PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2 | 7--9
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody River Habitat Survey w ocenie stanu hydromorfologicznego rzek i potoków (2)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W oparciu o wyliczone wartości wskaźników HMS i HQA oraz na podstawie kryteriów stosowanych w metodzie RHS oceniono aktualny stan hydromorfologiczny zlewni Skawicy. Wyniki tej oceny dla 22 badanych cieków rozkładały się następująco: stan bardzo dobry - 2 cieki, dobry - 3 cieki, umiarkowany - 14 cieków, słaby - 2 cieki oraz zły - 1 ciek. Teoretycznie na końcową ocenę stanu hydromorfologicznego powinny mieć równomierny wpływ obydwa jej składniki, tj. stopień antropogenicznych przekształceń siedlisk rzecznych (reprezentowany wskaźnikiem HMS) oraz poziom naturalności koryt i dolin rzecznych, reprezentowany wskaźnikiem HQA. Badania wykazały jednak dużą zmienność charakteru cieków przy jednoczesnej stałej oraz wysokiej różnorodności naturalnych elementów hydromorfologicznych wchodzących w skład oceny. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--9
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Krakowska
Bibliografia
  • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L327/1 z 22 grudnia 2000 r., str. 275-346.
  • Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2011.
  • A. E. Ławniczak, D. Gebler. 2011. Wspierające elementy hydromorfologiczne. [W:] Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Red. H. Soszka. Wyd. Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, s. 127-139.
  • P. J. Raven, N. T. H. Holmes, F. H. Dawson, M. Everard. 1998. Quality assessment using River Habitat Survey data. [W:] Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 8: 477-499 (1998). John Wiley & Sons, Ltd., Great Britain, p. 477-499.
  • P. Raven, N. Holmes, H. Dawson, A. Ławniczak, E. Bulánková, J. Topercer, I. Lewin 2011. River Habitat and Macrophyte Surveys in the High Tatra Mountains of Slovakia and Poland. United Kingdom Environment Agency Report. Bristol, Great Britain.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. DzU nr 257, poz. 1545.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. DzU nr 258, poz. 1549.
  • K. Szoszkiewicz, T. Zgoła, M. Giełczewski, M. Stelmaszczyk 2009. Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych. Nauka Przyroda Technologie, Tom 3, Zeszyt 3 (103). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  • K. Szoszkiewicz, T. Zgoła, S. Jusik, B. Hryc-Jusik, F. H. Dawson, P. Raven. 2011. Hydromorfologoiczna ocena wód płynących. Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań-Warrington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.