PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 77 Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe | 179--195
Tytuł artykułu

Wpływ Strategii Europa 2020 na rozwój społeczno-gospodarczy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of the Strategy Europe 2020 to the Social-Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyznaczone w dokumencie Europa 2020 priorytety w zakresie budowy gospodarki opartej wiedzy, rozwoju zrównoważonego i spójności zapobiegającej wykluczeniu społecznemu zdaniem autorów strategii pozwolą na wyjście Europy z kryzysu gospodarczego i finansowego oraz zapewnią trwały wzrost. Conditio sine qua non realizacji każdego z wymienionych celów są: zaangażowanie istniejącego kapitału intelektualnego, wspieranie edukacji i nakłady na prace badawcze i innowacje - bez nowych wynalazków trudno będzie oczekiwać energooszczędnych technologii i urządzeń oraz efektywniejszych, odnawialnych źródeł energii. Wreszcie to kapitał intelektualny jest skutecznym substytutem ograniczonych zasobów przyrodniczych. Oceniając stopień realizacji zadań wyznaczonych w strategii, Polska na tle innych krajów wypada korzystnie. Dotyczy to zwłaszcza edukacji, niestety, zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja na rynku pracy oraz aspekt finansowania prac badawczo-rozwojowych. W tym przypadku Polska znajduje się na końcu europejskiej stawki. Utrzymanie takiego stanu może doprowadzić w przyszłości do deprecjacji potencjału intelektualnego Polski oraz spowodować trudności z wypełnieniem celów strategii Europa 2020. (fragment tekstu)
EN
Realization appointed in the strategy Europe 2020 priorities of the knowledge in the structure of the economy based, the sustainable development and the cohesion preventing the social exclusion requires investing the intellectual capital, supporting the education and the meaning expenditure on the research and development work. Because keeping current character of the economic progress is not possible more and more intensive using resources is threatening the permanence of the natural environment and causes measurable economic losses, and on the changing labour market systematically a demand for low qualifications employees is dropping. In the paper the author described the comparative analysis of the current state of the economy of Poland with the member states of the EU. Poland comes out favourably in this comparison. It is regarding especially the education, unfortunately definitely worse looks an aspect of financing the research and development work. In this case Poland is at the end of the European rate. Supporting such a state in the future may lead to depreciation of the intellectual capacity of Poland as well as cause problems with the filling of aims of the strategy Europe 2020. (author's abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Bibliografia
 • Adamiec J., Russel P., Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce, w: Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Borys T., Czaja S., Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • BP Statistical Review of World Energy June 2011, The Editor BP Statistical Review of World Energy, BP p.l.c., London 2011.
 • Communication from the Commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 3.3.2010, COM (2010) 2020 final.
 • Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament, An Energy Policy for Europe, Commission of the European Communities, Brussels, 10.1.2007, COM (2007) 1 final.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and social Committee and the Committee of the Regions. Annual Growth Survey: advancing the EU's comprehensive response to the crisis, European Commission, Brussels, 12.1.2010, COM (2011) 11 final.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy, COM/2010/0639 final, European Commission, Brussels 10.11.2010.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 20 20 by 2020. Europe's climate change opportunity, Commission of the European Communities, Brussels, 23.1.2008, COM (2008) 30 final.
 • Communication to the spring European Council, Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, Brussels, 2.2.2005, COM (2005) 24 final.
 • Creating an Innovative Europe. Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • DigiWorld Yearbook 2010, The digital world's challenges, IDATE, Montpellier 2010.
 • Europe's Digital Competitiveness Report, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010. Communication from the Commission to the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Strategy for ICT R&D and Innovation in Europe: Raising the Game, COM (2009) 116, Commission of the European Communities, Brussels, 13.03.2009, SEC (2009) 289.
 • Facing the challenge The Lisbon strategy for growth and employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.%20annr1.en1.html (14.06.2011).
 • ICT usage in enterprises 2010, Eurostat. Data in focus, 49/2010.
 • Internet usage in 2010 - Households and Individuals, Eurostat. Data in focus, 50/2010.
 • Johansson B., Karlsson Ch., Backman M., Juusola P., The Lisbon Agenda from 2000 to 2010, CESIS, Electronic Working Paper Series, Paper No.106, Jönköping International Business School, The Royal Institute of Technology, December 2007.
 • Key figures on Europe. 2011 Edition, Eurostat, Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Kiiver H., Hijman R., Impact of the crisis on unemployment so far less pronounced in the EU than in the US, Eurostat, Statistics in focus 20/2010.
 • Kwaśnicki W., Innowacyjna Europa, wspólna przestrzeń badawcza, innowacyjny jednolity rynek - czy to możliwe, w: Innowacyjny jednolity rynek - wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, red. L. Kwieciński, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Lisbon Strategy evaluation document, Commission staff working document, European Commission, Brussels 2.2.2010, SEC (2010) 114 final.
 • Łuszczyk M., Rola kapitału intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy, w: Zarządzanie jakością - Doskonalenie organizacji, t. 1, red. T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, UEK, Kraków 2010.
 • Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.
 • Pawłowski A., Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, "Problemy Ekorozwoju" 2006, Vol. 1, No. 1.
 • Presidency Conclusions Barcelona, European Council 15/16 March 2002, SN 100/1/02 REV 1.
 • Presidency Conclusions of the Brussels, European Council 8/9 March 2007, Council of the European Union, Brussels, 2 May 2007, 7224/1/07 REV 1.
 • Presidency Conclusions Stockholm European Council 23 and 24 March 2001, dokument elektroniczny.
 • Report of the United Nations Conference on the Human Environment, A/CONF.48/14/Rev.1, Stockholm, June 1972.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, A/42/427, United Nations, General Assembly, Forty-second session, 4 August 1987.
 • Science, technology and innovation in Europe. 2011 Edition, Eurostat, Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Warszawa 2010.
 • The Lisbon European Council - an agenda of economic and social renewal for Europe, European Commission, Brussels 2000, DOC/00/7.
 • Tyburski W., Etyczne założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju" 2007, Vol. 2, No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.