PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 48 | nr 4 | 19--28
Tytuł artykułu

Ewolucja franczyzy bankowej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Banking Franchise in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek bankowy w Polsce cechuje duża konkurencja, banki zaś, aby jej sprostać, muszą zapewniać swoim klientom nie tylko coraz to nowsze produkty, ale także dogodne sposoby ich dystrybucji. Wszystkie banki komercyjne oferują dwa podstawowe kanały: własne placówki oraz kanały elektroniczne, ale jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku niektóre z nich jako strategię rozwoju sieci placówek bankowych szeroko wykorzystywały franczyzę bankową. Okazało się to opłacalne w małych miejscowościach, w których otwieranie klasycznych oddziałów było nierentowne. Obecnie rozwój franczyzy bankowej został zahamowany, od 2010 r. liczba funkcjonujących bankowych placówek franczyzowych niezmiennie spada, a wpływ na taką tendencję mają dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej, coraz silniejsze nasycenie placówkami bankowymi, większe wymagania dotyczące standardów czy wreszcie zgłaszana przez franczyzobiorców coraz niższa efektywność współpracy z bankiem. Mając na uwadze niekorzystną tendencję rozwoju franczyzy bankowej w Polsce, za cel referatu przyjęto dokonanie analizy jej rozwoju w ostatnich kilku latach oraz wskazanie uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych zaistniałej sytuacji. (abstrakt autora)
EN
In the first decade of the twenty-first century banking franchise was widely used strategy of the development of the banking branches. To reach a wide range of customers, banks developed cooperation with private entrepreneurs. This strategy has proven to be cost effective in small towns, where the opening of the classic branches was unprofitable. However, the current development of the banking franchise has been hampered, since 2010 the number of functioning banking franchise branches invariably falls, and the rapid development of electronic banking, increasing saturation of bank branches, higher requirements for standards and finally, as franchisees reported, the lower effectiveness of cooperation with the bank have an impact on this tendency. Given the unfavorable trend in banking franchise in Poland, the aim of the study is to analyze its variable development over the last few years and indicate micro- and macro-economic conditions of this situation. (original abstract)
Rocznik
Tom
48
Numer
Strony
19--28
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • http://eff-franchise.com (dostęp: 30.05.2014) European Franchise Federation.
 • http://egospodarka.pl. (dostęp: 31.05.2014) Franczyza bankowa 2012-2013.
 • http://franchising.pl (dostęp: 31.05.2014).
 • http://franczyzabanku.pl (dostęp: 31.05.2014).
 • http://franczyzawpolsce.pl (dostęp: 31.05.2014).
 • Kaleta M., Oddział we franczyzie, "Bank" 2009, nr 5.
 • Korzeniowska A., Franczyza bankowa jako forma stosowania outsourcingu, [w:] A. Janc (red.) Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Kotowska B., Uziębło A., Franczyza jako alternatywna forma prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, Cedewu.pl, Warszawa 2009.
 • Mękwiński W., Okiem bankowca o zmianach w sieciach oddziałów bankowych, "Gazeta Bankowa" 2013, nr 6.
 • Raport o sytuacji banków w 2011 r., UKNF, Warszawa 2012.
 • Raport o sytuacji banków w 2013 r., UKNF, Warszawa 2014.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, Dz. U. Nr 115, poz. 998, zmienione Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, Dz. U. Nr 109, poz. 911.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., NBP, Warszawa listopad 2011.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2013 r. poz. 1030.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz. U. Nr 136, poz. 958.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.
 • Węcławski J., Franchising w strategiach banków komercyjnych, [w:] Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, Zeszyty Naukowe nr 58, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Ziółkowska M.J., Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu, Cedewu.pl, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.