PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 198, cz. 1 Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 | 13--34
Tytuł artykułu

Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Can Financial System Stability be Considered a Public Good?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przeprowadzenie rozważań i podjęcie próby odpowiedzi na pytanie czy stabilność systemu finansowego może być uznana za dobro publiczne. W tym kontekście należałoby przede wszystkim zdefiniować dobro publiczne, zwracając przy tym uwagę na inne rodzaje dóbr oraz pojęcia związane z tą tematyką. Mowa tu m.in. o dobrach wspólnych, zasobach wspólnych oraz o interesie publicznym. Ze względu ze zakresy treściowe, pojęcia dobra publicznego i wspólnego mogą - ale nie muszą - być ze sobą zbieżne. Autorki niniejszej publikacji stawiają tezę, że przyzwolenie instytucjom państwowym na ingerencje i interwencje w sektorze finansowym jest uzasadnione w sytuacji, gdy dochodzimy do wniosku, że utrzymanie stabilności systemu finansowego jest dobrem publicznym / dobrem wspólnym i leży w interesie całego społeczeństwa. Jest to także argument, który można wykorzystać w kontekście prowadzonych rozważań związanych z angażowaniem się państwa w pomoc finansową dla instytucji finansowych, zwłaszcza tych, które można zaliczyć do instytucji zaufania publicznego. Państwo ma również prawo, a nawet obowiązek regulować/ustanawiać system nadzorczy oraz podejmować działania mające na celu zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa ze strony systemu finansowego.(fragment tekstu)
EN
The aim of the study was to analyze the stability of the financial system to answer the question if this stability has characteristics of the public good. If the answer is positive it determines the specific role of the state in the field of financial system stability. The paper presents also a theoretical aspects of the possibility to qualify the financial system to the category of public goods. The authors conclude that if the stability of the financial system is not in the strict sense the public good (or at least the common good) it should consider the scope and degree of responsibility of the state and its institutions for action aimed at stabilizing financial stability. The arguments presented in the paper demonstrate, however, in favor of the recognition of the stability as a public good. It is therefore a mandate for public sector interventions and interference in such a way as to minimize the risk of destabilization. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alawode A.A., Al Sadek M., What is Financial Stability? Central Bank of Bahrain, Financial Stability Paper Series, March 2008, No. 1.
 • Allen W., Wood G., Defining and Achieving Financial Stability, "Journal of Financial Stability", June 2006.
 • Block P., Stewardship: Choosing Service Over Self-Interest, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2013.
 • Buchanan J.M., The Demand and Supply of Public Goods, Rand McNally, Chicago 1968.
 • Chant J., Financial Stability as a Policy Goal [in:] "Essays on Financial Stability", Technical Report No. 95, Bank of Canada, September 2003.
 • Crockett A., Why is Financial Stability a Goal of Public Policy? [in:] "Maintaining Financial Stability in a Global Economy", Symposium Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, August 1997.
 • Davis E., A Typology of Financial Instability, Oesterreichische Nationalbank (Central Bank of Austria), Financial Stability Report No. 2, 2001.
 • Ferguson R., Should Financial Stability Be an Explicit Central Bank Objective? [in:] "Monetary Stability, Financial Stability and the Business Cycle: Five Views", BIS Paper No. 18, September 2003.
 • Fijor J.M., Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne? Miscellanea, "Studia Ekonomiczne" (LXVIII) 2011, nr 1, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
 • Foot M., What is "Financial Stability" and how do we get it? The Roy Bridge Memorial Lecture, Financial Services Authority, April 2003.
 • Gołajewska M., Kokoszczyński R., Polański Z., Raport o stabilności systemu finansowego - styczeń 2000-czerwiec 2001, NBP, Warszawa 2001.
 • Hess Ch., Ostrom E., Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2007.
 • Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Houben A., Kakes J., Schinasi G., Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability, IMF Working Papers" WP/04/101, International Capital Markets Department IMF, June 2004.
 • Hoppe H.H., The Economics and Ethics of Private Property, Ludwig von Mises Institute, Auburum, Alabama 2006.
 • http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html [10.10. 2011].
 • Iwanicz-Drozdowska M., Stabilność finansowa od A do Z. Definicje i determinanty stabilności finansowej, "Bank i Kredyt" 2011, 1, część edukacyjna, NBP, Warszawa 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Preambuła.
 • Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Lager J., Monitoring Financial System Stability, Reserve Bank of Australia Bulletin, October 1999.
 • Marszałek P., Kiedrowska M., Stabilność finansowa - pójcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, "Bank i Kredyt" 2002, nr 3.
 • Mishkin F., Financial Stability and the Macroeconomy, Central Bank of Iceland Working Paper No. 9, May 2000.
 • Mishkin F., Global Financial Instability: Framework, Events, Issues, "Journal of Economic Perspectives, Autumn 1999, Vol. 13, No. 4.
 • Mishkin F., The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers [in:] "Maintaining Financial Stability in a Global Economy", Symposium Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, August 1997.
 • Musgrave R.A., The Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York 1959.
 • Olson M., The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge 1965.
 • Ostrom V., Ostrom E., Administrowanie dobrami i usługami publicznymi [w:] Federalizm amerykański, red. V. Ostrom, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Wydawnicza, Warszawa, Olsztyn 1994.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Padoa-Schioppa T., Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in Between, paper presented at the Second ECB Central Banking Conference, Frankfurt am Main, 24-25 October 2002.
 • Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, tom XL, Monografie Konstytucyjne nr 2, Warszawa 2012.
 • Rothbard M.N., Interwenzjonizm, czyli władza a rynek, Fijor Publishing, Warszawa 2009.
 • Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure [in:] "Review of Economics and Statistics" 1954, 36(4).
 • Schinasi G., Defining Financial Stability, IMF Working Paper No. WP/04/187, October 2004.
 • Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej, CeDeWu Platinium, Warszawa 2014.
 • Stawrowski Z., Dobro wspólne a filozofia polityki [w:] Dobro wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt i in., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
 • System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, wydanie 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Taft J.G., Służebność. Utracone dziedzictwo Wall Street, Kurhaus, Warszawa 2014.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2001 r. związany z problematyką wolności i praw człowieka oraz rozumienia znaczenia pojęcia dobra wspólnego.
 • Zubik M., Konstytycyjne refleksje nad dobrem wspólnym na tle przemian w Rzeczypospolitej Polskiej ostatniej dekady XX w. [w:] Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W.J. Wołpiuk, WSZiP, Warszawa 2008.
 • Żukowski M., Żukowska H., Oddziaływania państwa na stabilizowanie systemu finansowego [w:] Bankowość w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, red. M. Iwanicz- Drozdowska i in., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Żurawik A., Interes publiczny w prawie gospodarczym, C.H BECK, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.