PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | No. 27 | 153--169
Tytuł artykułu

Verification of Counterurbanisation Processes: Example of the České Budějovice Region

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Counterurbanisation as a deconcentrating process of settlement systems is connected with population migration from cities to their geographically distant hinterland located beyond the external border of suburbs, i.e. beyond the metropolitan zones. Many authors consider it a low-intensity process empirically hard to identify. Still, in the South Bohemian region of České Budějovice (RCB) counterurbanisation was confirmed, although it is not a dominant but rather a highly variable process with some effect on the character of settlements. It seems that after a long period of population and socio-economic decline a new rise started in several municipalities of the RCB rural area. The smallest rural settlements (less than 200 residents) boast now the top population growth rate along with the top net migration rate. In general, the volume of immigration flows to the rural area from the centre and suburbs of České Budějovice is higher in absolute figures than the volume of emigration flows from the rural area. The detailed anonymised database of migrants of the Czech Statistical Office makes it possible to analyse the migration volume and direction by municipalities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of South Bohemia, Czech Republic
 • University of South Bohemia, Czech Republic
Bibliografia
 • Bartoš, M. et al., 2011: Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky (Amenity migration to Rural Areas of the Czech Republic - in Czech), Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.
 • Beale, C.L., 1976: A further look at nonmetropolitan population growth since 1970. In: American Journal of Agricultural Economics, Vol. 58, pp. 953-958. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1239998
 • Brown, D.L. and Schafft, K.A., 2002: Population deconcentration in Hungary during the post-socialist transformation. In: Journal of Rural Studies, Vol. 18, No. 3, pp. 233-244. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0743- 0167(01)00046-8
 • Champion, A.G., 1981: Population trends in rural Britain. In: Population trends, Vol. 26, pp. 20-23.
 • Champion, A.G. editor, 1989: Counterurbanization: the Changing Pace and Nature of Population Deconcentration, London: Edward Arnold.
 • Champion, A.G., 1992: Urban and Regional Demographic Trends in the Developed World. In: Urban Studies, Vol. 29, pp. 461-482. DOI: http://dx.doi. org/10.1080/00420989220080531
 • Champion, A.G. and Atkins, D., 1996: The counterurbanisation cascade: an analysis of the 1991 Census Special Migration Statistics for Great Britain, Seminar Paper 66. Newcastle upon Tyne: Department of Geography, University of Newcastle upon Tyne.
 • Champion, T. and Shepherd, J., 2006: Demographic Change in Rural England. In: Lowe, P. and Speakman, L. editors, The Ageing Countryside, the growing older population of rural England, http://public.hildebrand. co.uk/rerc/findings/documents_demography/ D10DemoChangeChapter.pdf, DoA: 20.12.2012.
 • Cloke, P.J., 1978: Changing patterns of urbanisation in rural areas of England and Wales, 1961-1971. In: Regional Studies, Vol. 12, No. 5, pp. 603-617. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09595237800185551
 • Czerny, M., 2002: Introduction: Uneven Urban and Regional Development in Poland. In: European Urban and Regional Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 37-38. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/096977640200900103
 • Čekal, J., 2007: Vymezování migračních regionů v kontextu změn základních funkcí migrace, na příkladu Jihočeského kraje (Defining migration regions in the context of changes in basic functions of migration, South Bohemia`s example - in Czech). In: Geografie, Vol. 112, No. 4, pp. 361-372.
 • Čermák, Z., 2001: Vývoj migrační mobility v devadesátých letech v České republice (Development of migration mobility in the nineties in Czech Republic - in Czech). In: Hampl, M. editor, Regionální vývoj: speci fika české transformace, evropská integrace a obecná teorie, Praha: Univerzita Karlova v Praze, pp. 87-98.
 • CSO - ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2012a: Databáze demografických údajů za obce ČR. (Database of demographic data for the municipalities of the Czech Republic - in Czech), http://www.czso.cz/cz/obce_d/ index.htm, DoA: 26.06.2012.
 • CSO - ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2012b: Anonymizovaná databáze migrantů Jihočeského kraje (Anonymized database of migrants of the South Bohemian region - in Czech), České Budějovice: Krajská správa ČSÚ.
