PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 1-4 | 53--86
Tytuł artykułu

Zmiany społeczno-gospodarcze w Suwałkach w latach 1989-1996

Warianty tytułu
Socio-Economic Changes in Suwałki in the Years 1989-1996
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania zarówno pozytywnych aspektów przemian, jak i negatywnych skutków transformacji ustrojowej oraz zmian w aktywności społeczno-gospodarczej w Suwałkach. Przemiany społeczne wymusiły szukanie pragmatycznych rozwiązań zarówno na poziomie władz wojewódzkich, miejskich jak i poszczególnych ludzi. Zmiany układu politycznego w parlamencie wybranym w 1997 r. doprowadziły do nowego administracyjnego podziału kraju, zmieniając rolę poszczególnych ośrodków administracyjnych. W konsekwencji Suwałki z dniem 1 I 1999 r. straciły status stolicy województwa a województwo suwalskie zostało podzielone i weszło w skład województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
EN
The paper presents a range of socio-economic changes which took place in Suwałki in the period of rapid political transformation of the country. Transformation of the political system in Poland and subsequent economic transition caused a wide range of changes on the regional as well as local level. The author discusses a scope of changes which were completed in a town maintaining complex economical functions. The scale of these changes depends on external as well as internal factors. Among the first ones are opening the borders with the neighbourhood countries, pauperization of the Polish society and decreased demand for tourists services offered by Suwałki. The internal changes although deriving the external ones include liquidation of establishments, growing unemployment, disorganization of the social life in the town. Despite many negative phenomena, significant changes in socio-economic reality occurred in Suwałki, such as: change of ownership of state owned enterprises, establishment of new economic entities, creation of regional development structure, entering into co-operation with neighbourhood countries and increasing trade relations, participation of foreign investors, establishment of auxiliary business institutions (banks, foundations, insurance agencies), opening of new tertiary schools and increased activity in the field of employees' training, and last but not least international socio-cultural co-operation.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bacewicz J., Nasz sąsiad - województwo suwalskie: szanse - zamierzenia - działanie, "Znad Wilii" 1993, nr 9(88), Wilno 25 IV - 8 V 1993.
 • III Bałtyckie Forum Gospodarcze, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 3(4).
 • Brdulak J., Infrastruktura techniczna jako element przestrzennego zagospodarowania regionu suwalskiego, "Biuletyn IGS" 1989, nr 2.
 • Brdulak J., Infrastruktura techniczna jako podstawa przemian społeczno-gospodarczych w regionie suwalskim, "Biuletyn IGS" 1987, nr 3.
 • Byczyńska J., Potencjał demograficzny województwa suwalskiego i jego przemiany w okresie powojennym, "Biuletyn IGS" 1987, nr 3.
 • Ciechocińska M., Dyskurs wokół regionów przygranicznych, "Lituania" 1995, nr 2(15).
 • Cieślukowski C., Perspektywy rozwoju województwa suwalskiego [w:] Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, praca zbiorowa pod red. J. Kopciała, Suwałki 1995.
 • Draźba W., Kolejne graniczne przejście w Suwalskiem, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 8(9).
 • Draźba W., Transgraniczne kontakty województw grodzieńskiego i suwalskiego. Na początku porozumienie, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 6(7).
 • Fierla I., Uwarunkowania przemian demograficzno-społecznych w województwie suwalskim, "Biuletyn IGS" 1987, nr 3.
 • Fundusz Dotacji Programu Struder. Ćwierć inwestycji za darmo, "Miesięcznik Gospodarczy" 1994, nr 1(1).
 • Fundusz Wspierania "STRUDER", "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 2(3).
 • Informacje o Regionalnym Ośrodku Fundacji Program u Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w Suwałkach, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 1(2).
 • Katalog Firm. I Suwalskie Targi Przygranicza, 17-21 luty 1993.
 • Kłaczkowski T., Informacja o działalności Regionalnej Agencji Restrukturyzacji "Odnowa" sp. z o.o. w Suwałkach za I półrocze 1995, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 9(10).
 • Komunikat dotyczący perspektyw współpracy pomiędzy województwem suwalskim (Polska) i departamentem Jura (Francja). "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 8.
 • Kozłowski S., W drodze do idei zielonych płuc Europy, "Lituania" 1995, nr 2(15).
 • Kupiec L., Funkcje miast Polski Północno-Wschodniej [w:] Międzynarodowa Konferencja na temat: Podstawowe problemy rozwoju Polski Północno-Wschodniej. Białystok, 25-26 listopada 1994.
 • "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 2(3).
 • Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin za 1992 r., Wojewódzki Urząd Statystyczny w Suwałkach, Suwałki 1993.
 • Podstrefa Suwałki, "Miesięcznik Gospodarczy" 1997, nr 1(23).
 • Polsko-Rosyjska Rada ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kalingradzkim, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 8(9).
 • Połączenia lotnicze. Województwo suwalskie. "Miesięcznik wojewody suwalskiego", 1995, nr 7.
 • Program Promocji Polskiego Eksportu EXPROM. Szansa dla eksporterów, "Miesięcznik Gospodarczy" 1994, nr 1(1).
 • Programy pomocowe funkcjonujące na terenie województwa suwalskiego, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 5(6).
 • Puchalski K., Kierunki przemian infrastruktury społecznej i gospodarki mieszkaniowej w regionie suwalskim, "Biuletyn IGS" 1987, nr 3.
 • Przebieg procesów własnościowych w roku 1994, informacje opracowane przez Oddział Realizacji Zadań Organu Założycielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 6/7.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Suwalskiego 1990, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Suwałkach, Suwałki 1991.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Suwalskiego 1994, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Suwałkach, Suwałki 1995.
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. "Miesięcznik Gospodarczy" 1997, nr 1(23).
 • Suwalskie przejścia. Rozmowa z pełnomocnikiem wojewody suwalskiego ds. przejść granicznych, M. Szupiło, "Miesięcznik Gospodarczy" 1995, nr 3(4).
 • Suwałki - Bolzano. Polsko-włoska współpraca, "Województwo suwalskie", 1995, nr 9.
 • Trzcińska B., Przewidywane zmiany na rynku pracy regionu suwalskiego pod wpływem lokalizacji Kombinatu Górniczo-Hutniczego. "Biuletyn IGS" 1989, nr 2.
 • Wnioski z obrad sekcji II i III: Zagadnienia transportowo-komunikacyjne (Via Baltica) oraz ekologiczne w kontaktach międzynarodowych na II Bałtyckim Forum Gospodarczym, "Promotin Centr" 1994, nr 2-3.
 • Wolfram K., Zielone Płuca Polski, "Przyroda Polska" 1985, nr 5/9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.