PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(34) | 78--111
Tytuł artykułu

Związki międzygminne i związki powiatów w aspekcie oddziaływań nadzorczych

Warianty tytułu
Inter-communal Associations and Associations of Counties in the Aspect of Supervisory Influences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W katalogu form współpracy jednostek samorządu terytorialnego na szczególną uwagę zasługują związki międzygminne oraz związki powiatów, które stanowią instytucjonalną formę współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Związki te są pod-miotami odrębnymi od ich uczestników (jednostek samorządu terytorialnego), wyposażonymi w osobowość prawną, a w rezultacie dysponującymi znacznym zakresem samodzielności i niezależności. Tworzenie związków międzygminnych i związków powiatów ma na celu realizację przekazanych przez gminy lub po-wiaty zadań publicznych i podjęcie współdziałania w tym zakresie. Potrzeba współdziałania sąsiadujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego nabrała szczególnego znaczenia w momencie reaktywowania samorządu terytorialnego Polsce. (fragment tekstu)
EN
Associations of territorial self-governmental units are established in order to perform public tasks belonging to the scope of activity of the association's participants. The units of the territorial self-government in the range of binding acts, have a liberty to undertake a decision on co-operation, determination of the scope of the subject cooperation and creating organisational structures of cooperation. A public law association created by units of the territorial self-government takes over to perform public tasks, determined in the statute. Activity of the self-government associations is subject of supervision on analogous principles to supervision over activity of the units of the territorial self-government. Beside the supervision performed by the regional clearing houses in the scope of financial matters and supervi-sion exercised by the Prime Minister, a particular role is fulfilled by su-pervision of a Voivode over the public law associations of the territorial self-government units. A Voivode as a supervisory organ has the right to require information concerning the organisation and functioning of an association, indispensable to perform powers vested in it. Chairman of the association board is obliged to submit to the Voivode resolutions of the general meeting within 7 days since the date of passing them, The scope of the Voivode's supervisory intervention should be proportional to the importance of the protection subject. In relation with this the Voivode should apply only such supervision means, which will enable realisation of the supervision aim - verification of infringement of the law and simultaneously in the least possible degree curtail the scope of rights of the association of the territorial self-government units. Realisation of this principle in Polish law is certified by progression of infringement of the law, resulting from the law on system, making dependent a type of actions undertaken by a supervisory organ on inessential or essential breach of the law. The Voivode performs evaluation of a resolution of the association meeting, considering its compliance with the law. Depending on a degree of infringement of the law (inessential or essential) the Voivode states that the resolution was passed with infringement of the law or declares nullity of the unlawful resolution. The problems of inter-communal associations and associations of counties has not been so far underlined in a due measure by the legisla-tor. In the law on system there predominate transmissions to separate regulations and some regulations by law require to be made more precise because of appearing divergences in interpretation of provisions. A certain gap in this scope could be supplemented by new regulations by law. The bill draft of 4 November 2013 on alteration of the Act on Communal Self-Government and on alteration of some other acts heads to simplification of the hitherto procedure of change of the statute of an inter-communal association and registration of inter-self-government associations. The bill draft realises assumptions of the bill draft on improvement of functioning and organisation of performance of public tasks by territorial self-government units approved on 11 June 2013 by the Council of Ministers. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Encyklopedia prawa obowiązującego w Polsce, praca zbiorowa z udziałem profesorów uniwersytetów polskich, A. Peretiatkowicz (red.), Poznań-Warszawa-Toruń 1923, s. 16.
 • K. W. Kumaniecki, J. S. Langrod, Sz. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Kraków-Warszawa 1939, s. 93.
 • B. Wasiutyński, Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, Poznań 1933, s. 147-150.
 • M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 442-443.
 • J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, LEX nr 108954.
 • J. Dziobek-Romański, [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 158.
 • J. Korczak, Województwo samorządowe jako uczestnik form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 210.
 • J. Korczak, Województwo samorządowe jako uczestnik form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 217.
 • T. Łubiasz, Pojęcie regionu w pracach nad reformą terytorialną w Polsce wprowadzoną 1998 r., "Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka" 2008, nr 1, s. 82 i n.
 • J. Kastelik, Organy nadzoru nad działalnością związku komunalnego, "Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka" 2008, nr 2, s. 103.
 • J. Glumińska-Pawlic, Zasady działania i gospodarki finansowej związku metropolitalnego (na przykładzie GZM z siedzibą w Katowicach) [w:] L. Patrzałek (red.), Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, Poznań 2008, s. 72.
 • M. Kruszewska-Gagoś, Podmiotowość publicznoprawna gminy, Lublin 2009, s. 109
 • P. Kuzior, Utworzenie związku międzygminnego a działalność nadzorcza wojewody, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 1-2, s. 100-101.
 • Związki międzygminne. Komentarz, R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia, Warszawa 2012, s. 49.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków-Zakamycze 2006, s. 252.
 • K. Bandarzewski, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, s. 577-578.
 • M. Kruszewska-Gagoś, [w:] S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon administratywisty, Radom 2013, s. 126-127.
 • A. Matan, Nadzór nad związkami międzygminnymi [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorząd terytorialnego, Warszawa 2012, s. 72.
 • P. Chmielnicki, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, s. 634.
 • P. Chmielnicki, W. Kisiel, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, s. 708.
 • T. Woś, "Nowa" regulacja postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu samorządu terytorialnego, cz. I, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 1-2, s. 21.
 • B. Dolnicki, Wstęp [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 14.
 • Z. Niewiadomski, [w:] System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, tom 6, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 207.
 • Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005, s. 298.
 • B. Dolnicki, Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym - wnioski de lege ferenda, [w:] (b. red.), Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 122 i n.
 • A. Wierzbica, Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2006, s. 218; J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 247.
 • J. P. Tarno, [w:] J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006, s. 27.
 • Z. Niewiadomski, [w:] System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące. Tom 6, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 211.
 • Z. Niewiadomski, [w:] Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, pod red. Z Niewiadomskiego, Bydgoszcz-Warszawa 2001, s. 208.
 • J. Korczak, Prawa podmiotowe członków wspólnot samorządowych wobec środków nadzoru ad personam [w:] E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001 r., Rzeszów 2001, s. 189.
 • M. Kruszewska-Gagoś, Zarząd komisaryczny jako środek nadzoru nad samorządem terytorialnym [w:] J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2009, s. 298 i n.
 • K. M. Ziemski, M. Kiełbus, Ważne reformy, specjalne podejście, "Rzeczpospolita" z dnia 29 października 2013 r.
 • M. Kruszewska-Gagoś, Dualizm administracji publicznej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 481.
 • K. M. Ziemski, M. Kiełbus, Ważne reformy, specjalne podejście, "Rzeczpospolita" z dnia 29 października 2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.