PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 94--106
Tytuł artykułu

Teoretiko-metodologičeskie osnovy issledovaniâ èkologo-èkonomičeskih preimuŝestv v meždunarodnoj torgovle

Autorzy
Warianty tytułu
Theoretical and Methodological Bases of Detection of Ecological and Economic Advantages in International Trade
Teoretyczno-metodologiczne podstawy badania ekologiczno-ekonomicznych zalet w handlu międzynarodowym
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Celem artykułu jest uzasadnienie teoretycznych i metodologicznych podstaw badania problemów ekologiczno-ekonomicznych w handlu międzynarodowym. Jest uzasadnione, że badania takie powinny się opierać na dwóch głównych podstawach teoretycznych: (1) na teorii ogólnej równowagi ekonomicznej i (2) na rozpatrywaniu gospodarki światowej jako zamkniętego systemu ekologiczno-ekonomicznego, natomiast gospodarki narodowej - jako otwartego systemu ekologiczno-ekonomicznego. W rozpatrywanym modelu krajowego systemu ekologiczno-ekonomicznego uwzględniono zewnętrzny czynnik ekonomiczny, co pozwoliło na dokonanie analizy krajowego systemu ekologiczno-ekonomicznego jako układu otwartego. W artykule zaproponowano metodykę ustalania bezwzględnej i względnej przewagi kraju w handlu zagranicznym. Model światowego systemu ekologiczno-ekonomicznego ilustruje zamknięty charakter systemu gospodarki globalnej. W skali globalnej wszystko, co tworzy człowiek, z czasem staje się odpadami albo produkcji (szybciej), albo konsumpcji (później). Względem zasobów naturalnych i zasobów środowiska naturalnego produkcja jest procesem ich przekształcenia w odpady produkcji i konsumpcji (z wyjątkiem tej części zasobów naturalnych, która jest wykorzystywana w charakterze surowców wtórnych). Rozpatrzone podejścia metodologiczne i wnioski mogą się okazać przydatne przy uzasadnianiu programów zrównoważonego rozwoju ekologiczno-ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to substantiate the theoretical and methodological foundations of researching ecological and economic problems in international trade. Proved that such studies should be based on two main theoretical points: (1) on the general economic equilibrium theory and (2) a researcher shall consider the world economy as a closed ecological-economic system and the national economy - as an open ecological-economic system. In our model of the national ecological-economic system, we take into account the external economic factor which helped to analyse the national eco-economic system as an open system. In the article, the methodology of detection of absolute and comparative advantage of the country's foreign trade is offered. The model of global ecological-economic system illustrates the isolation of the planetary economic system. On a global scale, all that is created by human being eventually becomes waste of either production (faster) or consumption (later). The methodological approaches and findings may be useful for the substantiation of sustainable ecological and economic development programmes. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
94--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Bibliografia
 • Allen R. G. D. (1963), Mathematical Economics, Macmillan, London, St. Martin's Press, New York.
 • Hrabynskyi I. (2002), Przewagi ekologiczno-ekonomiczne w handlu międzynarodowym (в:) Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia: Zeszyt naukowy, nr 4, Radom.
 • Hrabynskyi I. (2005), Ewolucja poglądów na ekologiczno-ekonomiczną równowagę (в:) Badania naukowe = Academic Research (WSU w Kielcach), vol. 16, No. 2, Kielce.
 • Hrabynskyi I. (2013), The Research of Ecological and Economic Problems in International Trade at Ivan Franko National University of Lviv (в:) Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments: Summaries of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013 / Edited by Prof. Dr Ihor Hrabynskyi, Ivan Franko National University of Lviv, part one, Lviv.
 • Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Mai L. H. (1975), Man and Ideas in Economics, Littlefield, Adams & Co.,Totova.
 • Slutsky E. (1915), Sulla theoria del bilancio del consumatore, (в:) Giornale degli economisti e rivista di statistica (Roma), serie 3, vol. 51.
 • Starr R. M. (2011), General equilibrium theory: an introduction, Cambridge University Press, New York.
 • Андерсон Дж. М. (1985), Экология и науки об окружающей среде: биосфера, экосистемы, че-ловек, Гидрометеоиздат, Ленинград.
 • Грабинский І. (1999), Модель національної еколого-економічної системи (в:) Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту, Вип. 5, Львів.
 • Джефферс Дж. (1981), Введение в системный анализ: Применение в экологии, Мир, Москва.
 • Подолинский С. (1990), Людська праця і єдність сили, (в:) Злупко С. М. Сергій Подолинський: вчений, мислитель, революціонер. Каменяр, Львів.
 • Шумпетер Й. (1989), История экономического анализа, (в:) Истоки: вопросы истории народ-ного хозяйства и экономической мысли, вып. 1, Экономика, Москва.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.