PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 1-4 | 5--49
Tytuł artykułu

Polityka społeczna w środowisku zamieszkania (studium więzi społecznej)

Autorzy
Warianty tytułu
Social Policy in a Dwelling Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Temat: "Polityka społeczna w środowisku zamieszkania" wyrósł na bazie przemyśleń przy pisaniu pracy o więzi społecznej jako szczególnej kategorii polityki społecznej, jej praktycznej użyteczności w tworzeniu i odbudowywaniu polskich wspólnot dających siłę trwania w czasach kryzysu moralnego, społecznego, gospodarczego i politycznego. Temat jest głęboko osadzony w bogatych polskich tradycjach zarówno socjologii, jak i urbanistyki, pedagogiki społecznej i polityki społecznej, do których będę się starał, możliwie często, odwoływać. Temat wyrasta z potrzeb praktyki: braku koncepcji polityki społecznej w skali makro, mezo i mikro (tzn. lokalnej), palącej konieczności zahamowania rozmiarów regresu społecznego, który grozi deformacjami struktur społecznych na niespotykaną skalę, reorientacji w zakresie funkcji socjalnych państwa i jego służebnej roli w stosunku do narodu. Niezależnie od podejmowanych prób i wysiłków w kierunku wypracowania skutecznych metod interwencjonizmu państwowego w obszarze palących kwestii społecznych w Polsce lat 90. (bezrobocie, patologie społeczne, ubóstwo i ubożenie, rozwarstwienie materialne i społeczne, permanentny kryzys mieszkaniowy, oświaty, zdrowia, kultury itd.), coraz bardziej powszechna jest świadomość reorientacji polityki społecznej w kierunku znacznie większego niż dotychczas udziału środowisk lokalnych i rodzin w realizacji warunków życia mikrośrodowisk. Chodzi tu o modele, które by w sposób maksymalny aktywizowały środowiska lokalne w realizację tych funkcji społecznych, które znajdowały się dotąd w gestii państwa i zakładów pracy. Trudno ukrywać, iż termin "restrukturyzacja" dotyczy także polityki społecznej, co znajduje m.in. wyraz w przerzucaniu kosztów reform politycznych i gospodarczych na barki społeczeństwa.
EN
The paper refers to the idea of the social dwelling settlement and Polish experiences with organising local communities. These communities are meant as the antithesis of "social deserts" that has become characteristic elements in huge "concrete jungles" inhabited by enormous and anonymous urban populations. The author reminds the conception of a social dwelling settlement from the inter-war period (WSN of the 1930s) as well as city planning ideas developed from this conception during the war which were wasted in the post-war period. There are also presented sources of crisis of a social settlement as a neighbourhood unit. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Abramowski E., Rzeczpospolita Przyjaciół. Wybór pism społecznych i politycznych. IW PAX, Warszawa 1986.
 • "Biuletyn" 1970 nr 4 (14), pt. Wychowanie środowiskowe.
 • "Biuletyn" 1971 nr 3 (19), pt. Osiedla jako środowisko społeczno-wychowawcze.
 • "Biuletyn" 1974 nr 3 (37), pt. Wychowanie w środowisku osiedlowym.
 • "Biuletyn" 1975 nr 3 (43), pt. Człowiek a środowisko naturalne.
 • "Biuletyn" 1976 nr 5 (65), pt. Rodzina i osiedle mieszkaniowe.
 • Brukalska B., Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych. Warszawa 1948.
 • Capra F., Punkt zwrotny. PIW, Warszawa 1987.
 • Chłopecki J., Dobrobyt dla wszystkich. PIW, Warszawa 1976.
 • Ciborowski A., Osiedle mieszkaniowe środowiskiem człowieka, w: "Człowiek w pracy i w osiedlu", Warszawa 1975 nr 3 (43).
 • Czerwiński M., Życie po miejsku. PIW, Warszawa 1975.
 • Czarnowski S.Z., "Dzieła", tom I: "Kultura". PWN, Warszawa 1956.
 • Czarnowski S.Z., "Dzieła", tom II: "Studia z dziejów ideologii i filozofii społecznej". PWN, Warszawa 1956.
 • Dubos R., Pochwała różności. PIW, Warszawa 1986.
 • Dziewoński K., Przegląd teorii sieci osadniczej, w: Elementy teorii planowania przestrzennego, red. K. Secomski. PWN KPZK, Warszawa 1972.
 • Goryński J., Problemy urbanistyki w świetle współczesnej urbanizacji. "Biuletyn MPZR" 1963, nr 10 (29).
 • Grzegorczyk A., Problemy etyczne polityki społecznej, w: "Człowiek w pracy i w osiedlu" 1972 nr 6 (34).
 • Hall E.T., Ukryty wymiar. Warszawa 1978.
 • Hoggart R., Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii. PIW, Warszawa 1975.
 • Jak kształtować więzi społeczne w społecznościach osiedlowych, w: Biuletyn TWWP "Człowiek w Pracy i w Osiedlu", 1976 nr 14 (80).
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna. Wyd. III. PWN, Warszawa 1975.
 • Kolipiński J., Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka. PWN PAN KPZK. Tom LXXIII. Warszawa 1980.
