PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 71 | 181--194
Tytuł artykułu

Ingerencje techniczne w naturę - ujęcie Roberta Spaemanna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Technical Interference In Nature Roberts Spaemann Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę zaprezentowania nieznanego bliżej w piśmiennictwie polskim spojrzenia wybitnego myśliciela R. Spaemanna na kwestię ingerencji technicznych w naturę. Omawia się w nim najpierw rodzaje tych ingerencji, zaznaczając, że tylko jedna z nich jest uzasadniona-ingerencja terapeutyczna. Wskazuje się konsekwencje ingerowania człowieka w świat natury i jednocześnie podkreśla się, jak wielkie rodzą one współcześnie zagrożenie w zachowaniu jego integralności i tożsamości, wyjaśnia się właściwy status tego świata, określa, jaki powinien być nasz stosunek do niego. Akcentuje się następnie, w ramach jakiej perspektywy filozoficzno-etycznej rozpoznajemy trafne postrzeganie natury oraz relacji z nią człowieka (etyka potrójnej czci, teocentryzm, chrześcijański antropocentryzm) i wraz z tym wykazuje błędną wizję antropocentrycznego funkcjonalizmu. Istotny element rozważań zajmuje ocena etyczna ingerencji technicznych, ale zwraca naszą uwagę zwłaszcza oryginalna argumentacja Spaemanna w jego krytycznym widzeniu sposobu rozwiązywania kwestii energii jądrowej, a szczególnie najważniejszego problemu, który stwarza, tj. składowania radioaktywnych resztek.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper attempts to present a rather unknown in Polish literature looks outstanding thinker R. Spaemann the issue of technical interference in nature. Discussed in the first of these types of interference, noting that only one of them is justified -therapeutic interventions. Indicates the consequences of interfering with the human world of nature and at the same time emphasizes how great a threat nowadays they are born in preserving its integrity and identity, explains the correct status of the world determines what should be our attitude to it. Emphasizes then, within which philosophical perspectives and ethical recognize accurate perception of nature and its relationship with the human being (ethics triple honor, theocentrism, Christian anthropocentrism) and, together with the exhibits erroneous vision anthropocentric functionalism. An important element of consideration is ethical evaluation of technical interference, but draws our attention especially original argumentation Spaemann in his critical vision of how to resolve the nuclear issue, and particularly the most important problem that creates, ie storage of radioactive debris.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
181--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej; Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • 1. Alt F.: Auf der Sonnen Seite Warum uns die Energiewende zu Gewinnern macht. Piper Verlag, München 2013.
 • 2. Bołoz W.: Integralna ochrona środowiska w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Studia Ecolgiae et Bioethcae, nr 6 (2008),s. 117-127.
 • 3. Ciszek M.: Etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju, [w:] Studia Ecolgiae et Bioethcae, nr6 (2008),s. 153-163.
 • 4. Encyklopedia PWN w trzech tomach, (pod red.):D. Kulisiewicz, t. I, PWN, Warszawa1999.
 • 5. Goethe J.W.:Refleksje i maksymy. Czytelnik, Warszawa1977.
 • 6. Jan Paweł II: Centesimus Annus 37.
 • 7. Jan Paweł: Orędzie Jana Pawła II na XXIII Dzień Turystyki 2002, [w:]Bł. Jan Paweł, Odpowiem na twoje pytania, (oprac.)M. Pabis, Kraków 2011,s. 486.
 • 8. Jaśkowski J.: Promieniowanie jonizujące a środowisko, [w:]Zarys ekotoksykologii,(red.):J. Namieśnik, J. Jaśkowski, Gdańsk 1995,s.307-346.
 • 9. Miłkowska Z., Jaśkowski J.: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej -35 lat promowania energii nuklearnej, [w:] V Bałtyckie Forum Ekologiczne XI 1992, Gdańsk 1993.
 • 10. Spaemann R.:Technische Eingriffe in die Natur, [in:] Ökologie und Ethik, hrsg. D. Birnbacher, Philipp Reclam jun. Stuttgart 1980, s. 180-206.
 • 11. Spaemann R.:Glück und Wohlwollen Versuch über Ethik.Klett-Cotta, Stuttgart1993.
 • 12. Spaemann R.: Interwencje genetyczne w naturę ludzką,[w:] "Ethos" 1998, nr 44, s. 109-117.
 • 13. Spaemann R.: Habermas und die Natur des Menschen, [in:] R. Spaemann, Schritte über uns hinaus Gesammelte Reden und Aufsätze I. Klett-Cotta, Stuttgart 2010, s. 242-250.
 • 14. Spaemann R.:Die Vernunft, das Atom und der Glaube, [in:]R. Spaemann, Nach uns die Kernschmelze. Hybris im atomaren Zeitalter. Klett-Cotta, Stuttgart2011, s.101-108.
 • 15. Spaemann R.:Ich plädiere für die Rückkehr zu einem Fortschritt im Plural, [in:]R. Spaemann, Nach uns die Kernschmelze. Hybris im atomaren Zeitalter. Klett-Cotta, Stuttgart2011, s. 70-85.
 • 16. Spaemann R.: Nach uns die Kernschmelze, [in:]R. Spaemann, Nach uns die Kernschmelze. Hybris im atomaren Zeitalter.Klett-Cotta, Stuttgart2011, s. 86-90.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.