PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 1-4 | 151--169
Tytuł artykułu

Losy polskich dzieci i młodzieży ewakuowanych z ZSRR w czasie II wojny światowej

Warianty tytułu
Histories of the Polish Children in Foreign Lands During the War
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dzieje Polaków aresztowanych na Kresach Wschodnich po wkroczeniu wojsk sowieckich na ziemie polskie, to jedna z najtragiczniejszych kart w historii narodu polskiego. Okupant zastosował natychmiast terror na zajętych terenach, dokonując licznych mordów. W niewoli znalazło się wielu polskich żołnierzy i oficerów, z których znaczna część - dotyczy to przede wszystkim oficerów - straciła życie. Trudno jest jednoznacznie ustalić ich liczbę, źródła bowiem i opracowania podają dosyć znacznie różniące się dane między 130 tysiącami a 500 tysiącami . Represje nie ograniczyły się jednakże do pierwszego okresu okupacji sowieckiej i znacznie wykroczyły poza krąg mundurowych i cywilnych funkcjonariuszy państwa polskiego. Bardzo szybko w kręgu zainteresowania władz bezpieczeństwa znalazły się szerokie rzesze obywateli polskich, przede wszystkim Polaków, których zdecydowano masowo przesiedlić w oddalone rejony ZSRR. W czterech wielkich, następujących po sobie akcjach deportacyjnych wywieziono w latach 1940-1941 ludność cywilną, zamieszkałą głównie na terenie wsi w liczbie 1,5 mln - 1,6 mln.
EN
The author presents histories of the Polish children on the eastern borderlands of Poland after Soviet army had seized these territories in 1939. The first part of the paper deals with Soviet persecutions of the Polish citizens and deportations into remote Russian territories. Deportations concerned about 1.5 million Poles of which about 1/3 died of exhaustion. Among the deported population was a large group of children (about 160 thousand) among whom some become orphans. As a result of treaties in the years 1941-1942 about 20 thousand children and youths were evacuated from the Soviet Union into Persia (Iran), India, and then to other countries, i.a. Uganda, Kenya and Tanganyika. Fates of these children are presented in the article.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
151--169
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ain-Karem ośrodek polskich dziewcząt. Palestyna 1942-1947, red. Z. Aleksander i in., Londyn 1988.
 • Buczek R., Działalność opiekuńcza Ambasady RP w ZSRR w latach 1941-1943. "Zeszyty Historyczne", Paryż 1974, z. 29.
 • Budzyński A., Represje sowieckie wobec Polaków na Kresach Wschodnich, w: Zesłańczym szlakiem. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS. Warszawa 1994.
 • Bugaj T., Dzieci polskie na drogach wojennych migracji. "Roczniki Jeleniogórskie" 1979, t. 17.
 • Bugaj T., Dzieci polskie w ZSRR i ich repatriacja. Jelenia Góra 1982, Prace KTN nr 47.
 • Czapiewski Cz., Polskie szkolnictwo podstawowe i średnie na obczyźnie, w: Prace Kongresu Kultury Polskiej. Londyn 1989, t. IX.
 • Documents on Polish-Soviet Relations 1939-1945, vol. I: 1939-1943. London 1961.
 • Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, tom VII, Warszawa 1973.
 • Drauss J., Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950. Lublin 1993.
 • Eberhardt P., Polska granica wschodnia 1939-1945. Warszawa 1993.
 • Gołąbek S., Wojenne i powojenne wychodźstwo do Afryki, w: Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, red. H. Kubiak i A. Pilch, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 • Gołąbek S., Wojenne i powojenne wychodźstwo polskie do Afryki, w: Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, red. H. Kubiak i A. Pilch, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 • Gołąbek S., Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945. Warszawa 1978.
 • Hort W., Tułacze dzieci. Bejrut 1948, przedruk polski Warszawa 1990.
 • Isfahan miasto polskich dzieci, red. I. Beaupre-Stankiewicz i in., Londyn 1988.
 • Jacewicz A., Santa Rosa osiedle polskie w Meksyku. Londyn 1965.
 • Junacka Szkoła Kadetów 1942-1948, red. E. Bąkała i in., Londyn 1972.
 • Junackie Szkoły Mechaniczne. Wydawnictwo pamiątkowe, red. A. Kołodziej, Hove 1983.
 • Junackie szkoły wojskowe na Środkowym Wschodzie, w: Pamiętnik III Zjazdu Szkół Junackich na Środkowym Wschodzie, 2-3 września 1978. Chicago, Il.
 • Korabiewicz W., Gdzie słoń a gdzie Polska. Warszawa 1980.
 • Królikowski Ł.Z., Skradzione dzieciństwo, Kraków 1991.
 • Krzysztoporska M., Ze wspomnień tułaczych. Londyn 1981.
 • Książka pamiątkowa Szkół Młodszych Ochotniczek, red. H. Bauer i in., Londyn 1977.
 • Kulnianin J., Z badań nad działalnością społeczną i opiekuńczą rządu RP na emigracji w latach 1939-1944. "Dzieje Najnowsze" 1987, z. 2.
 • Lachowicz J., Los dzieci polskich w ZSRR w czasie II wojny światowej, [w:] Położenie ludności polskiej na terytorium ZSRR i wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, red. A. Marszałek, Toruń 1990.
 • Młodzi w Valivade 1943-1948. Album pamiątkowy. Pr. zb. Kintbury - London 1978.
 • Od Buzuługu do Chicago. Monografia Junackich Szkół Mechanicznych. Pr. zb., Birmingham 1985.
 • Ostrowski W., Safari przez Czarny Ląd. Szkice z podróży po Kenyi, Tanzanice i Wyspie Zanzibar. Londyn 1947.
 • Pamiętnik III Zjazdu Szkół Junackich na Środkowym Wschodzie, 2-3 września 1978. Chicago, Il.
 • Pamiętnik z okazji zjazdu b. uczniów Szkół Junackich i Młodszych Ochotniczek na Środkowym Wschodzie 1942-1947-1972, Windsor, Ont. 2-3 września 1972.
 • Patek A., Polacy w Rosji i ZSRR, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Cegowa. Poznań 1992.
 • Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej, T. II, cz. 2. Londyn 1945.
 • Siedlecki J., Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Londyn 1990.
 • Skwarko K., Osiedlenie młodzieży polskiej w Nowej Zelandii w r. 1944. Londyn 1972.
 • Suski J., W służbie dyplomatycznej na dwóch kontynentach. Warszawa 1988.
 • Szymczyk W., Z pożogi busz. Warszawa 1982.
 • Trela-Mazur E., Losy Polaków i dzieci polskich w ZSRR w latach 1941-1946 (z uwzględnieniem procesów repatriacji) w: Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, red. H. Kubiak i in., Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali ... Polska a Rosja 1939-1942. Wybór i oprac. J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross. Londyn 1983.
 • Wasilewska I., Za winy nie popełnione. Rzym 1945.
 • Zins H., Polacy w Afryce Wschodniej. Lublin 1978.
 • Zins H., Polacy w Zambezji. Lublin 1978.
 • Żaroń P., Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej. Warszawa 1990.
 • Żukowski A., W kraju złota i diamentów. Polacy w Afryce Południowej XVI-XX w. Warszawa 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.