PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 74 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych | 237--249
Tytuł artykułu

Zarządzanie jakością w procesie projektowania produktu w projektach strukturalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality Management in the Process of Product Projecting in the Structural Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono złożoność problematyki jakościowej, jaka ujawnia się w trakcie realizacji projektów unijnych, w których celem jest opracowanie nowych produktów na potrzeby przedsiębiorstw. Problematykę przedstawiono na przykładzie projektu "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego", którego kierownikiem jest autor publikacji. Najpierw przedstawiono specyfikę projektu oraz kontekst jego realizacji, następnie zaprezentowano zagadnienia jakościowe, które ujęto w trzech płaszczyznach: zarządzania jakością w projekcie w zakresie jego prowadzenia, zarządzania jakością w procesie projektowania produktu, spojrzenia przez pryzmat jakości na kompetencje stanowiące dynamicznie zmieniający się zasób w przedsiębiorstwach(abstrakt autora)
EN
In the paper the complexity of quality topics is described, which come out during the realization of EU projects of developing new products for entrepreneurs. The complexity is presented on the example of monitoring and forecasting system of vocational education in Wielkopolska project. The paper's author is the manager of the project. First of all the specification of the project and the context of its realization is presented, then the quality issues put in three fields: quality management in a project in the aspect of leadership, quality management in the process of projecting of a product and quality analysis of competences.(author's abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 2 O programie,
 • www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx.
 • M. Dygoń, I. Wolińska, Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009.
 • Od pomysłu do projektu innowacyjnego. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, red. J. Czarkowska, J. Janiszewska, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009
 • M. Szafrański, K. Grupka, M. Goliński, Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno- przyrodniczej w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 • K. Grupka, M. Szafrański, M. Goliński, Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce, Prymasowskie Wyd. Gaudentinum, Gniezno 2008
 • Formuła projektów innowacyjnych pozwala realizować nasze zamierzenia, rozmowa J. Liczbińskiej z dr. inż. Maciejem Szafrańskim, "Innowacje bez Granic" 2010, nr 4,
 • A. Kurlapska, Nowe narzędzia dla szkół i rynku pracy, "Kapitał Ludzki w Wielkopolsce" 2010, nr 2
 • A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, PWN, Warszawa- Poznań 1998, A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 314- 327.
 • W. Mantura, Zarys kwalitologii, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010,
 • Od europejskich do krajowych ram kwalifikacji, red. E. Chmielecka, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009
 • M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, cz. I., www.wszpou. edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p=.
 • Program operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Doku menty%20programowe/Attachments/87/POKL_zatwierdzony_7092007.pdf, s. 5.
 • M. Szafrański, Kapitał ludzki w modelu działania ujętym jakościowo. w: InŜynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, red. P. Gradowski, M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 84-89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337771

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.