PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | nr 1-4 | 147--171
Tytuł artykułu

Pamiętnikarstwo jako metoda badania rzeczywistości społecznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pamiętniki i uprawianie pamiętnikarstwa nie jest bynajmniej wynalazkiem naszych czasów. Jest to zjawisko bardzo stare, mające swe źródła już u zarania cywilizacji. Można powiedzieć chyba bez przesady, iż jednym z najistotniejszych motywów powstania tej formy wypowiedzi osobistej była próba utrwalenia własnego życia i dokonań, doświadczeń i przemyśleń, podzielenia się z innymi własnymi spostrzeżeniami i życiową mądrością, a także - co istotne - podkreślenia własnej roli, znaczenia i wyjątkowości. Zapiski autobiograficzne, przedstawiające życie autora w całej jego różnorodności, w tym czasami elementy najbardziej intymne, ale także opisy wydarzeń, w których uczestniczył, obserwacje i opisy innych ludzi, ich oceny oraz obrazy otaczającej rzeczywistości tworzące barwne zapisy minionego czasu - zawsze budziły zainteresowanie tak współczesnych autorowi jak i pokoleń późniejszych.
Rocznik
Numer
Strony
147--171
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antologia pamiętnikarstwa polskiego. Pamiętniki Polaków 1918-1978. Wstęp J. Chałasiński, J. Szczepański, wybór i opracowanie B. Gołębiowski, M. Grad, F. Jakubczak, Warszawa 1982.
 • Antologia pamiętników polskich XVI wieku. Pod redakcją R. Pollaka, wybór i opracowanie S. Drewniak i M. Kaczmarek, Wrocław - Warszawa - Kraków 1966.
 • Bezrobocie wśród chłopów. Opr. L. Landau, E. Strzelecki, Warszawa 1939.
 • Budzyński A., Konkurs IGS na Pamiętniki Emigrantów. Próba podsumowania, "Biuletyn IGS" 1994, nr 3-4.
 • Budzyński A., Sytuacja bytowa społeczeństwa w badaniach Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1920-1944, Biuletyn IGS 1993, nr 3-4.
 • Bukowski J., Wykorzystanie dokumentów autobiograficznych w socjologii polskiej, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1971, nr 2.
 • Chałasiński J., Pamiętnikarstwo jako świadectwo przeobrażeń narodu polskiego. [W:] Antologia pamiętnikarstwa polskiego. Pamiętniki Polaków 1918-1978. T. 1. Wstęp J. Chałasiński, J. Szczepański, wybór i opracowanie B. Gołębiowski, M. Grad, F. Jakubczak, Warszawa 1982.
 • Chałasiński J., Trwałe wartości socjologiczne dzieła "Chłop polski w Europie i Ameryce", "Pamiętnikarstwo Polskie" 1977, nr 1-4.
 • Dulczewska Z., Autobiografia w badaniach nad przemianami społeczno-kulturowymi wsi polskiej, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1973 nr 1-2.
 • Dunin-Wąsowicz K., Pół wieku pamiętnikarstwa, "Dzieje Najnowsze" 1972, nr 3.
 • Giza-Poleszczuk A., Autobiografia: między symbolem a rzeczywistością, "Kultura i Społeczeństwo" 1990, nr 1.
 • Gołębiowski B., Pamiętnikarstwo i literatura. Szkice z socjologii kultury. Warszawa 1973.
 • Grad M., Pamiętniki a literatura. [W:] Pół wieku pamiętnikarstwa, Warszawa 1971.
 • Jakubczak F., Metodologiczne problemy użytkowania dokumentów pamiętnikarskich w badaniach nad kulturą współczesną. [W:] Ruch pamiętnikarski i przemiany polskiej kultury. Warszawa 1972.
 • Jakubczak F., O dokumentach pamiętnikarskich jako materiale źródłowym dla socjologii, "Przegląd Socjologiczny" 1964, t. XVII/2.
 • Jakubczak F., O indywidualności chłopów polskich, Warszawa 1993.
 • Jakubczak F., Związki między miastem i wsią w rejonie uprzemysłowionym. [W:] Pamiętniki z rejonu płockiego i puławskiego, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych" 1967, nr 21.
 • Jakubczak J., Metoda dokumentów pamiętnikarskich w badaniach społecznych IGS, "Studia Socjologiczne" 1964, nr 4.
 • Kaczmarek M., O początkach pamiętnikarstwa polskiego, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1971, nr 1.
