PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 26 | 44--67
Tytuł artykułu

Rozważania na temat zapisu windykacyjnego i wprowadzenia do polskiego systemu prawnego darowizny na wypadek śmierci

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reflections on the Legacy per Vindicationem and the Introduction of Donation mortis causa into the Polish Legal System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Okres wieloletnich dysput wśród przedstawicieli doktryny i w gremiach ustawodawczych zakończył się wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji zapisu windykacyjnego. Nie zakończyło to jednak prac nad darowizną na wypadek śmierci, która ostatecznie nie znalazła się we wprowadzonej regulacji, pomimo wcześniejszego uwzględnienia jej w projekcie nowelizacji. Zarówno zapis windykacyjny, jak i darowizna na wypadek śmierci, dają spadkodawcy możliwość rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci ze skutkiem rozporządzającym. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z tymi instytucjami porównanie ich i wskazanie na zasadność wprowadzenia instytucji darowizny mortis causa do porządku normatywnego, jako brakującego instrumentu, będącego odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby społeczne. Zakresem zainteresowania objęte zostały zarówno wdrożone do kodeksu cywilnego przepisy normujące zapis windykacyjny, jak i regulacje znajdujące się w projektach darowizny na wypadek śmierci. (abstrakt oryginalny)
EN
The current needs justify the intervention of the law-making body aiming at the extension of the catalogue of acts in law carried out on the occasion of death. Both the legacy per vindicationem and the donation mortis causa provide the heir with the possibility of disposing, on the occasion of death, certain objects with the effect in rem. In the work, the donation mortis causa was juxtaposed with the legacy per vindicationem. The author concludes that a deed of donation on the occasion of death, despite introducing into the Polish legal system the legacy per vindicationem, still proves to be useful act that may play an important role in practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Biernat J., Udział w prawie majątkowym wchodzącym w skład majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską jako przedmiotu zapisu windykacyjnego, Rejent 2012, nr 7-8.
 • Borysiak W. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, (red.) B. Kordasiewicz, Warszawa 2013. Drozd E., Darowizna na wypadek śmierci, Rejent 1992, nr 1.
 • Gniewek E., O niedopuszczalności zapisu windykacyjnego majątku wspólnego małżonków, Rejent 2012, nr 1.
 • Gniewek E., O niedopuszczalności zapisu windykacyjnego przedmiotów majątku wspólnego małżonków, Rejent 2012, nr 1.
 • Górecki J., O potrzebie uregulowania w Kodeksie cywilnym umowy darowizny na wypadek śmierci [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiętowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, (red.) J. Gołaczyński, P. Michnikowski, Warszawa 2010.
 • Górecki J., Umowa darowizny na wypadek śmierci, Rejent 2006, nr 2.
 • Górecki J., Zapis windykacyjny - uwagi de lege ferenda [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, (red.) E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007.
 • Gwiazdomorski J., Dziedziczenie czy następstwo szczególne? (przyczynek do dyskusji nad art. 103 prawa spadkowego), PN 1950, nr 3-4.
 • Ignaczewski J., Prawo spadkowe: art. 922-1088 k.c., Komentarz, Warszawa 2004.
 • Kowalewska M., Panek M., Przedmiot zapisu windykacyjnego w praktyce notarialnej - wybrane zagadnienia, Rejent 2012, nr 10.
 • Kremer E., Instytucja zapisu windykacyjnego a małżonkowie, Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013.
 • Kremis J., Komentarz do art. 941 KC [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 535-1088 (red.) E. Gniewek, Warszawa 2004.
 • Księżak P., Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za zachowek, Rejent 2012, nr 1.
 • Księżak P., Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, KPP 2011, z. 4.
 • Księżak P., Zapis windykacyjny, Warszawa 2012.
 • Mleko Ł., O zapisie windykacyjnym i wprowadzeniu do systemu prawnego darowizny na wypadek śmierci, Forum prawnicze 2011, nr 4-5.
 • Moszyńska A., Zapis windykacyjny w Polsce - dawniej i dziś, Rejent 2013, nr 1.
 • Mróz T., O potrzebie i kierunkach zmian przepisów prawa spadkowego, Przegląd Sądowy 2008, nr 1.
 • Niedośpiał M., Darowizna na wypadek śmierci, PiP 1987, nr 11.
 • Okolski A., Zasady prawa cywilnego obowiązujące w Królestwie Polskim, Warszawa 1885.
 • Oleszko A., Umowy prawa powszechnego mające zastosowanie w sprawach spadkowych [w:] S. Sołtysiński (red.), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990.
 • Osajda K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Spadki, (red.) K. Osajda, Warszawa 2013.
 • Osajda K., Przedmiot Zapisu windykacyjnego i odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe, MoP 2012, nr 3.
 • Pisuliński J. [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe. Tom IV, (red.) E. Gniewek, Warszawa 2007.
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2003.
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2011.
 • Sobolewski P., Opinia prawna o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2010, nr 4.
 • Stecki L., Umowa darowizny, Warszawa-Poznań 1974.
 • Stempniak A., Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, Monitor Prawniczy 2011, nr 12.
 • Truszkiewicz Z., Zapis windykacyjny udziału w rzeczy lub prawie należących do majątku wspólnego małżonków (w świetle postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu), Rejent 2012, nr 5.
 • Turłukowski J., Zapis windykacyjny. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Witczak H., Zmiany w prawie spadkowym - zapis windykacyjny, MoP 2011, z. 20.
 • Wójcik S., Zoll F. [w:] System Prawa Prywatnego, t.10, (red.) B. Kordasiewicz, Warszawa 2009.
 • Zakrzewski P., Zapis windykacyjny, PS 2012, nr 2.
 • Żukowski W., Projektowane wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa spadkowego, KPP 2010, z. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.