PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 76 | 167--178
Tytuł artykułu

Relacje Szkół Wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Relationship Between Institutions of Higher Education and External Stakeholders. Convent as a Bridging Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł nawiązuje do toczącej się wśród badaczy i osób pełniących funkcje zarządcze w szkołach wyższych dyskusji na temat relacji szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. W artykule, na podstawie studiów literaturowych, obowiązujących aktów prawnych oraz badań własnych (analiza dokumentów), Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie czy konwent - ciało kolegialne w strukturach szkół wyższych w Polsce - może pełnić rolę tzw. organizacji pomostowej pomiędzy uczelnią a regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym.(abstrakt oryginalny)
EN
This article refers to the ongoing discussion among researchers and persons discharging managerial functions in the institutions of higher education on the relationship between universities and external stakeholders. The author, based on study of literature, existing legislation and own researches (analysis of documents), tries to answer the question - whether the convent - collegial body in structures of universities in Poland - can fulfill the role of, so called, bridging organization between university and the regional socio-economic environment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Buchner-Jeziorska A.: Współpraca uczelni z otoczeniem: Ograniczenia i szanse. Przykład Polski, [w:] Minkiewicz B. (red.): Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 2. Clark B.R.: Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Pergamon Press, New Jork 1998.
 • 3. Clark B.R.: Sustaining Change in Universities. Continuous in Case Studies and Concepts. Society for Research into Higher Education & Open University Press, New York 2004.
 • 4. Cyfert S., Kochalski C.: Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, [w:] Cyfert S., Kochalski C. (red.): Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 167, 2011.
 • 5. Dietl J.: Uczelnia niepaństwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu, [w:] Minkiewicz B. (red.): Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 6. Drapińska A.: Zarządzanie relacjami na rynku edukacyjnych usług wyższych. PWN, Warszawa 2011.
 • 7. European Commission: Focus on Higher Education in Europe 2010. The Impact of the Bologna Process. Eurydice 2010, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122en.pdf.
 • 8. Fulton O., Santiago P., Edquist Ch., El-Khawas E., Hackl E.: Raporty OECD na temat szkolnictwa wyższego. Polska, OECD 2007.
 • 9. Geryk M.: Zmiany w zakresie zarządzania uczelniami w obliczu istotnych przeobrażeń systemu szkolnictwa wyższego oraz otoczenia uczelni, [w:] Boguszewicz-Kreft M., Rozkwitalska M. (red.): Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 22, Gdańsk 2013.
 • 10. Jóźwiak J.: Nauka dla gospodarki: uwarunkowania, [w:] Minkiewicz B. (red.): Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 11. Leja K.: Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 12. Lipińska-Nałęcz D.: Szkolnictwo wyższe w dybach czy na drodze do wolności? "Forum Akademickie", nr 7-8, 2012.
 • 13. Minkiewicz B.: Uczelnie i ich otoczenie: możliwości i formy współdziałania, dostosowania, [w:] Minkiewicz B. (red.): Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 14. Minkiewicz B. (red.): Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 15. Piotrowska-Piątek A.: The activities of higher education institutions in Poland contributing to socio-economic development of the region, [in:] 10 Years in the European Union - Achievements. Problems. Expectations (conference proceedings). Biznesa augstskola Turiba, Ryga 2014.
 • 16. Sulejewicz A.: Pług, miecz i Księga: otoczenie szkoły wyższej, [w:] Minkiewicz B. (red.): Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych. DzU z 1997 r. Nr 96, poz. 590.
 • 18. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku. DzU z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328.
 • 19. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. DzU z 2011 r. Nr 84, poz. 455.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.