PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 26 | 92--101
Tytuł artykułu

Tożsamość konstytucyjna państwa - analiza wybranego orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i polskiego Trybunału Konstytucyjnego w kontekście procesów integracji europejskiej (cz. II)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Constitutional Identity of the State - Analysis of Selected Case Law of the German Federal Constitutional Court and the Polish Constitutional Court in the Context of European Integration Processes (part II)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule (cz. I i cz. II) analizie poddane zostały wybrane orzeczenia niemieckiego i polskiego Trybunału Konstytucyjnego w celu odpowiedzi na pytanie, jak definiowana jest w tych orzeczeniach "państwowa tożsamość konstytucyjna". Co do zasady, sędziowie obu trybunałów pozytywnie wypowiadają się odnośnie uczestnictwa ich kraju w procesie integracji europejskiej. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, respektowana jest zasada bezpośredniego stosowania prawa UE i przychylności wykładni krajowego prawa w stosunku do prawa unijnego; akceptowana jest również autonomia europejskiego porządku prawnego. We wszystkich wyrokach sądów konstytucyjnych stwierdza się zasadniczą zgodność danego traktatu UE z krajową konstytucją. Można zatem, z tej perspektywy, mówić o swoistym dialogu między państwowymi trybunałami, a Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości; wydaje się, że krajowi sędziowie tworzą z sędziami ETS pewną wspólnotę wartości. Z drugiej jednak strony, daje się zauważyć - zwłaszcza w kontekście wyroków związanych z Traktatem z Lizbony - że najwyższa konstytucyjna władza sądownicza w państwach członkowskich zaczyna tworzyć pewną wspólnotę, która solidarnie strzeże suwerenności i tożsamości konstytucyjnej swego kraju. Na tę suwerenność i tożsamość konstytucyjną składają się wprawdzie, w zależności od danego kraju, różne elementy. Wspólny jest jednak sędziom w państwach członkowskich pogląd na najwyższą moc prawną krajowej konstytucji i przekonanie o suwerennym statusie państw członkowskich w Unii Europejskiej. Wydaje się, że również inne sądy i trybunały konstytucyjne państw członkowskich przyjmą w kwestii suwerenności i tożsamości konstytucyjnej podobne stanowiska, stając się swego rodzaju "strażnikami" krajowej tożsamości konstytucyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article (part I and part II), the subjects of analysis have been selected judgments of the German and Polish constitutional court. The goal was to answer the question of how the 'constitutional identity of the state' is defined. In most cases, the judges of both courts speak positively about their country's participation in the process of European integration. Both in Poland and Germany, the principle of direct applicability of EU law is being respected. Furthermore, the autonomy of European law is accepted. As the judgments show, the EU treaties are compatible with national constitutions. From this point of view, we can talk about some kind of dialogue between the national constitutional courts and the European Court of Justice; there is something like a community of values between them. On the other hand, there can be observed - especially in the context of the judgments dedicated to the Treaty of Lisbon - that the judges of highest constitutional judiciary in the Member States create a community for safeguarding of the sovereignty and constitutional identity of their country. The judges create different definitions for the constitutional identity, but they share the common view on the supremacy of the national constitution and sovereignty of their country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--101
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
  • Jamróz, A., 2007, Konstytucyjne gwarancje implementacji prawa międzynarodowego i wspólnotowego w Polsce, [w] Granat, M. (red.), Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
  • Sobczyk, P., Propozycje zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. w projektach ustaw o zmianie Konstytucji, "Kwartalnik Prawa Publicznego", 2008, nr 1-2.
  • Surowiecka, A., Reformy Unii Europejskiej według regulacji Traktatu z Lizbony a suwerenność państw członkowskich, "Civitas Europae", 2010, nr 2.
  • Wójtowicz, K., Rola sądów konstytucyjnych w tworzeniu zintegrowanej europejskiej przestrzeni prawnej, [w] Frąckowiak-Adamska, A., Grzeszczak, R. (red.), Europejska przestrzeń sądowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 2010.
  • Wójtowicz, K., Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej [w] Barcz, J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, ,Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.