 • Konferencja Komitetu Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania Europejskiej Komisji Gospodarczej (Warszawa 5-13 maja 1976). Notatki i komentarze. Biuletyn TWWP "Człowiek w pracy i w osiedlu" 1976 nr 2 (62).
 • Kryczka P., Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. PWN, Warszawa 1981.
 • Krzeczkowski K., Polityka społeczna. Wybór pism. Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź 1947.
 • Księżopolski M., Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1988.
 • Malicka W., Społeczna rzeczywistość osiedla. Biuletyn TWWP "Człowiek w pracy i w osiedlu" 1976 nr 5 (65).
 • Minkiewicz A., Więź społeczna jako szczególna kategoria polityki społecznej. SGH, Warszawa 1991.
 • Minkiewicz A., Obszary integracji i dezintegracji struktur społecznych. Maszynopis powiel. SGH, Warszawa 1990.
 • Misztal B., Socjologia miasta. Nauka i perspektywy praktycznych zastosowań. IW CRZZ, Warszawa 1978.
 • Nowicki J., Jednostka sąsiedzka. Wyd. II, Warszawa 1971.
 • O stanie i perspektywach Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Stenogram zebrania pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału ES. 1968. Archiwum SGPiS.
 • Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie. PIW, Warszawa 1984.
 • Ossowski S., Organizacja przestrzeni i życie społeczne w przyszłych osiedlach. Dzieła, t. 3, Warszawa 1967.
 • Polityka społeczna i służby społeczne w Polsce. Red. J. Rosnera. PWE, Warszawa 1972.
 • Polityka społeczna w różnych krajach. Biuletyn TWWP "Człowiek w pracy i w osiedlu" 1976 nr 9.
 • Polityka społeczna w różnych krajach. Biuletyn TWWP "Człowiek w pracy i w osiedlu" 1976 nr 10.
 • Przeciszowski, T., Tezy w sprawie polityki społecznej, w: Tezy polityki społecznej, Warszawa 1985.
 • Przeciszowski, T., Ekspertyza w sprawie polityki społecznej, w: Tezy polityki społecznej, Warszawa 1985.
 • Przecławski K., Osiedle mieszkaniowe jako środowisko wychowania, w: "Człowiek w pracy i w osiedlu" 1970 nr 4 (14).
 • Pukniel W., Polityka społeczna w skali lokalnej. Próba ujęcia systemowego. Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok 1983.
 • Radlińska H., Pedagogika społeczna. Wrocław 1961.
 • Rajkiewicz A., Biednemu wiatr w oczy. "Zdanie", 1982 nr 6.
 • Rybicki P., Społeczeństwo miejskie. PWN, Warszawa 1972.
 • Rychliński S., Miasta współczesne. w: Wybór pism. PWN, Warszawa 1976.
 • Siemieński W., Społeczne funkcjonowanie osiedla, w: Studia nad osiedlami. CZSR, Warszawa 1978.
 • Siemiński W., Społeczne funkcjonowanie osiedla (wybrane problemy), w: Studia nad osiedlami. CZSR, Warszawa 1978.
 • Społeczeństwo wobec przemocy. Raport Komitetu Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem. PWN, Warszawa 1982.
 • Suchodolski B., Dzieje kultury polskiej. Wyd. Interpress, Warszawa 1980.
 • Szwalbe S., U podstaw Szklanych Domów, w: Świadectwo czasu. Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1988.
 • Topińska Z., Żoliborskie obietnice. O wychowawczym środowisku WSM. Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1984.
 • Turowski J., Koncepcja i struktura przestrzenno-architektoniczna osiedla a ich następstwa społeczne, w: Społeczne problemy jednostek mieszkaniowych.
 • Turowski J., Problematyka socjologiczna osiedla społecznego na tle przemian rodziny i miasta. "Życie i Myśl" 1963, nr 9-10.
 • Turowski J., Osiedle mieszkaniowe jako podstawa struktury i organizacji społecznej miasta. "Studia Socjologiczne" 1967, nr 4.
 • Turowski J., Mitaszko R., Spółdzielcze osiedle mieszkaniowe. monografia socjologiczna osiedla im. A. Mickiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Warszawa 1969.
 • Valaskakis K., Sindell P.S., Fitzpatrick-Martin J.G., Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne. PIW, Warszawa 1988.
 • Wallis A., Ankieta o jednostkach mieszkaniowych (opinie 91 architektów). Tekst powielony. Warszawa 1974.
 • Wallis A., Informacja i gwar. PIW, Warszawa 1975.
 • Wallis A., Informacja i gwar. PIW, Warszawa 1979.
 • Wallis A., Społeczne aspekty zespołów mieszkaniowych, w: Studia nad osiedlami. CZSR, Warszawa 1978.
 • Ward B., Potrzeby ludzkie w środowisku ludzkich osiedli, w: Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej. "Polska 2000" 1976 nr 1(3).
 • Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania. PWE, Warszawa 1991.
 • Wroczyński R., Pedagogika społeczna. Wyd. III. PWN, Warszawa 1979.
 • Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce. PIW, Warszawa 1987.
 • Ziółkowski J., Osiedle a więź społeczna w wielkim mieście.
 • Ziółkowski J., Urbanizacja, miasto, osiedle (studia socjologiczne), w: Studia nad osiedlami. CZSR, Warszawa 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.