PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 | 37--43
Tytuł artykułu

Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach

Warianty tytułu
The Issues of Recording and Measurement of Logistics Costs in Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój logistyki i poszerzający się zakres zadań związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi powodują wzrost zapotrzebowania na pogłębioną analizę kosztów logistyki. Koszty logistyki mają znaczący udział w całkowitych kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Różnią się one w zależności od stosowanych metod identyfikacji, konkretnej branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Powszechnie stosowane systemy rachunku kosztów nie dostarczaj ą, niestety, wszystkich niezbędnych informacji, gdyż nie są przystosowane do wyjaśniania strukturalnych i dynamicznych aspektów zarządzania działalnością logistyczną. W artykule podjęto próbę zebrania i uporządkowania głównych problemów dotyczących ewidencjonowania i pomiaru kosztów działalności logistycznej w przedsiębiorstwie w oparciu o przeprowadzone badania literaturowe i empiryczne.(abstrakt oryginalny)
EN
Rapid development of the logistics and extending scope of activities associated with managing logistic processes cause the rise in the demand for the deepened analysis of the costs of the logistics. Logistics costs have a significant share in the total cost of business performance. They are various depending on the methods of identification, specific industry or company size. Unfortunately, universally used systems of the bill of costs do not deliver all necessary information because they are not adapted for explaining structural and dynamic aspects of managing logistic activity. The article in an attempts to gather and organize the main problems concerning recording and measurement of the activities logistics cost in an enterprise, based on published theoretical and empirical papers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • [1] BAYKASOGLU A., KAPLANOGLU V., Application of Activity-Based Costing to a Land Transportation Company, "International Journal of Production Economics" 2008, Vol. 116, No. 2.
 • [2] BEDNARSKI L., GIERUSZ J. (red.), Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa 2001.
 • [3] BIERNACKI M., KOWALAK R., Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • [4] BITKOWSKA A., KOLTERMAN K., WÓJCIK G., WÓJCIK K, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa 2011.
 • [5] BLAIK P., Logistyka, wydanie II, PWE, Warszawa 2001.
 • [6] CIESIELSKI M. (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
 • [7] CHLUSKA J., Podstawy rachunkowości, Wydanie 2 zmienione i uzupełnione, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2009.
 • [8] CHRISTOPHER M., Logistics & Supply Chain Management - Creating Value-adding Networks. Prentice Hall, 2004.
 • [9] ENGBLOM J., SOLAKIVI Т., TÖYLI J., OJALA L., Multiple-method Analysis of Logistics Costs, "International Journal of Production Economics" 2012, Vol. 137.
 • [10] FICOŃ K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
 • [11] GRABARA J., MAN M., KOT S., Costs Incurred by Designing and Implementing the Logistical Projects in the Activity of Companies, "Applied Mechanics and Materials" 2013, No. 309.
 • [12] GUNASEKARAN A., PATEL C., TIRTIROGLU C., Performance Measurement and Metrics in an Supply Chain Environment, "International Journal of Operations and Production Management" 2001, Vol. 21, No. 1/2.
 • [13] HAVENGA J., Logistics Costs in South Africa - the Case for Macroeconomic Measurement, "South African Journal of Economics" 2010, Vol. 78, No. 4.
 • [14] HARRISON A., VAN HOEK R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 • [15] HESKETT J.L., GLASKOWSKY N.A., IVIE R.M., Business Logistics - Physical Distribution and Materials Management, 2nd edition, Ronald Press Co., New York 1973.
 • [1] [16] JAKUBIEC I., Od czego zacząć weryfikację rachunku kosztów? "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2012, nr 6.
 • [17] JANUSZEWSKI A., WASILEWSKI A., Rozliczanie kosztów działań związanych z logistyką wewnętrzną, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2012, nr 2.
 • [18] KARMAŃSKA A. (red.), Zarządzanie kosztami: jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2007.
 • [19] KLAUS P., HARTMANN E., KILLE С., Die TOP 100 der Logistik. Marktgrössen, Marktsegmente und Marktfuehrer in der Logistikdienstleistungswirtschaft, Germany: Bobingen 2010.
 • [20] KLAUS P., KILLE C., TOP 100 in European Transport and Logistics Services, 2nd edition, Germany: Bobingen 2007.
 • [21] MATUSZEWICZ J., Rachunek kosztów, Wyd. Finans- Serwis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Warszawie, Warszawa 2011.
 • [22] MICHAŁOWSKA K., Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • [23] MIŁASZEWICZ В., KRYPCZYK K., Analiza kosztów logistycznych na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa, "Logistyka" 2013, nr 6.
 • [24] MINDUR L., Technologie transportowe XXI wieku, ITEE, Warszawa - Radom 2008.
 • [25] NAULA Т., OJALA L., SOLAKIVI Т., Finland State of Logistics 2006, Ministry of Transport and Communications, Finland, 2006.
 • [26] NOWAK E., PIECHOTA R., WIERZBIŃSKI M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • [27] OJALA L., SOLAKIVI Т., HÖALINEN H.M., LORENTZ H., HOFFMANN T.M., State of Logistics in the Baltic Sea Region 2007, Log On Baltic Master Reports, Tampere 2007.
 • [28] POHLEN Т., KLAMMER Т., COKINSG., The Hand book of Supply Chain Costing, CSCMP, Lombard, IL, USA, 2009.
 • [29] RASAŁA R., Co warto wiedzieć o rachunku kosztów działań przed jego wdrożeniem w firmie? "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2012, nr 7.
 • [30] RODRIGUES A.M., BOWERSOX D.J., CALANTONE R.J., Estimation of Global and National Logistics Expenditures: 2002 Data Update, "Journal of Business Logistics" 2005, Vol. 26, No. 2.
 • [31] SKIBA S., Model ewidencji kosztów logistyki, "Logistyka" 2013, nr 6.
 • [32] SKOCZYLAS K., Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 • [33] SOBOTKA M., Optymalizacja procesów i redukcja kosztów w logistyce przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań, "Logistyka" 2013, nr 2.
 • [34] SZYMAŃSKA E.J., MELASA A., Znaczenie kosztów logistycznych w kształtowaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa branży informatycznej, "Logistyka" 2014, nr 4.
 • [35] ŚLIWCZYŃSKI В., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 • [36] ŚLUSARCZYK В., KOT S., Analiza kosztów logistyki w MSP, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2013, nr 6.
 • [37] TÖYLI J., HÖAKKINEN L., OJALA L., NAULAT., Logistics and Financial Performance: An Analysis of 424 Finnish Small and Medium-sized Enterprises, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2008, Vol. 38, No. 1.
 • [38] TWARÓG J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
 • [39] WALCZAK I., WITKOWSKI K., Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsiębiorstw, [w:] KLUGE P.D., KUŻDOWICZ P. (red.), Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
 • [40] WILSON R., Riding out the Recession, CSCMP's 20th Annual State of Logistics Report, Council of Supply Chain Management Professionals, 2009.
 • [41] ZENG A., ROSSETTI C., Developing a Framework for Evaluating the Logistics Costs in Global Sourcing Processes, "International Journal of Physical Distribution 8c Logistics Management" 2003, Vol. 33, No. 9.
 • [42] http://www.establishinc.com/wp-content/ uploads/2014/09/Establish-Davis-Logistics-Cost-and- Service-Presentation-2014.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.