PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
21 (2014) | nr 5 (96) | 63--71
Tytuł artykułu

Zawartość selenu w mięśniach i narządach wewnętrznych koni rzeźnych w zależności od ich wieku i płci

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Content of Selenium in Muscles and Internal Organs of Slaughter Horses Depending on Their Age and Sex
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było oznaczenie zawartości selenu w wybranych tkankach koni rzeźnych oraz określenie jej zmienności w zależności od wieku i płci zwierząt. Materiał do badań stanowiły trzy mięśnie oraz narządy wewnętrzne (nerki, płuca i wątroba) pochodzące ze 117 tusz koni rzeźnych zakwalifikowanych do drugiej klasy jakościowej. W doborze materiału doświadczalnego uwzględniono zwierzęta obu płci oraz dwie grupy wiekowe: konie młode (od 6 do 18 miesięcy) i stare (od 10 do 13 lat). Pobrane próbki po wstępnym przygotowaniu poddano mineralizacji. Zawartość selenu w uzyskanych mineralizatach oznaczono przy użyciu spektrometru absorpcji atomowej ze wzbudzeniem elektrotermicznym i deuterową korekcją tła Zeeman, Spektra 220Z firmy Varian. Wykazano statystycznie istotne (p ≤ 0,01) różnice zawartości selenu pomiędzy wszystkimi badanymi tkankami. Najwięcej selenu stwierdzono w nerkach (0,487 ppm), istotnie (p ≤ 0,01) mniejszą zawartość tego pierwiastka oznaczono w wątrobie (0,177 ppm), a jeszcze mniejszą - w płucach (0,062 ppm). Najmniej badanego pierwiastka było w tkance mięśniowej (0,039 ppm). Uwzględniając wiek koni, w nerkach i mięśniach zwierząt młodych wykazano statystycznie większą (p≤0,01) zawartość selenu. Płeć miała niewielki wpływ na zawartość selenu zarówno w narządach wewnętrznych, jak i w mięśniach. Istotne (p ≤ 0,01) różnice dotyczyły jedynie nerek. Z trzech badanych mięśni najwięcej selenu oznaczono w mięśniu nadgrzebieniowym (m. supraspinatus), a nieznacznie mniej, ale w wymiarze statystycznie istotnym (p ≤ 0,01), w mięśniach: najdłuższym (m. longissimus pars thoracis) i półbłoniastym (m. semimembranosus). Różnice te dotyczyły jedynie mięśni zwierząt młodych. W grupie tej stwierdzono także istotne (p ≤ 0,01) różnice pod względem zawartości selenu w zależności od rodzaju mięśnia i płci. Najmniej selenu zawierały mięśnie zwierząt powyżej 10. roku życia. W tej grupie zwierząt nie wykazano istotnych (p ≤ 0,01) różnic pomiędzy badanymi mięśniami, a także nie wykazano istotnego wpływu płci na zawartość selenu. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to determine the content of selenium in selected tissues of slaughter horses and to define its variability depending on the age and sex of the animals. The research material consisted of three muscles and internal organs (kidneys, lungs, and liver) from 117 carcasses of slaughter horses classified into the second quality class. The experimental material selected comprised animals of two sexes and of two age groups: a group of young horses (6 to 18 month old) and a group of old horses (aged between 10 and 13 years). The samples taken were initially prepared and, next, mineralized. The content of selenium in the mineralisates produced was determined using an atomic absorption spectrometer with inductively coupled electro-thermal and deuterium background correction (Zeeman, Varian Spectra 220Z). Significant differences in the contents of selenium were proved to exist among all the tissues tested. The highest content of selenium was found in the kidneys (0.487 ppm), a significantly lower content of that element was determined in the liver (0.177 ppm), and even lower in the lungs (0.062 ppm). The muscle tissue contained the lowest amount of selenium (0.039 ppm). When considering the age of the horses, a statistically significantly (p ≤ 0.01) higher amount of selenium was found in the kidneys and muscles of the young animals. The sex had a minor effect on the content of selenium both in the internal organs and in the muscles. The statistically significant (p ≤ 0.01) differences were found only in the kidneys.Of the three examined muscles, the highest levels of selenium were determined in the supraspinatus muscle, a bit lower but statistically significant (p ≤ 0.01) amounts in the longissimus and semimembranosus muscles. Those differences were found only in the muscles of the young animals. Furthermore, in that group, significant (p ≤ 0.01) differences were found in the content of selenium depending on the type of muscle and sex of the animals. The muscles of the animals aged more than 10 years contained the lowest level of selenium. In that group of animals, no significant (p ≤ 0.01) differences were found among the muscles analyzed; no significant impact of the sex on the content of selenium was found either. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Albert M., Demesmay C., Rocca J.L.: Analysis of organic and non-organic arsenious or selenious compounds by capillary electrophoresis. Fresenius J. Anal. Chem., 1995, 351, 426.
