PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, z. 2 | 99--115
Tytuł artykułu

Psychologiczne aspekty nostalgii za ZSRR

Warianty tytułu
Psychological Aspects of Nostalgia for the USSR
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nostalgia to szeroka kategoria oznaczająca stan emocjonalny, tęsknotę za przeszłością. Może być ona rozpatrywana jako fenomen jednostkowy, jak i część jakości, którą chce się nazywać wyobrażeniami zbiorowymi, co już samo w sobie sugeruje, iż mamy do czynienia ze sferą imaginacyjną, a nie rzeczywistą. Badacze, analizując zjawisko, akcentują przede wszystkim subiektywny, niehistoryczny, fałszywy ogląd odtwarzanej przeszłości. To naturalne, bowiem wyobrażenie jest przecież jedynie projekcją, a nie miarodajną rekonstrukcją rzeczywistego stanu. Tym samym można więc mówić o zinstytucjonalizowanym systemie pamiętania i zapominania, ponieważ przywoływany obraz ulega tak znaczącemu retuszowi, że jego finalna postać bardzo daleko odbiega od prototypu. Trzeba podkreślić, że pamięć ludzka jest zawodna i wybiórcza, z czym zgadza się chyba każdy, mając na myśli pamięć jednostkową. I dokładnie taką samą cechą odznacza się pamięć zbiorowa. Przeszłość jest kategorią tak szeroką, że człowiek nie jest w stanie całkowicie jej opanować i w miarę potrzeb nieskazitelnie odtwarzać, skazany jest więc na wieczny redukcjonizm. Upływający czas sprawia, że wydarzenia zacierają się, ulegają deformacjom, zniekształceniom. (fragment tekstu)
EN
Nostalgia can be described as an emotional state, a deeply melancholic longing for the past regarding individual and collective imagination. Nostalgia never maps the past; rather, it is a narrative that describes people's feelings. It is to say that nostalgia tells more about the present than the past because it describes actual needs and desires. People tend to idealize those aspects of the earlier life which are the weak points now. What makes nostalgia a natural phenomenon occurring among all civilizations is that bittersweet longing for the past where a person keeps remembering the old days. This paper attempts to examine the issue of nostalgia for the Soviet Union, especially in the psychological context. It tries to answer why the people who have lived in totalitarian and felonious system are inclined to miss it. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aleksijewicz S., Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Wołowiec 2010.
 • Altrichter H., Russland 1989. Der Untergang des sowjetischen Imperiums, Munchen 2009.
 • Andruchowycz J., Romans z uniwersum, [w:] F. Modrzejewski, M. Sznajderman (red.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, Wołowiec 2002.
 • Barber B. R., Dżihad kontra Mcświat, Warszawa 2007.
 • Bennett K., Telling Tales: Nostalgia, Collective Identity and an Ex-Mining Village, [w:] M. Smith, J. Davidson, L. Cameron, L. Bondi (red.), Emotion, Place and Culture, Aldershot 2009.
 • Bezprizorni z ulicy, "Forum", nr 49/2010.
 • Biro M., Homo Postcommunisticus, Beograd 2006.
 • Biro M., Komunizam je pao, kapitalizam i demokratija još uvek dolaze, [w:] I. Čolović (red.), Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berinskog zida i raspad Jugoslavije, Beograd 2009.
 • Bitušikova A., Koštialova K., Gender and Governance in Rural Communities of Postsocialist Slovakia, [w:] L. Kurti, P. Skalnik (red.), Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home, New York-Oxford 2009.
 • Błocian I., Psychoanalityczne wykładnie mitu, Warszawa 2010.
 • Boden R., Die Grenzen der Weltmacht. Sowjetische Indonesienpolitik von Stalin bis Brežnev, Stuttgart 2006.
 • Boyd M. R., Jim Crow Nostalgia: Reconstructing Race in Bronzeville, Minneapolis 2008.
 • Boym S., The Future of Nostalgia, New York 2001.
 • Bryl-Roman W., Polski vintage - odkrywanie peerelowskiego designu, [w:] M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, Krakow 2010.
