PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 13--33
Tytuł artykułu

Edukacja ustawiczna i poradnictwo zawodowe w ramach programów pomocowych dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Z punktu widzenia psychologa

Warianty tytułu
Lifelong Education and Vocational Counselling as Part of EU Support Programmes for Unemployed and Threatened by Unemployment. From Psychologist's Point of View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika przemian ustrojowych, społecznych i ekonomicznych ostatnich piętnastu lat formowania się demokratycznego społeczeństwa w Polsce wywarła olbrzymi wpływ na zmiany w dynamice procesu zatrudnienia i funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. Stworzyła także nowe potrzeby i standardy kształcenia ustawicznego osób zagrożonych utratą pracy w wyniku zmian restrukturyzacyjnych w wielu dziedzinach przemysłu, restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych. Tempo i wielokierunkowość zmian rynku pracy wymagają prowadzenia permanentnego monitoringu i poszukiwania najbardziej skutecznych metod efektywnego zarządzania tym obszarem. Konieczne jest prowadzenia analiz, które umożliwiają nie tylko kontrolę i analizę rejestrowanych faktów, ale także antycypację przyszłych zdarzeń, prognozowanie zmian, które będą decydowały o sukcesie w zarządzaniu potencjałem ludzi, gotowych do podjęcia pracy i oczekujących efektywnego zarządzania ich karierą zawodową. Jednym z głównym zadań programów rozwoju zasobów ludzkich, zarówno przedakcesyjnych - PHARE, jak i właśnie inicjowanych - strukturalnych (finansowanych lub dofinansowywanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) jest opracowanie, wdrażanie, testowanie i ewaluacja nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego, poradnictwa zawodowego i biznesowego oraz innych form wsparcia beneficjentów. (fragment tekstu)
EN
Contemporary directions of lifelong education in Poland are being influenced by general social transformations and they respond to changing market demands. New needs and new standards of adults education include, among others the unemployed and threatened by unemployment. In many cases educational support for such peo- ple is based on retraining and psychological and business support (eg. legal support, assistance in establishing and running a company). Therefore, new educational programmes, new methods of vocational and business counselling as well as outplacement programmes are created, so that unemployed people could be retained and return to labour market. Educational projects are supported by both labour market analysis and researching employers' expectations as well as by analysis of predispositions, competences and motivations of job seekers. The article is an attempt to present reflections and selected conclusions on such programmes from psychological research carried out among thousands of the unemployed and threatened by unemployment, who gained educational and psychological support thanks to PHARE 2000 Program: "Human Resources Development -Training and Business Counselling for Persons Threatened by Unemployment, Lubelskie Voivodship" (PL 0008.03.01.001), supervised by the Polish Agency for Enterprise Development and the Voivodship Labour Office in Lublin. The conclusions drawn may be very helpful in devising new educational and counselling programmes within the confines of lifelong education among the unemployed and threatened by unemployment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka. Poznań 1997.
 • Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, Z. Ratajczak red., Katowice 1998.
 • Chlewiński Z., Kurcz I., Stereotypy i uprzedzenia, "Kolokwia Psychologiczne" 1, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.
 • Gough H.G., Heilbrun A.B., The Adjective Check List manual, Consulting Psychology Press, Palo Alto 1980.
 • Jahoda M., Employment and unemployment: A social - psychological analysis, University Press, Cambridge 1982.
 • Jednostka i społeczeństwo, red. M. Lewicka, J. Grzelak, GWP, Gdańsk 20Q2.
 • Kwiatkowski S.M., Kwalifikacje zawodowe na współczesnym tynku pracy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004.
 • Lerner M. J., The belief in a just world. A fundamental delusion, Plenum Press, New York 1980.
 • Macrae C.N., Stangor Ch., Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenia - najnowsze ujęcie, GWI Gdańsk 1999.
 • Mańkowska M., Mazurek B., Future time perspective; The psychological image of hope, w: Protection of environment: mental changes and social integration perspective, red., A. Biela, Central European Center for Behavioral Economics, Technical University of Lublin, Lublinl993.
 • Mańkowska M., Mazurek B., Percepcja czasu przyszłego: Dyferencjał Semantyczny C. E. Osgooda i Test Przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna w badaniach porównawczych nadziei, w: Wybrane zagadnienia psychologii współczesnej, red. G. Kwiatkowska, UMCS, Lublin 2004.
 • Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, PTP PTR Warszawa 2001.
 • Matczak A., Jaworowska A., Szustrowa T., Ciechanowicz A., Bateria Testów APIS - P, PTP PTP, Warszawa 1995.
 • Matczak A., Jaworowska A., Szustrowa T., Ciechanowicz A., Bateria Testów APIS - Z, PTP PTP, Warszawa 1995.
 • Mazurek B., Mańkowska M., "Negocja": Interpersonalna percepcja uczestników negocjacji, "Prakseologia" 1994, 3/4.
 • Osgood C.E., Suci G.J., Tannenbaum PH., The measurement of meaning, University of Illinois, Urbana 1957.
 • Pamiętniki bezrobotnych, red., A. Budzyński, SGH IGS, t. I i II, Warszawa 2003.
 • Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 • Szylko-Skoczny M., Bezrobocie jako kwestia społeczna, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1987.
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz Osobowości NEO - FF1 Costy i MCCrae, PTP PTP, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.