 • Kaźmierska K., O metodzie dokumentów biograficznych, "Kultura i Społeczeństwo" 1990, nr 1.
 • Kersten K., Szarota T., Materiały pamiętnikarskie z dwudziestolecia Polski Ludowej. (Uwagi krytyczne i próba systematyzacji), "Kwartalnik Historyczny" 1964, nr 2.
 • Królikowski B., Pamiętnikarstwo polskie w "wieku pamiętników", "Pamiętnikarstwo Polskie" 1977, nr 1-4.
 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2. Warszawa 1985.
 • Madajczyk Cz., Źródła w historii najnowszej, "Studia Źródłoznawcze"1972, t. XVII.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 1: Awans pokolenia, Warszawa 1964.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 2: Tu jest mój dom, Warszawa 1965.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 3: W poszukiwaniu drogi, Warszawa 1966.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 4: Od chłopa do rolnika, Warszawa 1966.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 5: Gospodarstwo i rodzina, Warszawa 1968.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 6: Nauczyciele i uczniowie, Warszawa 1969.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 7: Nowe zawody, Warszawa 1969.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 8: Drogi awansu w mieście, Warszawa 1972.
 • Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 9: Odzyskanie młodości, Warszawa 1980.
 • "Pamiętnikarstwo Polskie" 1971, nr 1.
 • Pamiętniki emigrantów, t. 1: Drogi na emigrację, Warszawa 1993.
 • Pamiętniki emigrantów, t. 2: Zesłańczym szlakiem, Warszawa 1994.
 • Pamiętniki emigrantów, t. 3: Kariery zawodowe, Warszawa 1995.
 • Pamiętniki emigrantów, t. III: Wspomnienia kombatantów, Warszawa 1997.
 • Pamiętniki emigrantów - Ameryka Południowa, Warszawa 1939.
 • Pamiętniki emigrantów - Francja, Warszawa 1937.
 • Pamiętniki emigrantów - Kanada. Przedm. A. Andrzejewski, wstęp H. Jaworska, M.M. Drozdowski, Warszawa 1971.
 • Pamiętniki emigrantów - Stany Zjednoczone. Red. zob., wstęp A. Andrzejewski,, Warszawa 1977.
 • Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe - nagrody i wyróżnienia. Wybór i opracowanie A. Budzyński i J. Gmitruk, t. 2, Warszawa 1997.
 • Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe - nagrody i wyróżnienia. Wybór i opracowanie A. Budzyński i J. Gmitruk, t. 3, Warszawa 1997.
 • Pieter J., Pamiętniki jako materiał naukowy w badaniach psychologicznych, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1973, nr 1-2.
 • Przyboś A., Rola pamiętników staropolskich w mojej pracy naukowej, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1972, nr 3.
 • Sianko A., Wybór zawodu a wzory awansu społecznego młodzieży wiejskiej, "Studia Socjologiczne" 1966, nr 3.
 • Szarota T., Dokumenty autobiograficzne w badaniach dziejów najnowszych, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1972, nr 4.
 • Szczepański J., Miejsca dzieła "Chłop polski w Europie i Ameryce" w socjologii światowej, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1977, nr 1-4.
 • Turowski J., Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1995, wyd. II poszerzone.
 • Tyrowicz M., Postulaty prasoznawcze wobec współczesnego pamiętnikarstwa, "Zeszyty Prasoznawcze" 1973, nr 2.
 • Warszawa wieku Oświecenia. Wybór i opracowanie Jan Kott i Stanisław Lorenz, Warszawa 1954.
 • Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Opr. K. Kersten i T. Szarota, T. 1, Warszawa 1967.
 • Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Opr. K. Kersten i T. Szarota, T. 2, Warszawa 1968.
 • Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Opr. K. Kersten i T. Szarota, T. 3, Warszawa 1970.
 • Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Opr. K. Kersten i T. Szarota, T. 4, Warszawa 1971.
 • Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Wybór i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, T. 1: Reduty wiejskie, Warszawa 1969.
 • Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Wybór i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, T. 2: Niewolniczy chleb, Warszawa 1970.
 • Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Wybór i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, T. 3: Gotuj broń, Warszawa 1969.
 • Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Wybór i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, T. 4: Siła życia, Warszawa 1970.
 • Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 1, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1963.
 • Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 2, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1964.
 • Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 3, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1965.
 • Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 4, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1966.
 • Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 5, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1973.
 • Znaniecki F., Znaczenie dokumentów autobiograficznych dla badań socjologicznych, "Kultura i Społeczeństwo" 1970, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.