PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 219--227
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność człowieka za środowisko przyrodnicze w umiarkowanym antropocentrycznym systemie wartości

Warianty tytułu
Responsibility of the Man for the Natural Environment in a Moderate Anthropocentric System of Values
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy powoduje wyraźny wzrost zainteresowania relacjami pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. Przyczyn takiego zjawiska należy upatrywać z jednej strony w dążeniu do osiągnięcia materialnego bogactwa, z drugiej zaś w nasilających się środowiskowych barierach wzrostu gospodarczego. Te ostatnie powodują, że człowiek jest zobowiązany do podjęcia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Zdaniem autora, odpowiedzialność ta wynika nie tylko z moralnego obowiązku względem przyszłych pokoleń, ale także z funkcji, które pełni środowisko przyrodnicze. Niezbędny szacunek dla przyrody oraz odpowiedzialność żyjących za jej stan zapewni etyka środowiskowa oparta na umiarkowanym antropocentrycznym systemie wartości. Ważnym czynnikiem w procesie budowania świadomości ekologicznej współczesnego, silnie zmaterializowanego, społeczeństwa jest prezentacja aspektów ekonomicznych, w tym wartości usług świadczonych przez środowisko. (abstrakt oryginalny)
EN
An economic crisis causes a distinct growth of interest in relations between the man and the environment. Amongst the causes of such an occurrence one should search out, on one hand, the aspiration to achieving the material richness, and, on the other hand, environmental barriers intensifying growth of the economy. The latter causes that the man is obliged to take the responsibility for the state of the natural environment. According to the author, this responsibility results not only from the moral obligation with regard to future generations but also due to functions, which the natural environment performs. Essential respect for the nature and the responsibility of the living for its state can be assured by environmental ethics based on a moderate anthropocentric system of values. An important factor in the process of building the environmental awareness of the contemporary, strongly materialised society is presentation of economic aspects, including values of services rendered by the environment. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
 • Borys T., Pomiar trwałego i zrównoważonego rozwoju, (w:) Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Białystok-Supraśl, 1-3.07.2004 rok, Białystok 2004.
 • Ciążela H., Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a "trwały i zrównoważony rozwój" (Imperatywy i dylematy), "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 2.
 • Costanza R, d'Arde R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B.M., Limburg K., Naeem S., Paruelo J., O'Neill R.V., Raskin R.G., Sutton P., van den Belt M.J., The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital, "Nature" 1997, No. 387.
 • Dzwonkowska D., Międzynarodowa konferencja naukowa "Odpowiedzialność za przyszłość człowieka w przyrodzie", "Seminare" 2010, nr 28.
 • Ekins P., Simon S., Deutsch L., Folke C., De Groot R., A Framework for the practical application of the concepts of critical natural capital and strong sustainability, "Ecological Economics" 2003, No. 44.
 • Główkowski W., Zastosowanie zasady odpowiedzialności Hansa Jonasa we współczesnej ekologii, "Problemy Ekorozwoju" 2009, nr 2.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis, Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 2006.
 • Kuznets S., Economic Growth and Income Inequality, "American Economic Review" 1955, No. 45.
 • J.O. La Mettrie, Człowiek-Maszyna, PWN, Warszawa 1952.
 • Marek-Bieniasz A., Kategoria odpowiedzialności w myśli Alberta Schweitzera, "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 2.
 • Pieńkowski D., Psychospołeczne determinanty problemów ochrony środowiska w ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 2(24).
 • Piontek F., Teoria rozwoju a personologiczna koncepcja teorii ekonomicznej, (w:) Piontek B., Piontek F. (red.), Zarządzanie rozwojem, aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, PWE, Warszawa 2007.
 • Pismo Św. Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003.
 • Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, United Nations, General Assembly, A/CONF.151/26 (Vol. I).
 • Sagoff M., Locke miał rację: przyroda ma niewielką wartość ekonomiczną, "Ekonomia i Środowisko" 2006, nr 1(29).
 • Statistical Annex of European Economy. Autumn 2011, Directorate General ECFIN.
 • Stolper W.F., Samuelson P.A., Protection and Real Wages, "Review of Economic Studies" 1941, No. 9.
 • Yandle B., Vijayaraghavan M., Bhattarai M., The Environmental Kuznets Curve: A Primer, "PERC Research Study" 2002, No. 02-1.
 • Yergin D., The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, & Power, Simon&Schuster, New York 1991.
 • Zysnarska E., Pomiar jakości życia, (w:) Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki, z. 1, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.