PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, z. 2 | 165--179
Tytuł artykułu

Dramaturgia białoruska w aspekcie zagadnień tożsamościowych (wybrane problemy)

Autorzy
Warianty tytułu
Belarusian Dramaturgy in the Realm of Identity Issues (Selected Issues)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie białoruskiej tożsamości narodowej jest przedmiotem niezwykle złożonym. Owa złożoność wynika bezpośrednio z uwarunkowań historycznych, kulturowych i - w dużej mierze - geograficznych, które spowodowały zapóźniony przebieg procesów narodowotwórczych na ziemiach białoruskich i wpłynęły na niski poziom identyfikacji narodowej ich mieszkańców. Ziemie białoruskie, jako typowe ziemie pogranicza, między Wschodem i Zachodem, Polską i Rosją, cywilizacją bizantyjską i zachodnioeuropejską stanowią przestrzeń, na której dokonuje się od wieków nieustanne ścieranie się rozmaitych wpływów językowych, wzorców kulturowych, wartości religijnych. Liczne prace białoruskich i polskich historyków, socjologów, antropologów czy kulturologów podejmujące kwestie narodowej świadomości Białorusinów zdają się potwierdzać, że stoimy w obliczu problemu, który wciąż jeszcze nie został rozpoznany w stopniu zadowalającym, który wciąż jeszcze stawia przed badaczami wiele pytań i wątpliwości. (fragment tekstu)
EN
This article is an attempt to present the most important issues concerning the identity discourse within Belarusian cultural and literary arena. The author of the article is particularly interested in Belarusian dramaturgic texts, which undoubtedly played an important role in the forming of the cultural peculiarity of the Belarusian nation and, simultaneously, which account for an important voice in the discussion on Belarusians' national autonomy. So varied in its forms and language material, Belarusian dramaturgy realizes very many different themes and tackles a wide range of problems. This makes it helpful not only in the search for answers to the question of the roots of the Belarusian nation, but it also allows us to observe numerous conditionings (not only cultural, but political and religious as well) of the formation process of Belarusians' identity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--179
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Akudowicz W., Archipelag Białoruś, [w:] W. Akudowicz, Dialogi z Bogiem, Wrocław 2008.
 • Babkou I., Królestwo Białoruś. Interpretacja ru(i)n, Wrocław 2008, s. 110.
 • Janowicz S., Terra incognita: Białoruś, Białystok 1993.
 • Kłoczowski J., Łukasiewicz S. (red.), Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 • Lewin P., Intermedia wschodniosłowiańskie XVI-XVIII wieku, Wrocław 1967.
 • Lewin P., O intermediach tak zwanych białoruskich, "Slavia Orientalis", 1963, nr 3, s. 299-314.
 • Nowikau W., Narodowo-kulturowa tożsamość, wybór historyczny i dziedzictwo duchowo- filozoficzne, [w:] H. Rarot (red.), Współczesna filozofia białoruska, "Colloquia Communia", nr 1-2 (86-87), Toruń 2009, s. 9-20.
 • Radzik R., Kim są Białorusini?, Toruń 2004.
 • Radzik R., Białorusini - Między Wschodem a Zachodem, Lublin 2012.
 • Radzik R., Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000.
 • Rudkouski P., Białoruska idea narodowa w XXI wieku, Lublin 2008.
 • Sielicki F., Literatura białoruska do końca XVIII wieku, Wrocław 1985.
 • Siwek B., Białoruś między Wschodem i Zachodem. O dramacie Tutejsi Janka Kupały, "Acta Albaruthenica", 2007, nr 6, s. 336-345.
 • Siwek B., Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze, Lublin 2011.
 • Traba R. (red.), Tematy polsko-białoruskie, Olsztyn 2003.
 • Waszkiewicz J., Białoruski wybór cywilizacyjny, "Studia Białorutenistyczne", 2012, nr 6, s. 89-95.
 • Васючэнка П., Таямніцы Тутэйшых Янкі Купалы: сімволіка, падтэкст, "Acta Albaruthenica", 2001, 11, s. 159-168.
 • Дубянецкі Э., Ментальнасць грамадзян Беларусі ў сучасны перыяд, "Кантакты і дыялогі", 1996, nr 7-8.
 • Йофэ Г., Беларускае нацыятварэнне ў прызме апошніх прэзідэнцкіх выбараў, "ARCHE", 2007, nr 6.
 • Сучасная беларуская п'еса, Мінск 1997.
 • Титаренко Л. Г., Национальная идентичность и социокультурные ценности населения в современном белорусском обществе, Минск 2006.
 • Фурс В., Белорусский проект «современности»?, [w:] О. Шпарага (red.), Европейская перспектива Беларуси: интеллектуальные модели, Вильнюс 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.