PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2013) | nr 1 (141) | 311--318
Tytuł artykułu

Wpływ rozmieszczenia porów w przekroju poprzecznym na własności teksturalne ekstrudatów zbożowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of the pores distribution in transverse section on textural property of cereal extrudate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie wpływu rozmieszczenia porów w ekstrudowanych produktach kukurydzianych na wybrane własności teksturalne. Zakres pracy obejmował: pomiary porowatości oraz wytrzymałości ekstrudatów. Badania wykonano na kukurydzianych produktach komercyjnych oraz kukurydzianych produktach ekstrudowanych wytworzonych w warunkach laboratoryjnych z kaszki kukurydzianej. Poszczególne próbki ekstrudatu przecinano na trzy części i poddawano szczegółowej analizie obrazu, rozpatrując kolejne warstwy. Do analizy wykorzystano oprogramowanie LabView 7.1 z bibliotekami wizyjnymi oraz programem Vision Asistant 7.1.1. Określano ogólną powierzchnię porów na badanej powierzchni (%), liczbę porów na jednostkę powierzchni (cm2) oraz wykonano badania teksturalne. Stwierdzono, że porowatość poszczególnych warstw była różnorodna. Potwierdziła to zmienna, ogólna powierzchnia porów oraz wzrost porowatości wraz ze zbliżaniem się do środka ekstrudatu. Porowatość w każdej z analizowanych warstw była różna. Każda poddawana analizie warstwa charakteryzowała się inną wartością maksymalnej siły potrzebnej do jej przebicia.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to investigate distribution of pores in the extruded maize products on the selected textural properties. The scope of the paper included: porosity measurements and extrudates resistance . The research was carried out on maize commercial products and maize extrudated products produced in laboratory conditions from maize groats. Particular samples of extrudate were cut on three parts and subjected to detailed analysis of the image taking into consideration subsequent layers. LabView 7.1. software was applied in analysis with vision libraries and Vision Assistant 7.1.1. software. General number of pores in the researched area was determined (%), number of pores per a unit of area (cm2) and textural research was carried out. It was determined that porosity of particular layers was varied. A variable general surface area of pores was confirmed and the increase of porosity along with getting closer to the centre of the extrudate. Porosity was different in each analysed layer. Each layer subjected to analysis was characterised with other maximum value of strength necessary to its perforation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
311--318
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Agbisit, R.; Alavi, S.; Cheng, E.; Herald, T.; Trater, A. (2007). Relationships between microstructure and mechanical properties of cellular cornstarch extrudates. Journal of Texture Studies, 38, 199-219.
 • Biller, E. (2006). Dynamika zmian barwy podczas obróbki termicznej pieczywa pszennego w zależności od czasu miesienia ciasta. Inżynieria Rolnicza, 7(82), 43-50.
 • Biller, E.; Ekielski, A. (2005). Modelowanie cech teksturalnych pieczywa pszennego z wykorzystaniem wskaźnika dynamiki zmian barwy powierzchni w czasie obróbki termicznej. Inżynieria Rolnicza, 10(70), 23-31.
 • Crowley, P.; Grau, H.; Arendt, E. K. (2000). Influence of Additives and Mixing Time on Crumb Grain Characteristics of Wheat Bread. Cereal Chemistry, 77(3), 370-375.
 • Desrumaux, A.; Bouvier, J. M.; Burri, J. (1998). Corn grits particle size and distribution effect on the characteristic of expanded extrudates. Journal of Food Science Engineering Processing, 63(5), 857-863.
 • Ekielski, A.; Majewski, Z.; Żelaziński, T. (2007). Effect of extrusion conditions on physical properties of buckwheat - maize blend extrudate. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 57, 2(A), 57-61.
 • Emir, Ays,e O' zer; S¸enol I˙ banog'lu; Paul Ainsworth; Cahide Yag'mur. (2004): Expansion characteristics of a nutritious extruded snack food using response surface methodology. European Food Research and Technology, 218(5), 474-479.
 • Gosselin, R.; Rodrigue, D. (2005). Cell morphology analysis of density polymer foams. Polymer Testing, 24, 1027-1035.
 • Hayter, A. L.; Smith, A. C.; Richmond, P.; (1986). The physical properties of extruded food foams. Journal of Materials Science, 21(10), 3729-3736.
 • Lui, W.-B.; Peng, J., (2005). Effects of operating conditions on degradable cushioning extrudate's cellular structure and the specific heat. Journal of Food Engineering, 70(2), 171-182.
 • Robin, F.; Engmann, J.; Pineau, N.; Chanvrier, H.; Bovet, N.; Della Valle, G. (2010). Extrusion , structure and mechanical properties of complex starchy foams. Journal of Food Engineering, (98), 19-27.
 • Singh, N.; Smith, A.C. (1997). A Comparison of wheat starch. Whole wheat meal and oat flour in the extrusion cooking process. Journal of Food Engineering, 34, 15-32.
 • Wójtowicz, A.; Mościcki, L.; Mitrus, M.; Oniszczuk, T. (2010). Wpływ konfiguracji układu plastyfikującego na wybrane cechy ekstrudowanych makaronów pełnoziarnistych. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 291-297.
 • Żelaziński, T. (2011). Investigaton on porosity of extrudates at various buckwheat content in the mixture. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW, 57, 49-55.
 • Żelaziński, T.; Ekielski, A. (2012). Badania sensoryczne ekstrudatów kukurydziano - zbożowych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 50-54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.