PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3(37) | 87--99
Tytuł artykułu

Ekoinnowacyjność

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Eco-Innovativeness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie strategiczne surowców naturalnych w rozwoju współczesnej gospodarki jest dostrzegane zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Działania oparte na ekoinnowacyjności spotkały się z szerokim poparciem społecznym, jednakże w wielu krajach (w tym także Polsce) natrafi ły na bariery fi nansowe. Wspieranie wszystkich możliwych wariantów technologii okazało się niemożliwe, zatem pomoc uzyskały nowe technologie o dużym znaczeniu dla gospodarki. Powstało wiele międzynarodowych projektów badawczych z aktywnym udziałem przedsiębiorców. Efektem ich pracy było wyłonienie liderów w preferowanych obszarach gospodarczych. Rozwój innowacji następuje często na szczeblu lokalnym, na którym działania pobudzające ich tworzenie są szczególnie skuteczne, dzięki wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (np. stymulowanie rozwoju klastrów). Ekoinnowacje wydają się być w chwili obecnej czynnikiem, który pozwoli krajom Unii Europejskiej stawić czoło wyzwaniom ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Mają one zasadnicze znaczenie dla zminimalizowania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Jednocześnie są sposobem na pogodzenie tych działań z dążeniem Europejczyków do podnoszenia standardu życiowego.
EN
The strategic importance of natural resources in development of the contemporary economy is perceived both in the European Union and in Poland. The measures based on eco-innovativeness have met a broad social support, though in many countries (also in Poland) they encountered fi nancial barriers. Supporting all possible versions of technology has appeared to be unrealistic; hence assistance was received by new technologies of a great importance for the economy. Th ere have emerged many international research projects with an active participation of entrepreneurs. An eff ect of their work has become emergence of leaders in the preferred economic areas. Development of innovation oft en takes place at the local level where actions stimulating their setting up are particularly effi cient, owing to support provided for small and medium-sized enterprises (e.g. cluster development stimulating). Eco-innovation seems to be currently the factor that will allow the European Union countries tackling the economic, social and environmental challenges. It is of the substantial importance for minimising a negative impact of human activity on the natural environment. At the same time, it is a way to reconcile those actions with the Europeans striving to raise their living standard.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Andersen M.M. (2010), On the faces and phases of eco-innovation - on the dynamics of the greening of the economy, materiały konferencyjne "Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology" 16-18.06.2010), Imperial College London Business School, London.
 • Bukowski M., Szpor A. (red.) (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Carrillo-Hermosilla J., Del Río P. G., Könnölä T. (2009), Eco-innovation: when sustainability and competitiveness shake hands, Palgrave Macmillan, New York.
 • Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne (2009), PARP, Warszawa.
 • Prandecki K. (2012), Innowacyjność w ochronie środowiska, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień, tom III.
 • Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko (2010), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Warszawa
 • Szpor A., Śniegocki A. (2012), Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, IBS, Warszawa.
 • http://database.eco-innovation.eu
 • http://czystybiznes.pl/media/fi lemanager/publikacje/badania_swiadmosci_msp_2010.pdf
 • http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje28/strona10.htm
 • http://www.ecoinnovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id= 481&Itemid=69
 • http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=778125A46FFB4952A91958047011C0F9
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.