PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. CCCLXXXV (6) | 109--117
Tytuł artykułu

Changes in Labour Force Resources in Agriculture in the Central and Eastern European Countries as a Result of Accession to the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany w zasobach siły roboczej w rolnictwie krajów Europy Środkowej i Wschodniej na skutek akcesji do Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono poziom zatrudnienia w rolnictwie państw EŚiW w momencie akcesji do UE oraz przemiany, które nastąpiły po integracji z UE i które powinny mieć miejsce w przyszłości. Porównano wielkość zatrudnienia w sektorze rolnym, udział rolnictwa w zatrudnieniu ogółem oraz liczbę zatrudnionych na 100 ha UR w krajach EŚiW i UE-15. Wśród analizowanych krajów, które wstąpiły do UE w 2004 roku, rolnictwo polskie charakteryzuje się największym zatrudnieniem, wynoszącym 2,4 mln osób, co stanowi 70,4% ogółu zatrudnionych w sektorze rolnym krajów EŚiW i 38,8% zatrudnionych w rolnictwie UE-15. W państwach Wspólnoty, przeciętny udział rolnictwa w rynku zatrudnienia kształtował się na poziomie 3,8%. W krajach EŚiW najmniejszy udział aktywnych zawodowo w rolnictwie (4,4%) zaobserwowano w Cze chach, a największy w Polsce (17,6%). Największymi zasobami siły roboczej w odniesieniu do posiadanej powierzchni UR charakteryzują się rolnictwa słoweńskie i polskie, które ze względu na rozdrobnioną strukturę agrarną zatrudniały w 2004 roku na 100 ha UR odpowiednio 19 oraz 15 osób. Po wejściu do UE we wszystkich analizowanych krajach EŚiW występuje tendencja do zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main problems of agriculture in the CEEC, namely the level of employment in agricultural sector at the moment of their accession to the EU was presented in the report. The paper characterizes also the changes that have already happened and will have to happen in future. The level of employment in agriculture, share of agriculture in employment and the number of employed on 100 ha of UAA in CEEC and EU-15 were compared. (original abstract)
Rocznik
Strony
109--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Agricultural University of Poznań
 • Agricultural University of Poznań
Bibliografia
 • Agricultural situation in the European Union 2004. (2005). European Commision.
 • Burnat M., Pietera B. (2001): Organizacja i przebieg procesu rokowań rolnych. Proces negocjacji rolnych. In: Zrozumieć negocjacje. Rolnictwo. Ed. M. Burnat. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa: 33-53.
 • Eurostat. (2006). Data base.
 • Grochowski Z., Woś A. (1979): Procesy rozwojowe polskiego rolnictwa. PWRiL, Warszawa.
 • Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. (2001): Przyszłość wsi polskiej. In: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Eds L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Wyd. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 11-33.
 • Kołodziejczak A. (2003): Rola rolnictwa w perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. In: Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi. Eds B. Górz, C. Guzik. Wyd. PAN, Warszawa: 57-66.
 • Leopold A. (2001): Kwestia opóźnienia w rozwoju wsi i rolnictwa. In: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Eds L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Wyd. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 95-104.
 • Leopold A. (2002): Możliwości i ścieżki przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. In: Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej. Eds J. Mujżel, K. Duczkowska-Małysz, E. Mączyńska. Wyd. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa: 17-24.
 • Przemiany strukturalne w rolnictwie wobec integracji z Unią Europejską. (2000). Ed. W. Łuczka-Bakuła. Wyd. Kat. Ekon. AR, Poznań: 7-17.
 • Ohvril T. (2003): From ultraliberal model to rural policy - a new challenge for Estonian agriculture. In: Agriculture and rural development in transition economies. Wyd. AR, Kraków: 87-96.
 • Poczta W. (2001): Stagnacja a warunki rozwoju wsi i rolnictwa. In: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Eds L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Wyd. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 105-114.
 • Poczta W. (2003): Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 • Rosati D. (2002): Nowa Europa raport z transformacji. Wyd. Instytut Wschodni, Warszawa.
 • Rosner A. (2001): Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie. In: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Eds I. Bukraby-Rylska, A. Rosner. Wyd. PAN IRWiR, Warszawa: 47-62.
 • Siekierski J. (2002): Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów.
 • Simo D. (2003): Transformation of Slovak agriculture before entering EU. In: Agriculture and rural development in transition economies. Wyd. AR, Kraków: 133-146.
 • Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. (1999). Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Szczepaniak M. (2001): Polska w okresie przed i po przyjęciu do Unii Europejskiej. Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Tendera-Właszczuk H. (2001): Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód - Polska na tle innych krajów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Tomczak F. (2001): Przyszłość wsi polskiej w kontekście doświadczeń światowych. In: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Eds L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Wyd. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 155-173.
 • Walkowski M. (2004): Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce. In: Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Eds Z.W. Puślecki, M. Walkowski. Wyd. UAM, Inst. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań: 25-42.
 • Woś A. (1999): Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 • Woś A. (2004): W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 • Wróblewska M. (2004): Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej. In: Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Eds Z.W. Puślecki, M. Walkowski. Wyd. UAM, Inst. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań: 149-158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.