówić o regionach miejskich urbanizacyjnych ciągłych przestrzennie i nieciągłych. Gdyby przy wydzielaniu regionów miejskich w świetle napływu ludności zastosować bardziej liberalne mierniki, wtedy niemal cała przestrzeń kraju znalazłaby się w zasięgu konkretnych miast. Nie można tu również pominąć i tego faktu, że w ramach regionów migracyjnych istnieje hierarchiczność przepływów ludności. Wobec tego można mówić o regionach jak i subregionach. Cennym uzupełnieniem tak wydzielonych regionów miejskich zarówno w świetle dojazdów do pracy jak i napływu ludności, jest terytorialne pochodzenie uczniów szkół średnich i studentów oraz nasilenie kursowania publicznych środków transportu pasażerskiego. Nałożenie się nasilenia różnych typów form życia społeczno-ekonomicznego powinno stanowić podstawę wydzielenia funkcjonalnych regionów miejskich. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
235
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baranowska K.B., Próba delimitacji regionów komunikacyjnych, "Prace Instytutu Transportu Samochodowego. Zeszyty Naukowe" Warszawa 1982,
 • Berezowski S., Wstęp do regionalizacji gospodarczej, Warszawa 1968, SGPiS.
 • Dziewoński E., Iwanicka E., Miejsce zamieszkania (pochodzenia) słuchaczy wyższych uczelni w Polsce, "Przegląd Geograficzny" 1961, z. 1.
 • Dziewoński K., Miasto jako region ekonomiczny, "Prace Geograficzne IGPAN" nr 87, Warszawa 1971, PWH.
 • Dziewoński K., Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce, w: Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach, GUS, Warszawa 1979, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 30.
 • Eberhard P., Rola regionalna wielkich miast polskich w świetle powiązań demograficznych i kulturalnych, "Przegląd Geograficzny" 1970, z. 2.
 • Friedman I., Migracje ludności a uprzemysłowienie, Warszawa 1976, PWN.
 • Friedman I., Miller I., The Urban field, "Journal American Institut of Planners", 1963, tom 51.
 • Goryński J., Polityka przestrzenna, Warszawa 1982, PWE.
 • Korcelli P., Potrykowska A., Rozwój funkcji usługowych a hierarchia administracyjna miast w Polsce, "Przegląd Geograficzny" 1979, z. 2.
 • Korcelli. P., Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, w: Prace Geograficzne" IGPZ PAN nr 140, Warszawa 1981.
 • Korcelli P., Bodzak D., Potrykowska A., Układ przestrzenny i współzależności ośrodków dojazdów do pracy, w: "Prace Geograficzne" IGiPZ PAN nr 140, Warszawa 1981.
 • Kozanecka K., Tendencje rozwojowe komunikacji, autobusowej w Polsce. Studium geograficzno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1980.
 • Kuciński K. , Koncentracja ludności w procesie formułowania się regionów miejskich w Polsce, "Biuletyn Informacyjny" IGiPZ PAN nr 41, Warszawa 1983
 • Iijewski T., Zasięgi oddziaływania a układ hierarchiczny ośrodków centralnych w funkcjonalnym makroregionie warszawskim w świetle powiązań komunikacyjnych, "Biuletyn Informacyjny" IGiPZ PAN nr 43, Warszawa 1983
 • Migrace do velkomest (Sbornik), Ceskoslovenska demograficka spolecnost pri CSAV, Praha 1982.
 • Modele migracji "Przegląd Zagranicznej literatury Geograficznej", zeszyt 3/4 IGPAN, Warszawa 1972.
 • Namysłowski J., Dojazdy szkolne w Polsce jako problem badań interdyscyplinarnych, Bydgoszcz WSP, 1978.
 • Rakowski W., Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, Warszawa 1980, PWE.
 • Rakowski W., Kuciński K., Przestrzenne zróżnicowanie ciążeń migracyjnych ludności regionu warszawskiego, Warszawa 1976, Monografie i Opracowania SGPiS nr 53.
 • Straszewicz L., (redakcja) Ośrodki lokalne. Materiały z Konferencji Naukowej odbytej w Łodzi w dniach 22-23 stycznia 1966. Łódź 1967.
 • Straszewicz L., Suliborski A., (redakcja), Sieradz. Studia nad organizacją przestrzeni miasta, Łódź 1982, Uniwersytet Łódzki.
 • Strzelecki Z.,(redakcja), Migracje ludności Warszawy i Pragi, Warszawa 1984, Monografie i Opracowania SGPiS nr 135.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.