 • Chase M., Shaw C., The Dimensions of Nostalgia, [w:] M. Chase, C. Shaw (red.), The Imagined Past: History and Nostalgia, Manchester 1989.
 • Commercio M. E., Russian Minority Politics in Post-Soviet Latvia and Kyrgyzstan: The Transformative Power of Informal Networks, Philadelphia 2010.
 • Ćurković S.,Tranzicija i solidarnost, "Jugolink", nr 1/2011.
 • De Waal T., Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War, New York 2003.
 • Dlamini J., Native Nostalgia, Johannesburg 2010.
 • Donnan H., Wilson T. M., Granice tożsamości, narodu, państwa, Kraków 2007.
 • Eaton K. B., Daily Life in the Soviet Union, Westport-London 2004.
 • Fuller M., Studies in Criminal Justice, Terrorism, and International Political Conflicts, Boca Raton 2009.
 • Furnish B., Nostalgia in Jewish-American Theatre and Film, 1979-2004, New York 2005.
 • Ghodsee K., Red Nostalgia? Communism, Women's Emancipation, and Economic Transformation in Bulgaria, [w:] E. Sauer, M. Lanzinger, E. Frysak (red.), Women's Movements: Networks and Debates in Post-Communist Countries in the 19th and 20th Centuries, Koln-Weimar-Wien 2006.
 • Goyal O. P., Anti-Social Patterns of Begging and Beggars, Delhi 2005.
 • Gorecki W., Planeta Kaukaz, Wołowiec 2010 .
 • Gorecki W., Toast za przodków, Wołowiec 2010.
 • Halonen A., Frazier K., W cieniu świętej księgi, Wołowiec 2010.
 • Heady P., Gambold Miller L. L., Nostalgia and the Emotional Economy: A Comparative Look at Rural Russia, [w:] M. Svašek (red.), Postsocialism: Politics and Emotion in Central and Eastern Europe, New York-Oxford 2008.
 • Hugo-Bader J., Biała gorączka, Wołowiec 2009.
 • Hugo-Bader J., W rajskiej dolinie wśród zielska, Wołowiec 2010.
 • Humphrey C., The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies after Socialism, Ithaca 2002 .
 • Iggers G. G., Historiografia w XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, Warszawa 2010.
 • Ivaškevičius M., Gdy wyłapią białe amury, [w:] F. Modrzejewski, M. Sznajderman (red.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, Wołowiec 2002.
 • Jergović M., Zagrebačke kronike (novinske kronike, kolumne, feljtoni), Beograd 2010.
 • Joja O., Den Kommunismus erinnern. Bilder und Vorstellungen in der Gegenwart, [w:] U. Brunnbauer, S. Troebst (red.), Zwischen Amnesie und Nostalgie. Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa, Koln-Weimar-Wien 2007.
 • Kaplan R. D., Na wschód do Tatarii. Podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie, Wołowiec 2010.
 • Kiss C. G., Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice, Krakow 2009.
 • Klinau A., Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca, Wołowiec 2008.
 • Kowalczyk I., Matka Polka kontra Supermatka, [w:] M. Wasilewski (red.), Kulturofilia jest legalna, Poznań 2010.
 • Kuljić T., Sećanje na Titoizam. Između diktata i otpora, Beograd 2011.
 • Laitin D. D., Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad, Ithaca 1998.
 • Luthar B., Pušnik M., The Lure of Utopia. Socialist Everyday Spaces, [w:] B. Luthar, M. Pušnik (red.), Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Washington 2010.
 • McInerney P. K., Time and Experience, Philadelphia 1991.
 • Miller S. M., Anglo-American Exceptionalism or Is the Welfare State in Danger?, [w:] S. N. Eisenstadt, O. Ahimeir (red.), The Welfare State and its Aftermath, London 1985.
 • Minchella T. D., Adoption in Post-Soviet Russia: Nationalism and the Re-Invention of the "Russian Family", Ann Arbor 2008.
 • Moscovici C., Romanticism and Postromanticism, Lanham 2007.
 • Neimanis G. J., The Collapse of the Soviet Empire: A View from Riga, Westport 1997.
