PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4(38) | 28--40
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poland's Energy Security in Terms of Autonomy and Integration with the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarówno w literaturze przedmiotu, jak też w oficjalnych dokumentach rządowych i materiałach organizacji międzynarodowych bezpieczeństwo energetyczne definiowane jest w sposób autonomiczny i zintegrowany z gospodarką światową. W pierwszym przypadku bezpieczeństwo ma zapewnić samowystarczalność kraju (lub grupy krajów) oraz zmniejszyć ich zależność od surowców importowanych. W drugim przypadku warunkiem bezpieczeństwa jest dostępność energii w wystarczających ilościach i w stosownym czasie oraz przy poziomach cen sprzyjających pożądanej efektywności ekonomicznej i rozwojowi gospodarczemu, a także społecznemu. W odniesieniu do Polski można sformułować trzy podstawowe scenariusze bezpieczeństwa energetycznego:
- scenariusz zakładający oparcie bezpieczeństwa energetycznego na węglu (kamiennym i brunatnym);
- scenariusz podporządkowujący wykorzystywane źródła energii nadrzędnemu kryterium w postaci ochrony środowiska naturalnego;
- scenariusz równorzędnego traktowania wszystkich źródeł energii.
Zdaniem autora artykułu, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest scenariusz trzeci, będący formą kompromisu między pozostałymi dwoma (zwanymi węglowym i unijnym).(abstrakt oryginalny)
EN
Both in the subject literature and in official governmental documents and materials of international organisations, the energy security is defined in the autonomous way and in the way integrated with the global economy. In the first case, security is to be ensured by self-sufficiency of the country (or a group of countries) and to reduce their dependence on imported commodities. In the second case, the prerequisite of security is accessibility of energy in suffi cient volumes and at a proper time as well as with the levels of prices conducive to the desired economic effectiveness as well as to the economic and social development. Related to Poland, one may formulate the three basic scenarios of energy security:
- the scenario assuming reliance of energy security on coal (hard coal and lignite);
- the scenario subordinating the used energy sources to the overriding criterion in the form of natural environment protection;
- the scenario of equal treatment of all energy sources.
In the opinion of the article author, the most reasonable solution is the third scenario, being a form of compromise between the two other ones (called the coal and the EU scenarios).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--40
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
  • Bożyk P. (red.) (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
  • Emerging Global Energy Security Risks (2007), No. 36, New York, Geneva.
  • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.