 • [2] Bednarek B.: Rola selenu w procesach odpornościowych u zwierząt. Nowa Weterynaria, 1999, 13, 18-21.
 • [3] Chałabis-Mazurek A., Wałkuska G.: Wpływ różnych form selenu na jego retencję w wybranych tkankach jagniąt. Med. Weter., 2008, 64 (11), 1324-1326.
 • [4] Daun Ch., Akesson B.: Glutathione peroxidase activity and content of total and soluble selenium in five bovine and porcine organs used in meat production. Meat Sci., 2004, 66, 801-807.
 • [5] Dejenka W., Sworczak K., Obołończak Ł., Łukasiak J., Czarnobaj K.: Stężenie selenu w surowicy krwi u kobiet ze schorzeniami tarczycy. Roczn. PZH 2005, 56, 77-81.
 • [6] Fryer M.J.: Rationale for clinical trials of selenium as an antioxidant for the treatment of the cardiomyopathy of Friedreich's ataxia, Med. Hyp., 2002, 58, 127-132.
 • [7] Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Dąbrowski W.: Właściwości biologiczne selenu i witaminy E. Cz. I. Selen, Med. Weter., 1993, 49, 304-306.
 • [8] Hardy G., Hardy I.: Selenium: the Se-XY nutraceutical. Nutrition , 2004, 20, 590-593.
 • [9] Holben D.H., Smith A.M.: The diverse role of selenium within selenoproteins: a review. J. Am. Diet. Assoc., 1999, 99, 836-843.
 • [10] Hordyjewska A., Pasternak K.: Selen i jego rola w organizmie człowieka. Bromat. Chem. Toksykol., 2004, 37, 9-18.
 • [11] Kuczyńska J., Biziuk M.: Biogeochemia selenu i jego monitoring w materiałach biologicznych pochodzenia ludzkiego. Ecol. Chem. Engin., 2007, 14, 47-65.
 • [12] Marzec Z., Marzec A., Zaręba S.: Mięso i jego przetwory jako źródło selenu w całodobowych racjach pokarmowych. Med. Weter., 2002, 58 (9), 705-707.
 • [13] Masłowska J., Janiak J.: Badanie poziomu selenu w drożdżach selenowych, surowcach stosowanych do ich produkcji oraz odpadach poprodukcyjnych. Bromat. Chem. Toksykol., 1991, 24, 221-226.
 • [14] Oh S., Sunde R., Pope A., Hoekstra W.: Glutathione peroxidase response to selenium intake in lambs fed a tourlabased, artificial milk. J. Anim. Sci., 1976, 42, 977-983.
 • [15] Patelski P., Dziekońska U.: Wpływ selenianiu(IV) sodu na wzrost i aktywność fermentacyjną drożdży piekarskich. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 3 (82), 132-142.
 • [16] Pezzarossa B., Petruzzelli G., Malorgio F., Ferri T.: Absorption of selenium by Lactuca sativa as affected by carboxymethylcellulose. Chemosphere, 2007, 67, 322-329.
 • [17] Rosłowska-Huszcz D.: Selen a metabolizm hormonów tarczycy. Żyw. Człow. Metab., 1999, 24, 264-272.
 • [18] Smrkolj P., Pograjc L., Hlastan-Ribić C., Stibilj V.: Selenium content in selected Slovenian foodstuffs and estimated daily intakes of selenium. Food Chem. 2005, 90, 691-697.
 • [19] Umińska R.: Selen w środowisku człowieka. Roczn. PZH, 1990, 41, 25-33.
 • [20] Woźniak J.: Selen - pierwiastek życia. Farm. Pol., 1997, 53, 546-548.
 • [21] Zawierta J., Wieczorek P., Machaliński B.: Selen pierwiastek niezbędny i toksyczny. Biul. Magnezol., 1997, 2, 130-138.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.