PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | nr 1-4 | 5--49
Tytuł artykułu

Socjalne zobowiązania pracodawców w tradycji ustroju pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowa nowego, przystającego do uwarunkowań gospodarki rynkowej, a także uwzględniającego dorobek europejski, ładu pracy wymaga zajęcia stanowiska wobec wielu pojęć dotychczas uznawanych za niewzruszalne. Nie podlega także dyskusji konieczność wprowadzenia do teorii i praktyki polityki społecznej zmian w sposobie postrzegania wielu kwestii socjalnych. Niezależnie bowiem od tego, czy realizowany w praktyce model państwa bliższy będzie założeniom niemieckiej "społecznej gospodarki rynkowej", austriackiemu systemowi partnerskiemu, "opcji nordyckiej" czy też neoamerykańskiemu modelowi konkurencyjnemu - realia kapitalizmu, a w szczególności pojawienie się rachunku ekonomicznego w procesach zaspokajania potrzeb społecznych wymuszą zmiany w strukturze i w zakresie obowiązków podmiotów polityki społecznej.
Twórcy
Bibliografia
 • Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm. Signum, Kraków 1994.
 • Blanpain R., Matey M., Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa 1993.
 • Bukowski K., Kilka uwag o państwowym przemyśle solnym w Polsce [w:] Przemysł i Handel, Warszawa 1926.
 • Charakterystyka pracy oraz chęci i możliwości jej zmiany. Komunikat z badań CBOS, CBOS, Warszawa lipiec 1995.
 • Czajka S., Działalność socjalna zakładu pracy a nowa ustawa o funduszach zakładowych [w:] Społeczne funkcje zakładów pracy, Białowieża 1987.
 • Daszyńska-Golińska Z., Przyczynki do kwestii robotniczej w Polsce, Warszawa 1920.
 • Daszyńska-Golińska Z., Podstawy teoretyczne polityki społecznej w zarysie. Warszawa 1932.
 • Drzewieniecka K., Świadczenia socjalne w zakładach Renault. Praca magisterska, promotor: J. Rosner. Wydz. EP, SGPiS, 1969 r.
 • Dziennik Ustaw 1960, nr 13, poz. 78.
 • Dziennik Ustaw 1973, nr 27, poz. 130.
 • Dziennik Ustaw 1994, nr 43, poz. 163.
 • Dziennik Ustaw 1994, nr 119 z dnia 10 listopada 1994 r.
 • Faber E., Kozłowski E., Respondek M., Badania związane z polityką mieszkaniową w zakładach pracy. [w:] Społeczne funkcje zakładów pracy. Białowieża 1987.
 • Frąckiewicz L., Czynniki dezintegracji struktur społecznych, "Polityka Społeczna" 1985, nr 4(135).
 • Gasińska M., Funkcja socjalna zakładu pracy, rozprawa doktorska, SGPiS, Wydz. E-S, Warszawa 1980.
 • Gasińska M., Zakładowe świadczenia mieszkaniowe - nie chciane dziedzictwo czy element bezpieczeństwa socjalnego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 7.
 • Gide K., Rozwój instytucji społecznych w ciągu XIX stulecia. Warszawa 1910.
 • Gide K., Zasady ekonomii społecznej. Warszawa 1914.
 • Health, Welfare and Housing of Workers. ILO, Geneva 1970.
 • Husarski J., Znaczenie monopolów państwowych w życiu gospodarczym kraju. Warszawa 1928.
 • ILO Information, Volume 15 No 2, Geneva, May 1979 r.
 • Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy, pod red, K. Podolskiego, Warszawa 1978.
 • Kąkol K., Akcja socjalna w Polsce. PZWS, Warszawa 1950.
 • Korniłowicz K., Akcja społeczno-kulturalna w górnictwie angielskim. IGS, Warszawa 1929.
 • Kowalik T., Przegrana rewolucja,. "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, Nr 4.
 • Krachelski A., Monopol Spirytusowy a życie gospodarcze. Warszawa 1931.
 • Nowy ład pracy w Polsce i w Europie, praca zbiorowa pod redakcją M.Matey. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997.
 • Owen R., Komunikat dotyczący przedsiębiorstwa w New Lanark [w:] Wybór pism, Warszawa 1959.
 • Owen R., Przemówienie wygłoszone w New Lanark na otwarciu Zakładu Kształcenia Charakteru dnia 1 stycznia 1818 roku [w:] Wybór pism, Warszawa 1959.
 • Polski Monopol Państwowy jako pracodawca, Warszawa 1929.
 • Popiołek F., Opieka społeczna w przemyśle hutniczo-górniczym na ziemiach polskich. Cieszyn 1946.
 • Pracownicy przedsiębiorstw państwowych, sprywatyzowanych i prywatnych, red. L. Kolarska-Bobińska i K. Kosela, CBOS, Warszawa 1994.
 • Przedsiębiorstwa prywatne i państwowe w opiniach respondentów. Komunikat z badań CBOS, CBOS, Warszawa kwiecień 1995.
 • Rączka K., Zakładowa działalność socjalna, nowa regulacja prawna, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 8.
 • Robotnicy na wczasach w pierwszych latach Polski Ludowej, Studia i materiały pod red. D. Dobrowolskiej, "Prace Komisji Socjologicznej", Nr 1, Ossolineum 1963.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1992.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1994.
 • "Rzeczpospolita" Nr 242 (4195) z dnia 18 października 1995 r.
 • "Rzeczpospolita" Nr 249 (4202) z dnia 26 października 1995 r.
 • Szubert W., Ochrona pracy, studium społeczno-prawne. PWN, Warszawa 1966.
 • Szwichtenberg A., Prywatyzacja majątku turystycznego w województwie koszalińskim, "Rynek Turystyczny" 1994, nr 6(20).
 • Szwichtenberg A., Prywatyzacja majątku turystycznego w województwie koszalińskim, "Rynek Turystyczny" 1994, nr 7(21).
 • Toczyska E., Problem mieszkań pracowników PGR-ów,. "Polityka Społeczna" 1986, nr 8(176).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 1982, nr 7, poz. 54).
 • Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnych i mieszkaniowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. nr 39, poz. 192).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.