PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 10 | 163--173
Tytuł artykułu

Dylematy w procesie zarządzania projektami inwestycyjnymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas in Investment Project Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretyczny. W pierwszej części przedstawiono krytyczną analizę i uporządkowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej realizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi. W następnym etapie omówiono rodzaje i formy realizowanych projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych kryteriów klasyfikacji inwestycji. W kolejnej części przybliżono etapy przygotowania projektów inwestycyjnych, wskazując na trzy zasadnicze fazy cyklu życia projektu inwestycyjnego. Następny podrozdział pokazuje związki między cyklem projektu inwestycyjnego a przepływami finansowymi. W ostatniej części omówiono najważniejsze kwestie związane z oceną efektywności projektów inwestycyjnych i podjęto próbę zaprezentowania przykładowego ciągu etapów ewaluacji projektu inwestycyjnego. Artykuł kończy się przedstawieniem wniosków i sformułowaniem rekomendacji dla procesu zarządzania projektami inwestycyjnymi w firmach działających w gospodarce rynkowej.(fragment tekstu)
EN
The primary objective of this article is to present dilemmas of paramount importance in the management of investment projects. The article, employs the method of analysis and critical assessment of the literature for the purpose of verifying the research hypothesis. The article is theoretical in nature. It demonstrates critical analysis and offers ordering of existing knowledge concerning the implementation and management of investment projects. Different types and forms of investment projects are discussed, stages of the investment project preparation are described, relationships between the investment project cycle and financial flows are shown, and also, key dilemmas related to investment efficiency evaluation are characterized. The article reveals that the process of investment project management is ofgreat importance in the assessment of both the overall company management as well as a company 's pursuit of business activities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Bibliografia
 • Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 • Borowiecki R., Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody - analiza - przykłady, Fogra, Warszawa -Kraków 1995.
 • Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach Project Finance, Cedewu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2005.
 • Carsberg В., Analysis for Investment Decisions. Accounting Age Books, Haymarket Publishing Limited, London 1974.
 • Dixit A.K., Pindyck R.S., Investment under Uncertainty, Princetown University Press, Princeton 1994.
 • Dziworska K., Inwestycje przedsiębiorstw - podstawy teoretyczne [W:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, red. T. Gostkowska-Drzewicka, ODDK, Gdańsk 1999.
 • Estache A., Strong J., The Rise, the Fall, and... the Emerging Recovery of Project Finance in Transport, "World Bank Working Papers" 2000, No. 2385.
 • Fabozzi F.J., Investment Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1999.
 • Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Hirschleifer J., Investment decision under uncertainty: choice-theoretic approaches, "The Quarterly Journal of Economics" 1965, No. 4, Vol. 74, s. 509-536.
 • Jajuga K., Jajuga Т., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1996.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 • Kawa P., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Text, Kraków 1998.
 • Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa 2007.
 • Laudyn D., Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 • Manikowski A., Tarapaty Z., Ocena projektów gospodarczych - modele i metody, DIFIN, Warszawa 2011.
 • Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo Liber, Warszawa 1999.
 • Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Ruster J., Mitigating Commercial Risks in Project Finance, "The World Bank Note", No. 69, 1996.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Sharpe W., Investment, Prentice-Hall International, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1985.
 • Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • Tiong R.. BOT Projects. Risks and Securities, "Construction Management and Economics" 1990, No. 8.
 • Towaraicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Vouk M.A., Project Teams, Structure and Verification. NC State University, CSC 510, New York 1998.
 • Wilczek M.T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2002.
 • Wilimowska Z., Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 • Włodarczyk R.W., Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 635, red. Z. Dach, Kraków 2003, s. 107-118.
 • Włodarczyk R.W., S. Lis, Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna [W:] Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, red. S. Lis, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Włodarczyk R.W., D. Góral, Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 793 (2008), red. B. Szopa, s. 67-99.
 • Wojewnik-Filipkowska A., Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych, Cedewu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 • Woodward D., Risk Management ofBOOT Projects, "Project" 1992, No. 3.
 • Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.