PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 (4) | 25--45
Tytuł artykułu

Problemy wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji Obszaru Szkolnictwa Wyższego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia Krajowe Ramy Kwalifikacji jako część składową Procesu Bolońskiego, wynik prac rozwojowych, zmierzających do budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Wprowadzenie ich powinno spowodować szereg pozytywnych zmian, z których wymienić trzeba: ułatwienie uczelniom modyfikacji i zmian programowych, poprawę dostępności do informacji dotyczących kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów, wzrost dostępności kształcenia. Głównym przedmiotem analiz przedstawianych w artykule są efekty kształcenia czyli zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje absolwent uczelni. Zaproponowany został proces wdrożenia KRK w WSM w Warszawie na przykładzie kierunku studiów - zarządzanie. Omówiono też tendencje w kształtowaniu sylwetki absolwenta szkoły wyższej w kategoriach - absolwent szkoły wyższej jako człowiek wykształcony oraz absolwent konkretnej uczelni, konkretnego kierunku studiów - uczestnik rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article considers the National Qualifications Framework [Krajowe Ramy Kwalifikacji - KRK] as a part of Bologna Process attempting to create European Higher Education Area. Application of KRK should have such positive effects like: simplification of introducing modifications to syllabuses, better access to information regarding graduate's competency, improvement of social availability of higher education. In the article we focus first of all on effects of education - the notion referring to graduate's knowledge and skills. We propose the way of implementation of KRK exemplified in Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) in Warsaw. Moreover the graduate's profile is considered in such terms like: graduate qua educated man, graduate (of a particular school and particular academic program) on labour market.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżersk
Bibliografia
 • Autonomia programowa uczelni, Wyd. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010 (opracowanie redakcyjne Ewa Chmielecka).
 • Axer J., Autonomia uniwersytetu i innowacyjność, "Nauka" Nr 2, 2010.
 • Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia: nauczanie i uczenie się: na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1997.
 • Białoń L., Aktywność innowacyjna organizacji. Studia przypadków z prac dyplomowych absolwentów WSM w Warszawie, Oficyna Wyd. WSM, Warszawa 2008.
 • Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 2010.
 • Chmielecka E., Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1/23, 2004.
 • Delors J. (red.), Edukacja - jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.
 • Drucker P., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes 2007.
 • Kraśniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Wyd. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2006.
 • Kraśniewski A., Proces Boloński, to już 10 lat, Wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.
 • Kubik K., Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Ramowa Struktura Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Materiały z Konferencji europejskich ministrów szkolnictwa wyższego, Bergen, 19-20 maja 2005 r., MEN, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728.
 • Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Helsinki 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.