 • Nikolayenko O., Citizens in the Making in Post-Soviet States, Abingdon-New York 2011.
 • Nisbet R., Prejudices: A Philosophical Dictionary, Cambridge 1982.
 • O'Mahony M., Sport in the USSR: Physical Culture - Visual Culture, Lonodn 2006.
 • Omelchenko E., 'My Body, My Friend?' Provincial Youth Between the Sexual and the. Gender Revolutions, [w:] S. Ashwin (red.), Gender, State, and Society in Soviet and Post-Soviet Russia, London-New York 2000.
 • Orędzie Władimira Putina: nostalgia za ZSRR, "Gazeta Wyborcza", 26.04.2005.
 • Ostałowska L., Farby wodne, Wołowiec 2011.
 • Ozyurek E., Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey, Durham 2006.
 • Parasol integracji, rozmowa z Eduardem Szewardnadze, [w:] Historia ruszyła z kopyta. Z bohaterami ostatniego dwudziestolecia rozmawia M. Graczyk, Poznań 2009.
 • Peyrouse S., Turkmenistan: Strategies of Power, Dilemmas of Development, Armonk 2011.
 • Polokhalo V., The Political Analysis of Postcommunism: Understanding Postcommunist Ukraine, Texas A&M University Press 1997.
 • Ray R. E., Beyond Nostalgia: Aging and Life-Story Writing, Charlottesville 2000.
 • Riordan J., Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in Russia and the USSRS, Cambridge 1980.
 • Schwandner-Sievers S., Invisible - Inaudible: Albanian Memories of Socialism after the War in Kosovo, [w:] M. Todorova, Z. Gille (red.), Post-Communist Nostalgia, New York 2010.
 • Sekta Stalina, "Forum", nr 28/2011.
 • Sepkowski A., Od misji do krucjaty. Ewolucja amerykańskiej "religii obywatelskiej", Toruń 2009.
 • Shlapentokh V., A Normal Totalitarian Society: How the Soviet Union Functioned and How It Collapsed, Armonk 2001.
 • Snyder J. L., Introduction: Reconstructing Politics amidst the Wreckage of Empire, [w:] B. R. Rubin, J. L. Snyder (red.), Post-Soviet Political Order: Conflict and State Building, London-New York 1998.
 • Sokolović Dž., Nacija protiv naroda, Beograd 2006.
 • Sprengler Ch., Screening Nostalgia: Populuxe Props and Technicolor Aesthetics in Contemporary American Film, Oxford-New York 2011.
 • Stalin horror show, "Forum", nr 23/2011.
 • Terzić Z., Erinnern als Vergessen. Zur Ästhetik des ideologischen Wandels, [w:] U. Brunnbauer, S. Troebst (red.), Zwischen Amnesie und Nostalgie. Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa, Koln-Weimar-Wien 2007.
 • Tishkov V. A., Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame, London 1997.
 • Trenkner J., "Był kiedyś taki kraj...", [w:] F. Modrzejewski, M. Sznajderman (red.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, Wołowiec 2002.
 • Trilling R. R., The Aesthetics of Nostalgia: Historical Representation in Old English Verse, Toronto-Buffalo-London 2009.
 • Velikonja M., Povratak otpisanih. Emancipatorski potencijali jugonostalgije, [w:] I. Čolović (red.), Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berinskog zida i raspad Jugoslavije, Beograd 2009.
 • Velikonja M., Titostalgija, Beograd 2010.
 • Warshofsky Lapidus G., Women in Soviet Society: Equality, Development, and Social Change, Berkeley 1978.
 • Wildschut T., Sedikides C., Cordaro F., Self-Regulatory Interplay Between Negative and Positive Emotions: The Case of Loneliness and Nostalgia, [w:] I. Nykliček, A. Vingerhoets, M. Zeelenberg (red.), Emotion Regulation and Well-Being, New York 2010.
 • Wilson J. L., Nostalgia: Sanctuary of Meaning, Lewisburg 2005.
 • ZSRR w wersji light, "Forum", nr 46/2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.