PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 26 | 110--120
Tytuł artykułu

Ochrona prawa własności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection of Property Rights in the Local Spatial Development Plan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienia w niniejszym artykule dotykają wpływu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawo własności jednostki. Prawo własności jest chronione przez Konstytucję RP, jednak własność ta nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczana na podstawie aktów rangi ustawowej oraz ze względu na szczególne wartości pod warunkiem, że nie narusza istoty prawa własności. W tym kontekście poważne wątpliwości występują w związku z charakterem planu miejscowego jako aktu prawa miejscowego. Powszechnie przyjmuje się że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest swoistym aktem wykonawczym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak interpretacja taka ma swoje wady, wobec tego postuluje się poprawne umiejscowienie tych rozwiązań w porządku prawnym w zgodzie z ochroną prawa własności. Pokazano że ustalenia planu miejscowy ingerują w uprawnienia właścicielskie, lecz nie przesadzają o bezwzględnym władztwie planistycznym. Dla zrównoważenia interesu publicznego i indywidualnego, właściciel został wyposażony w środki ochrony swych praw. (abstrakt oryginalny)
EN
Issues in this article shall touch the impact of local spatial development plan for the ownership of the entity. The right to property is protected by the Constitutions of the Republic of Poland , but this property is not absolute and may be restricted on the basis of acts of primary legislation and because of the special values , provided it does not violate the essence of ownership. In this context, serious concerns exist in relation to the nature of the local plan as an act of local law . It is generally accepted that the zoning plan is a specific act of the executive of the Law on spatial planning and development . However, this interpretation has its faults, therefore, proposes to correct the locations of these solutions in the legal order in accordance with the protection of property rights. Shown that the determination of the local plan interfere with the owner permissions, but not replant with absolute planning dominion. For the balance of the public interest and the individual, the owner is equipped with means of protection of their rights. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
110--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Bielecki M., Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, Warszawa 2009.
 • Czarnik Z., Prawo własności nieruchomości osoby fizycznej a granice prawotwórczej samodzielności gminy, Casus 1999, Nr 11.
 • Czarnik Z., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa wykonywania własności nieruchomości, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006, Nr 2.
 • Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000.
 • Jakimowicz W., Konstrukcja i istota wolnościowego prawa zabudowy, Samorząd Terytorialny 2005, Nr 6.
 • Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
 • Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2011.
 • Micińska M., Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym i procesie budowlanym, Jurysta 2006, Nr 9.
 • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.
 • Niewiadomski Z. [red.], Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Olejniczak-Szałowska E., Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego. Zagadnienia administracyjno-prawne, Studia Prawno-Ekonomiczne 1995.
 • Pracka M., Podstawowe sfery publicznoprawnych ograniczeń w zakresie korzystania i rozporządzania własnością nieruchomości, Lublin 2011.
 • Ruczkowski P., Środki ochrony praw właścicielskich w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik - Dobosz, Warszawa 2012.
 • Stańko M., Roszczenia właścicieli (użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, red. Skotnicki K., Częstochowa 2004.
 • Szewczyk M., Ingerencja publicznoprawna w prawo własności jednostki w demokratycznym państwie prawa [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. Filipek J., Bielsko-Biała 2003.
 • Szewczyk M., Granice ingerencji administracyjnej w prawo własności nieruchomości [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Leoński Z., Poznań 1998.
 • Szewczyk M. [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 • Tetera M., Władztwo planistyczne w stosunkach gmin, Samorząd Terytorialny 2003, Ura E., Haliniak K., Ograniczenia własności nieruchomości w administracyjnym prawie materialnym [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa konferencja Naukowa Olszanica 21-23 maj 2001 r., red. Ura E., Rzeszów 2001.
 • Winiarski K., Własność a zakres władztwa planistycznego, [w]: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, red. Skotnicki K., Winiarski K., Częstochowa 2004.
 • Zięty J., Roszczenia właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź lokalizacji inwestycji celu publicznego, Samorząd Terytorialny 2011, Nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.