PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 (1) | 31--45
Tytuł artykułu

Unpaid Work as a Potential Support for Employment in the Labour Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nieodpłatna praca jako potencjalne źródło zatrudnienia na rynku pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł dotyczy problemu nieodpłatnej pracy w domu. Zwrócono w nim uwagę na różne kategorie pracy nieodpłatnej, szczególnie na prace domowe, opiekę nad dziećmi i opiekę nad osobami starszymi. Poruszono w nim również kwestie związane z usługami domowymi oraz usługami pomocy w gospodarstwach domowych, które wraz z usługami opieki zdrowotnej są określane jako "białe miejsca pracy", stanowiące niewykorzystane źródła zatrudnienia na rynku pracy. Głównym celem pracy było zbadanie różnych czynników społecznych wpływających na decyzje rodzin słowackich o korzystaniu lub niekorzystaniu z wybranych kategorii nieodpłatnej pracy, identyfikacja ukrytych możliwości zatrudnienia na rynku pracy w Słowacji oraz potencjalnego popytu na te usługi. Wyniki badań wskazują, że słowackie gospodarstwa domowe są bardziej zainteresowane korzystaniem z usług innych gospodarstw domowych niż świadczeniem usług domowych we własnym zakresie. Badania wykazały również, że silny wpływ na rozmiary potencjalnego popytu na tego typu usługi ma tradycjonalizm i konserwatyzm. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper considers the problem of unpaid work in households. It focuses on the different categories of unpaid work, particularly the implementation of housework, child care and adult care. Specifically, household services, and domestic care services with included health services are designated as "white jobs" which may have the potential to create new jobs. These "white jobs" represent an untapped source of employment in the labour market. The main objective of the paper is to explore the various social determinants influencing the decision of Slovak families to use or not use alternative market substitutes of selected categories of unpaid work with the aim of identifying the hidden potential for job opportunities in the labour market in Slovakia and the potential demand for those services. The results of the primary research suggests that Slovak households have a potentially greater interest in procuring household services from external sources, rather than procuring personal services for themselves. In terms of the perspective demand for the above mentioned services, the research found that in this case it should be necessary to take into consideration the strong influence of traditionalism and conservatism, which affects the scope and nature of market substitute usage. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
31--45
Opis fizyczny
Twórcy
  • Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
  • Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
  • Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
Bibliografia
  • Bednarik R., Bodnárová B., Filádelfiová J., Gerbery D., Hanzelova E., Holubova B., Kostolná Z., Porubánová S., Reichová D. 2005. Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi a ich dosah na sociálno-ekonomickú sitúaciú občanov v hmotnej núdzi a ich integráciu na trh prace. Stredisko pre štúdium práce a rodiny, http://www.sspr.gov.sk/texty/File/pdf/2005/eneke/Zmeny_v_systeme_ pomoci.pdf (access: 10.01.2011).
  • DivinskY В., Popjaková D. 2007. Koľko Slovakov pracuje v zahranicí? Jeden expertný odhad. Forum Statisticum Slovacum, p. 70-76, http://www.infostat.sk/vdc/sk/pris/Divinsky_Popjakova.doc (access: 16.11.2010).
  • Európska Komisia. 2012a. Strategia Európa 2020. http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (access: 25.08.2013).
  • Európska Komisia. 2012b. Pracovná dokument utvarov EK SWD/2012. http://eurlex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0095:FIN:SK:HTM (access: 25.08.2013).
  • Háskovává H. 2009. Fenomen bezdetnosti. SLON, Praha, p. 264.
  • Eurostat. 2012a. Employment rate of the age group 15-64 by NUTS 2 regions (tgs00007), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_t ables
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.