PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 1 | 82--86
Tytuł artykułu

Poziom i struktura nakładów na badania i rozwój w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Rate and Structure of Higher Education's Investment in Research and Development in Poland and the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem opracowania było przedstawienie poziomu i struktury nakładów na badania i rozwój w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle państw Wspólnoty Europejskiej. Dane wykorzystane w opracowaniu zaczerpnięto z dokumentów wspólnotowych, narzędzi wykonawczych na poziomie państw, raportów omawiających problematykę szkolnictwa wyższego, badań i nauki lub kategorii pokrewnych. Informacje te uzupełniono danymi statystycznymi GUS i Eurostat. Współcześnie nauka i badania są motorem postępu społeczno-gospodarczego w skali światowej. Potwierdzeniem tego są wysokie wydatki na ten cel ponoszone przez kraje wysoko rozwinięte gospodarczo. Relatywnie małe finansowanie działalności oraz niezbyt wysoki poziom badań naukowych sprawiają, iż system szkolnictwa wyższego w Polsce nie jest w stanie konkurować na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of paper is presentation of structure diagnosis of investments in higher education in the context of R&D in the EU. The data used in the study were taken from European strategy (EUROPE2020) and National Reform Programme, reports discussing the issues of higher education, research and science, or related categories. This information is supplemented by the statistics from Polish Statistical Office and Eurostat. Today's science and research are the engines of economic and social progress in the World. This is confirmed by high expenditure for this purpose by the economically developed countries. Relatively small financing and rather low level of research make the higher education system in Poland poorly competitive in international environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
82--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Andriessen D.G., Stam Ch.D. 2004: Measuring the Lisbon agenda - the intellectual capital of the European Union, Centre for Research in Intellectual Capital, Inholland University.
 • Gross domestic expenditure on R&D (GERD) by source of funds, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsiir030&language=en, dostęp 2013.
 • Gryzik A., Knapińska A. 2012: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, Warszawa s. 28.
 • Haligowski L., Wojciechowski T. 2005: Szkolnictwo wyższe w Polsce na progu integracji z Unią Europejską, Warszawa, s. 33.
 • Kołaczek B. 2000: Cele, funkcje i zasady współczesnej edukacji, Zarządzanie i Eukacja, nr 6(24), Warszawa.
 • Krajowy Program Reform, 2012, Warszawa, s. 11.
 • Nauka i technika w Polsce w 2000 roku... do....2011 roku. 2000...2012: GUS, Warszawa.
 • Pachociński R. 1999: Oświata XXI wieku - kierunki przeobrażeń, Warszawa.
 • Research and development expenditure, by sectors of performance, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1, dostęp 2013.
 • Rószkiewicz M. 2009: Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych, [W:] A. Matysia (red.), Polskie szkolnictwo wyższe - stan, uwarunkowania i perspektywa, Warszawa, s. 9-42.
 • Share of government budget appropriations or outlays on research and development % of total general government expenditure, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00007&plugin=1, dostęp 2013.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, EUROPA2020. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, s. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.