PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 198, cz. 1 Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 | 155--165
Tytuł artykułu

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Exemptions in Tax Liabilities as a Form of Public Assistance Granted by Local Taxing Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza warunków udzielania przez gminne organy podatkowe pomocy w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz analiza wysokości tej pomocy.(fragment tekstu)
EN
Relief granted to commercial interests by taxing authorities frequently, but not always, takes the form of state aid. The financial crisis has caused companies to count on support from local authorities in the form of, among others, preferential policies in granting credits in the area of tax law. The objective of the study is an analysis of permissible conditions under which local taxing authorities may grant tax credits. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
 • Bartosiewicz J., Problematyka udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe a stanowiących dochód gmin [w:] Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych, red. B. Brzeziński, J.P. Tarno, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Budlewska R., System podatkowy jako narzędzie pomocy publicznej w Unii Europejskiej [w:] Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. J. Iwin- -Garzyńska, Difin, Warszawa 2013.
 • Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2009.
 • Etel L., Ulgi w spłacie podatków, a pomoc publiczna [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. L. Etel, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Glumińska-Pawlic J., Ulgi i zwolnienia jako forma pomocy publicznej udzielanej przez organy samorządowe [w:] Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego: stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Unimex, Wrocław 2009.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Podsiadło P., Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, Warszawa 2011.
 • Raport NIK, Informacja o wynikach kontroli ulg udzielanych przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód w okresie 2008 r. - I kwartał 2011 r., Rzeszów, grudzień 2011.
 • Raport UOKiK o pomocy de minimis w Polsce udzielanej przedsiębiorcom w latach 2008-2012.
 • Raport UOKiK o pomocy publicznej w Polsce udzielanej przedsiębiorcom w latach 2008-2012.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE, C 83/47 z dnia 30.03.2010 r.
 • Woźniak B., Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, "Finanse i Marketing" 2010, nr 4 (53).
 • Wyroki NSA z 19 sierpnia 2010 r. II FSK 619/09.
 • Wyrok NSA z dnia 17 listopada 2011 r. II FSK 60/11.
 • Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2012 r. FSK 2119/10.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dz. U. Nr 123, poz. 1291.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.