 • Enyedi, G., 1990: Specific Urbanization in East-Central Europe. In: Geoforum, Vol. 21, No. 2, pp. 163-172. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0016-7185(90)90035-5
 • Fielding, A.J., 1982: Counterurbanisation in western Europe. In: Progress in Planning, Vol. 17, Part 1, pp. 1-52. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0305- 9006(82)90006-X
 • Geyer, H.S. and Kontuly, T., 1993: A Theoretial Foundation for the Concept of Differential Urbanization. In: International Regional Science Review, Vol. 15, No. 3, pp. 157-177. http://irx.sagepub.com/content/15/2/157. full.pdf+html, DoA: 17.12.2012.
 • Halfacree, K., 1994: The importance of 'the rural' in the constitution of counterurbanization: Evidence from England in the 1980s. In: Sociologia ruralis, Vol. 34, No. 2-3, pp. 164-189. DOI: http://dx.doi. org/10.1111/j.1467-9523.1994.tb00807.x
 • Hampl, M., 2005: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jej obecný kontext (The geographic organization of society in Czech Republic: transformation processes and their present context - in Czech), Praha: DemoArt.
 • Hampl, M. and Müller, J., 1995: Regionální organizace dlouhodobých migračních procesů v České republice (Regional organization of long-term migration processes in the Czech Republic - in Czech). In: Geografie - Sborník ČGS, Vol. 100, No. 2, pp. 169-176. http:// geography.cz/sbornik/wpcontent/uploads/downloads/ 2014/03/1995_100_2_Hampl_Muller_Regionalniorganizacedlouhodobych. pdf, DoA: 16.08.2014.
 • Kubeš, J. and Kraft, S., 2011: Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita (South Bohemian peripheral areas and their social-population stability - in Czech). In: Sociologický časopis, Vol. 47, No. 4, pp. 805-829. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/ 7d0f98ff07aaaee4a0bd9e12cb8d0847f7154ce8_ Kubes%20soccas2011-4.pdf, DoA: 16.12.2012.
 • Librová, H., 1997: Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá: decentralizace v realitě České republiky (The decentralisation of settlements - vision and reality. Part two: decentralization in reality of the Czech Republic - in Czech). In: Sociologický časopis, Vol. 33, No. 1, p. 27-40: http:// sreview.soc.cas.cz/uploads/9e0c2bdcc6aa75b10ca2f- 5dc29bf9c0a99cb72cd_274_027LIBRO.pdf, DoA: 15.12.2012.
 • Löffler, R. and Steinicke, E., 2013: Countreurbanization and Its Socioeconomic Effects in High Mountain Areas of the Sierra Nevada. In: Mountain Research and Development, Volume 26, No. 1, pp. 64-7. http://lib.icimod.org/record/12375/ files/5781.pdf, DoA: 15.01.2013.
 • McLoughlin, J., 1991: The Demographic Revolution, London: Faber and Faber.
 • Mitchell, C.J.A., 2004: Making sense of counterurbanization. In: Journal of Rural Studies, Vol. 20, No. 1, pp. 15-34. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0743- 0167(03)00031-7
 • Musil, J., 1993: Changing Urban Systems in Post-communist Societies in Central Europe: Analysis and Prediction. In: Urban Studies, Vol. 30, No. 6, pp. 899-905. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00420989320080841
 • Musil, J. and Müller, J., 2008: Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze ( Inner peripheries of the Czech Republic as a mechanism of social exclusion - in Czech). In: Sociologický časopis, Vol. 44, No. 2, p. 321-348. http:// sreview.soc.cas.cz/uploads/360b9879307a242a77f- 75fa065d445567cf12f63_515_2008-2Musil.pdf, DoA: 18.05.2011.
 • Ouredníček, M., Špačková, P. and Feřtová, M., 2011: Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky (Changes in social milieu and quality of life in depopulating areas of the Czech Republic - in Czech). In: Sociologický časopis, Vol. 47, No. 4, p. 777-803. http://sreview.soc. cas.cz/uploads/b5eb857282c0e19bf8ea9a6f11ac26ef- 26513b3f_Ourednicek%20soccas2011-4.pdf, DoA: 11.04.2013.
