PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (43) Wyzwania biznesowe XXI wieku | 333--346
Tytuł artykułu

Publiczne potrzeby pożyczkowe a prywatne oszczędności i inwestycje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Borrowing Needs versus Private Savings and Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza zależności między potrzebami pożyczkowymi Skarbu Państwa, emisją skarbowych papierów wartościowych a depozytami przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych i ich zobowiązaniami wobec monetarnych instytucji finansowych oraz nakładami brutto na środki trwałe. W artykule podjęto również próbę weryfikacji hipotezy zakładającej występowanie tzw. efektu wypychania inwestycji w wyniku drenażu oszczędności prywatnych przez sektor publiczny w latach 2001-2012. Wnioskuje się, że nie można nie zauważyć występowania korelacji między badanymi kategoriami ekonomicznymi. Ich siła jest jednak różna, a analizowane zależności wielostronnie uwarunkowane. Korelacje te mają ujemny kierunek, co może uzasadniać ich interpretowanie jako działanie "efektu wypychania" inwestycji, kredytów i oszczędności bankowych przez publiczne potrzeby pożyczkowe. Ponadto rosnące potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa wypierają także nakłady na środki trwałe brutto sektora publicznego, czyniąc strukturę jego wydatków mniej prorozwojową.(abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of the relationship between borrowing needs of the state treasury, emission of treasury securities versus deposits of enterprises and households and their obligations to monetary financial institutions and gross expenses on fixed assets is a subject of the article. The author also makes an attempt of to verify the hypothesis assuming the appearance of so-called crowding-out effect of investment as a result of drainage of private savings through the public sector within the years 2001-2012. She concludes that it is impossible not to notice the appearance of a correlation among examined economic categories, however their power is different, and analysed relations extensively conditioned. These correlations have a negative direction which can be justified by interpreting them as action of "crowding-out effect" of investment, credit and bank savings through public borrowing needs. Moreover, growing borrowing needs of the state treasury squeeze also expenditure on gross fixed capital formation of the public sector, making the structure of its expenses less developed.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • "Biuletyn Informacyjny" NBP z lat 2005-2013.
 • Ciach J., Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Dług publiczny. Raport roczny 2012, Ministerstwo Finansów, 2012.
 • Eurostat, Investment by institutional sectors [13.08.2013].
 • Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Liberda B.,Tokarski T., Kaczorowski P., Wpływ stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 2-1.
 • Miklaszewski S., Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, SGH, Warszawa 2012.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016, Ministerstwo Finansów, 2012.
 • Szczerbak M., Scenariusze możliwego rozwoju sytuacji w zakresie długu publicznego, "Studia BAS" 2011, nr 4(28).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1214 ze zm.
 • Wildowicz A., Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005, wydruk komputerowy, 2013.
 • Ziółkowska W., Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003, w: Od złotego do euro, red. A. Małecki, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.