PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 76 Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe | 160--172
Tytuł artykułu

O negatywnych i pozytywnych skutkach kryzysu finansowego dla samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Negative and Positive Effects of the Financial Crisis on the Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój ekonomii instytucjonalnej przyczynił się do nowego spojrzenia na rolę i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w systemie demokratycznym. Przejawem tego jest interesująca koncepcja traktowania instytucji samorządu terytorialnego jako specyficznego dobra publicznego. Kryzys gospodarczy i finansowy 2007-2009 ujawnił nie tylko negatywne skutki w postaci załamania się dochodów samorządowych, wzrostu deficytów budżetowych i wzrastającego zadłużenia. Trudna sytuacja finansowa, w jakiej znalazły się władze samorządowe w wielu krajach, w tym i w Polsce, stanowiła silny impuls do poszukiwania nowych sposobów funkcjonowania samorządu w warunkach kryzysowych. Wyrazem tego jest bliżej scharakteryzowana w artykule deklaracja z Barcelony (The Barcelona Principles). Kryzys zmusił teoretyków i praktyków samorządu terytorialnego do rewizji relacji politycznych i finansowych między władzami centralnymi a władzami samorządowymi. Dobrym przykładem jest Polska, gdzie poszukuje się konsensusu w sprawie centralnej kontroli zadłużania się jednostek samorządowych bez naruszania ich autonomii.(fragment tekstu)
EN
The financial and economic crisis of 2007-2009, and its momentous social consequences caused another scientific debate on the role of the state, public finance functions, causes and consequences of budget deficits and public debt. In the context of this debate, it is interesting to consider how various concepts re-lating to the new definition of the role of the state implies the theory and practice of lo-cal government. This issue is important because the crisis has negatively affected the fi-nancial position of local government units, has caused a dramatic increase local debt.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Dług w Trybunale, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorza d.pap.pl&_PagID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=93346&data=&_CheckSum=512088063 (22.07.2011).
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
 • Jastrzębska M., Nowy model samorządu terytorialnego. Istota, zadania, autonomia, władze, jednostki organizacyjne, finanse, nadzór, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2.
 • Jurkowska A., Owsiak K., Samorząd terytorialny w ekonomii instytucjonalnej, w: Pro-blemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 39, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Kawalec S., Miśkowiec A., Awantura o deficyt samorządów, "Rzeczpospolita", 4.05.2011, s. B10.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1998, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Kopczewska K., Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa, CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
 • Kraków skarży "janosikowe", "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl/artykul/55687,680 729-Krakowscy-radni-za-wnioskiem-do-TK-w-sprawie--janosikowego-.html (29.06.2011).
 • Lee N., Morris K., Jones A., Huxley J., Allen E., Clark G., Recession and Recovery: The Role of Local Economic Leaders, The Work Foundation, OECD, LEED Pro-gramme, June 2009, s. 16, http://www.theworkfoundation.com/Assets/Docs/ UK_recession_%20international%20summary.pdf (10.06.2011).
 • Ministerstwo na progu, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=93501& data=&_CheckSum=283572894 (26.07.2011).
 • Nickson A., The Global Financial Crisis and Local Government, Commonwealth Secretariat, Discussion Paper Number 9, September 2010, http:// www.thecommonwealth.org/files/229431/FileName/DiscussionPaper9.pdf (10.06.2011).
 • Nie będzie reguły Rostowskiego dla samorządów, "Rzeczpospolita", http:// www.rp.pl/artykul/548326,663681_Nie_bedzie_reguly_Rostowskiego_dla_samorzadow.html (25.06.2011).
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Premier Portugalii, Pedro Passos Coelho, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html. run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=redakcyjne.finanse&dep=92877&data=&_CheckSum=1171111312 (14.07.2011).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu pu-blicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1692.
 • Samorząd lokalny - dobro publiczne, red. J. Kleer, CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 • Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, red. J. Kleer, CeDeWu, Wydaw-nictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 • Szewczuk A., Zarządzanie kadrami w sektorze publicznym oparte na "pojęciu kompetencji", w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Łódzki, Difin, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.