 • Ouředníček, M., Špačková, P. and Novák, J., 2013: Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice (Method of monitoring of the residential suburbanisation extent in the Czech Republic - in Czech), Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. http://www.suburbanizace.cz/ odborne/metodikaRS_verze5.pdf, DoA: 16.05.2014
 • Perlín, R., Kučerová, S.,= and Kučera, Z., 2010: Typologie venkovského prostoru Česka (A typology of rural space in Czechia according to its potential for development - in Czech). In: Geografie - Sborník ČGS, Vol. 115, No. 2, pp. 161-187. http://geography.cz/sbornik/ wp-content/uploads/downloads/2012/11/gcgs022010_ perlin1.pdf, DoA: 10.08.2014.
 • Popjaková, D., 2012: Súčastné trendy migrácie obyvateľstva regiónu Českých Budějovíc (Current trends in population migration in the České Budějovice region - in Slovak). In: Geografické informácie, 16/2. Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, pp. 105-112. http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/casopisy/ Geograficke_informacie_16_1_2012.pdf. DoA: 15.05.2014.
 • Popjaková, D., 2013: Identifikácia a evaluácia migračných prúdov obyvateľstva v zázemí Českých Budějovíc (Identification and evaluation of population migration flows in the region of České Budějovice - in Slovak). In: Nové výzvy pro geografii: Sborník příspěvků z XXIV sjezdu České geografické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, pp. 256-266. http://www. suburbanizace.cz/odborne/Popjakova.pdf, DoA: 15.05.2014.
 • Sjöberg, O. and Tammaru, T., 1999: Transitional Statistics: Internal Migration and Urban Growth in Post-Soviet Estonia. In: Europe-Asia Studies, Vol. 51, No. 5, pp. 821-842. DOI: http://dx.doi. org/10.1080/09668139998732
 • Soja, M., 2002: New trends in population of rural areas of the Carpatian MTS. during transition period in Poland. In: Szymańska, D. and Kostulska-Grzelak, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 1, pp. 35-42. http://www.bulletinofgeography.umk. pl/1_2002/14_e_soja.pdf. DoA: 9.05.2012.
 • Spencer, D., 1995: Counterubanization: the Local Dimension. In: Geoforum, Vol. 26, No. 2, pp. 153-173. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0016-7185(95)00017-F
 • Sýkora, L., 2002: Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky (Suburbanization and its social, economic and environmental consequences - In Czech), Praha: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
 • Szymańska, D., 2009: Geografia osadnictwa (Settlement geography - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 400
 • Szymańska, D., Biegańska, J. and Gil, A., 2009: Rural areas in Poland in the context of changes in population age structure in 1996, 2001 and 2006. In: Szymańska, D. and Domin, D.J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 12, pp. 91-107. DOI: 10.2478/ v10089-009-0006-1
 • Šimon, M., 2011: Kontraurbanizace: chaotický koncept? (Counterurbanization: condemned to be a chaotic conception? - in Czech). In: Geografie, Vol. 116, No. 3, pp. 231-255. http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/ novyurrlab/publikace/SIMON,%20M.%20(2011)%20 Kontraurbanizace%20chaoticky%20koncept%20Geografie,% 20116,%20c.%203,%20s.%20231_255.pdf, DoA: 15.02.2012.
 • Tóth, J., 1994: Urbanization and Spatial Structure in Hungary. In: GeoJournal, Vol. 32, No. 4, pp. 343- 350. http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00807353, DoA: 29.05.2012.
 • Weekley, I., 1988: Rural depopulation and counterurbanisation: a paradox. In: Area, Vol. 20, No. 2, pp. 127- -134.
 • Williams, J.D. and Sofranko, A.J., 1979: Motivations for the Inmigration Component of Population Turnaround in Nonmetropolitan Areas. In: Demography, Vol. 19, No. 2, pp. 239-255. DOI: http://dx.doi. org/10.2307/2061141
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.